Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Forsker får talentpris for sin forskning i depression

Fredrik Hieronymus fra Aarhus Universitet forsker i effekten af medicinsk behandling af psykiske lidelser som fx depression og skizofreni. Nu får han prisen ”Rafaelsen Young Investigators Award” for sin indsats og sit potentiale.

Når lægerne skal måle effekten af behandling af fx diabetes eller højt blodtryk, har de let målbare biologiske parametre til rådighed. Sådan er det ikke, når det gælder psykiske lidelser. Her måler lægerne behandlingseffekten ved hjælp af strukturerede interviews og observationer, og det giver nogle særlige udfordringer. Bl.a. fordi flere af de symptomer, der kan ses ved depression og skizofreni, ligner nogle af de bivirkninger, der kan ledsage behandling med antidepressiv og antipsykotisk medicin. Det gør det svært at adskille lægemidlernes ønskede effekt fra deres bivirkninger.

Fredrik Hieronymus håber, at han – ved at analysere data fra kliniske studier på en ny og mere detaljeret måde – kan bidrage til en større indsigt i, hvordan antidepressive og antipsykotiske lægemidler virker, og at dette kan lede til bedre behandling af patienter med psykiske lidelser.

Udskriv