Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nye professorer skal bidrage med viden om hjertesvigt og rytmeforstyrrelser

Olav Wendelboe og Ahmad Sajadieh

Olav Wendelboe og Ahmad Sajadieh er udnævnt som kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, og Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor de skal forske i bedre diagnostik af patienter med komplekse hjertesygdomme.

De to er kolleger og har tætte forskningsbånd.

Olav Wendelboe har længe været optaget af forskning i hjertesvigt. Han håber at blive klogere på den komplekse sygdom, så han bl.a. kan hjælpe kolleger og praktiserende læger med at diagnosticere hjertesvigt.

"Jeg glæder mig til at fortsætte min forskning inden for hjertesvigt sammen med afdelingens team af forskere i tæt samarbejde med lungemedicinere, akutmedicinere og radiologer. Hjertesvigt er en kompleks sygdom med mange uspecifikke symptomer, og der er brug for bedre metoder til at forstå sammenhængen mellem symptomer, årsag og virkning, så vi på sigt kan forebygge indlæggelser, siger Olav Wendelboe Nielsen.

Omdrejningspunktet i Ahmad Sajadiehs forskning er hjerterytmeforstyrrelser, som han mener, der er brug for at vide meget mere om langt tidligere i sygdomsforløbet.

"I takt med at vi lever længere og bliver ældre stiger også antallet af kronisk syge hjertepatienter. Vi ser flere patienter med hjerteflimmer, hvor hjertets normale sinusrytme er sat ud af funktion. Hjerteflimmer kan gå ubemærket hen og uden symptomer i lang tid. En blodprop i hjernen eller hjertesvigt kan være det første symptom. Derfor skal vi være langt mere på forkant med at spotte forstadierne til forstyrrelsen og behandle det, inden det giver alvorlige konsekvenser," siger Ahmad Sajadieh.

Ahmad Sajadieh er overlæge, dr. med., speciallæge i kardiologi og intern medicin. Han har været overlæge i Hjerteafdelingen siden 2008, med hovedinteresse inden for hypertension, hjerte MR og elektrokardiografi. Ahmad har forsket i hjertets kranspulsårer, arytmi sygdomme og diabetes. Tidligere i karrieren har Ahmad Sajadieh været overlæge på Amager og Hvidovre Hospital. Han har desuden været klinisk forskningslektor på Københavns Universitet siden 2013.

Ole Wendelboe er overlæge, dr.med., ph.d. og speciallæge i kardiologi og intern medicin med hovedinteresser inden for ekkokardiografi, diagnostik og behandling af hjerteinsufficiens. Ole Wendelboe har været overlæge i Hjerteafdelingen siden 2007, hvor han også har fungeret som uddannelsesansvarlig overlæge i de første par år. I de sidste fire år har han været ansat i et klinisk forskningslektorat samme sted. Han har desuden været aktiv i bestyrelsesarbejde og arbejdsgrupper under det danske og europæiske Cardiologiske Selskab.
De to overlæger tiltræder som kliniske professorer den 1. november 2019.

Udskriv