Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor arbejder for grundig evaluering af ny medicinsk teknologi

Kristian Kidholm fra Odense Universitetshospitals (OUH's) enhed for Medicinsk Teknologivurdering er blevet udnævnt til innovationsprofessor på OUH og forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.

Kristian Kidholm er en af Nordens førende eksperter inden for evaluering af telemedicin og medicinsk teknologi. Han står bag modellen MAST (Model for ASessment of Telemedicine), der er den mest udbredte ramme for evaluering af telemedicin i Europa og anbefalet af Europakommissionen. En vigtig pointe for Kristian er, at sundhedsteknologi som telemedicin, sundhedsapps osv. ikke handler om teknologi, men om sundhed.

Som innovationsprofessor er Kristians fokus på at sikre, at vi bruger ressourcerne på de rigtige tiltag. Det skal sikres ved hjælp af grundig evaluering, som giver overblik over innovationens betydning for samfundsøkonomien, hospitalernes produktivitet og ulighed i sundhed.

”OUH er allerede førende i brugen af digitale sundhedsteknologier som apps til patienter, videosamtale og hjemmemonitorering af patienternes helbred. Mit mål er, at vi skal bruge tværfaglig forskning til at sikre, at OUH’s behandlingstilbud til patienterne bliver endnu bedre ved hjælp af nye digitale teknologier, og at vi vælger de teknologier, som gør en forskel og giver værdi for patienterne”, siger den nye professor.

Kristian medvirker jævnligt i medierne i forskellige artikler og nyhedsindslag, hvor han bibringer en forskningsvinkel på bl.a. ny teknologi, telemedicin og andre muligheder for behandling og sundhedstilbud over afstand. Han har udgivet 38 artikler i peer reviewed tidsskrifter og er citeret over 1000 gange.

Udnævnelsen af Kristian Kidholm til innovationsprofessor på Odense Universitetshospital understreger det helt særlige fokus, som OUH har på strategisk innovation. Lægelig direktør på OUH Kim Brixen siger om ansættelsen: ” Vi havde et stærkt og meget spændende, internationalt ansøgerfelt med en del forskellige fagligheder repræsenteret. Kristian Kidholms profil med baggrund i medicinsk teknologivurdering, mangeårige erfaring fra hospitalsverdenen samt brede berøringsflade med mange faggrupper og discipliner var vigtige faktorer i valget af ham som vores nye professor”.

Udskriv