Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Forsker får millioner til at udvikle HIV-kur

Ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital får en bevilling på fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i om HIV-patienters immunforsvar styrkes i sådan en grad, at livslang medicin ikke længere er nødvendig.

Godt 37 mio. mennesker lever i dag med HIV og må dagligt tage medicin for at holde sygdommen i ave. Ole Schmeltz Søgaard arbejder på at udvikle en kur, der vil gøre immunforsvaret i stand til at kontrollere HIV-infektionen, hvis patienter holder op med at tage deres daglige HIV-medicin.

”Jeg er særligt interesseret i at undersøge immunforsvaret hos de personer, som i kliniske forsøg har kunnet holde virusmængden nede, efter de er stoppet med at tage HIV-medicin. Jeg undersøger hvilke komponenter i patienternes immunforsvar, der gør dem i stand til at kontrollere virusinfektionen i en sådan grad, at medicinen i en periode helt kan undværes,” siger lektor Ole Schmeltz Søgaard.

Udskriv