Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Professor får pris for fremragende forskningsindsats

Peter Bytzer får Det Medicinske Selskabs Pris for Klinisk Forskning. Han modtager prisen for en fremragende forskningsindsats, der har fået national og international betydning for, hvordan patienter med mavetarmsygdomme udredes og behandles i dag.

Peter Bytzer, professor, overlæge, ph.d. på Sjællands Universitetshospital, er en af Danmarks førende forskere inden for mavetarmsygdomme. Han har i over 30 år forsket i udredning og behandling af patienter med meget almindelige symptomer som ondt i maven og afføringsforstyrrelser. Og så er han særligt interesseret i samspillet mellem de praktiserende læger og hospitalsvæsenet, og hvordan udredning og behandling kan fordeles på en god måde, som kommer patienterne til gavn.

"Jeg er utroligt glad for prisen. Den gør mig meget stolt og er en stor anerkendelse fra Det Medicinske Selskab i København, som dækker alle de lægelige specialer, og som er verdens ældste lægevidenskabelige selskab. Anerkendelsen fra kolleger betyder altid meget," siger Peter Bytzer.

Hans fokus på at finde bedre løsninger for patienterne har ført til flere landvindinger. 

For eksempel fandt han frem til, at man ved mistanke om mavesår kan spare patienterne for en kikkertundersøgelse ved i stedet at undersøge dem for mavesårsbakterier. De bakterier kan den praktiserende læge finde ved hjælp af en afføringsprøve eller pusteprøve.

Med sine kolleger fandt han også frem til, at man kan diagnosticere irritabel tyktarm blot ved at se på de typiske symptomer, som er ondt i maven og afføringsforstyrrelser og dermed undgå en større udredning på hospitalet.

"Ved en større udredning vil alle prøverne ofte være helt normale, og det kan være rigtig frustrerende for patienten. Irritabel tyktarm er den hyppigste mavetarmsygdom i Danmark, og den diagnose kan vi nu stille ved at se på de typiske symptomer og tage en enkelt blodprøve hos den praktiserende læge," siger Peter Bytzer.

Et tredje område, som Peter Bytzer har gjort sig bemærket inden for, er mavesårsmedicin, som han med sine kolleger har påvist kan gøre patienterne afhængige. Derfor er den gældende anbefaling nu, at når en patient trapper ud af mavesårsmedicin, så skal man tage sine forholdsregler og ikke nødvendigvis give mere medicin. 

Som begrundelse for indstillingen skriver Det Medicinske Selskab i København:
"Professor Peter Bytzers kliniske forskning har haft direkte betydning for udredning og behandling af de mange patienter i både primær- og sekundærsektor med mavetarmsygdomme. Peter Bytzer indstilles til Prisen for Klinisk Forskning 2019 med udgangspunkt i en original og fremragende forskningsindsats."

Udskriv