Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor vil studere konsekvenserne af kejsersnit

Lone Krebs er tiltrådt som professor i obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Hun vil bl.a. bruge sit professorat til at styrke forskningen i konsekvenser af kejsersnit.

Det, der ifølge Lone Krebs gør det så vigtigt at forske i kejsersnit er, at det er så hyppigt et indgreb. 19 procent af alle fødsler i Danmark foregår ved kejsersnit. 

"Vi ved, at det kan give gynækologiske problemer og komplikationer ved efterfølgende fødsel, hvis første fødsel er foregået ved kejsersnit. Når vi ved mere om konsekvenserne af kejsersnit kan vi blive bedre til at tilbyde kejsersnit til de rigtige kvinder og udføre indgrebet med den bedste teknik, så færrest muligt oplever senkomplikationer", siger Lone Krebs og fortsætter:

"Vi skal bl.a. blive klogere på, om de teknikker vi bruger til at sy livmoderen sammen på efter et kejsersnit, har betydning for, om kvinden oplever efterfølgende komplikationer og øget hyppighed af gynækologiske problemer, f.eks. smerter, menstruationsforstyrrelser og graviditetsproblemer".  

Lone Krebs ser frem til at bruge sit professorat til at opbygge et forskningsmiljø med en række fælles temaer, som afdelingen kan blive førende inden for – og til at øge samarbejdet med andre forskningsmiljøer.

Lone Krebs kommer til Hvidovre fra en stilling som specialeansvarlig for obstetrik på Holbæk Sygehus.

Udskriv