Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Yngre læge får penge til at forske i celleforandringer på livmoderhalsen

Postdoc, læge, ph.d. Anne Hammer Lauridsen har modtaget en stor forskningsbevilling fra Kræftens Bekæmpelse på 3,5 mio. kr. til forskning i celleforandringer på livmoderhalsen.

Til daglig er Anne, som led i sit hoveduddannelsesforløb, travlt optaget af sit arbejde på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest. Derudover er hun post. doc. ved Institut for Klinisk Medicin, AU.

"Midlerne fra forskningsbevillingen skal bruges til at starte to ph.d. projekter, med base i Herning på Gyn-Obs, med mig som projektleder, fortæller Anne Hammer Lauridsen. Den ene kandidat er allerede fundet, og den anden skal findes snarest.

Formålet med projektet, der starter i foråret 2020, er at optimere diagnosticeringen og behandlingen af kvinder med moderate celleforandringer i håb om, at det kan medføre at risikoen for livmoderhalskræft reduceres for denne patientgruppe.

"Med bedre viden kan vi rådgive kvinderne bedre i forhold til, om de bør få en operation eller gå til løbende kontrol hos lægen, siger Anne Hammer Lauridsen og tilføjer:

"I de fleste andre vestlige lande bliver alle kvinder med moderate celleforandringer behandlet med et keglesnit, som er en operation, hvor man fjerner den del af livmoderhalsen, hvor celleforandringerne sidder. Men da et keglesnit øger risikoen for for tidlig fødsel, og celleforandringer i mange tilfælde forsvinder af sig selv, bliver unge danske kvinder i stedet anbefalet at gå til hyppige kontroller hos lægen. Men der mangler viden om risikoen for at udvikle kræft senere i livet, når kvinder ikke bliver opereret ved moderate celleforandringer. Derfor vil vi undersøge, hvad risikoen er for, at disse kvinder udvikler svære celleforandringer og livmoderhalskræft."

Anne Hammer Lauridsen blev læge i 2009, og har i årene derefter oparbejdet et imponerende internationalt forskningsnetværk, og hun har desuden publiceret en lang række artikler.

Udskriv