Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Fra Sundhedsplatformen til Bispebjerg

Gitte Fangel bliver 1. januar 2018 ny vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og ny regional CMIO (Chief Medical Information Officer).

Udskriv

Ny Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen

Jens Piero Quartarolo tiltræder som ny enhedschef i Enheden for Lægemiddelsikkerhed og Medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen den 1. januar 2018.

Udskriv

Kæmpe skulderklap til Herlev-professor

Det er en kæmpe anerkendelse fra kolleger verden over, som professor og overlæge Henrik Thomsen, Radiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, netop har modtaget.

Udskriv

Ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest

Janne Rezagi er blevet ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest. Afdelingen er dermed godt rustet til forberedelserne af den forestående udflytning til det nye hospital i Gødstrup.

Udskriv

Aarhus får ny professor i børnekræft

Overlæge Jeanette Falck Winther er ny professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, hvor hun skal forske i senfølger hos børn med kræft og udbygge samarbejdet med de kliniske kolleger, der behandler børn med kræft under indlæggelsen og senere i livet.

Udskriv

Ny FADL-formand

Claas Johannsen er valgt som ny formand for Foreningen Af Danske Lægestuderende, FADL.

Udskriv

Ny landslæge til Færøerne

Lars Fodgaard Møller er per 1. november 2017 ansat som landslæge på Færøerne. Lars Fodgaard Møller overtager stillingen efter Henrik L. Hansen, der har varetaget stillingen siden opgaven overgik til Styrelsen for Patientsikkerhed i efteråret 2015.

Udskriv

Aarhus Universitetshospital får ny professor i kræftbehandling

Karen-Lise Garm Spindler er tiltrådt som klinisk professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Hendes forskning sigter mod forbedre resultaterne og reducere bivirkninger ved kemoterapi og strålebehandling af kræft i mave- og tarmkanalen.

Udskriv

Danmarks første professor i hjertestopbehandling

Bo Løfgren er fra 1. september blevet Danmarks første professor i hjertestopbehandling med ansættelse ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers.

Udskriv

Ridderkors til hjerteprofessor

En af Aalborg Universitetshospitals mest aktive forskere med en mangeårig interesse for lipidsygdomme og fiskeolies betydning for hjertekarsygdomme, professor Erik Bergs Schmidt, kan nu kalde sig Ridder af Dannebrog.

Udskriv

Talentpris til ung SDU-forsker

Tore Bjerregaard Stage arbejder for bedre og mere effektive lægemidler til den enkelte patient, og hans forskning er netop blevet belønnet med Lundbeckfondens talentpris, som gives til exceptionelle forskertalenter under 30 år. Med prisen følger 100.000 kroner.

Udskriv

Ny professor i ortopædisk rehabilitering

Inger Mechlenburg er de næste fem år tilknyttet Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital som professor. Hun skal blandt andet bruge sin tid på at undersøge effekten af styrketræning hos patienter, der har hoftedysplasi.

Udskriv

Ny ledende overlæge i Kolding

Børneafdelingen på Kolding Sygehus har fået ny ledende overlæge. Det er den 44-årige Thomas Houmann Petersen, der nu sætter sig i chefstolen og overtager ledelsesansvaret på afdelingen sammen med oversygeplejerske Marianne Toft Madsen.

Udskriv

Dansk professor får institut i Kina

Et mangeårigt samarbejde med kinesiske forskere og verdens største genforskningsvirksomhed Beijing Genomics Institute har nu ledt til, at professor Lars Bolund fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet har fået sit eget institut i Kina – The Lars Bolund Institute of Regenerative Medicine.

Udskriv

Ny vicedirektør på Nordsjællands Hospital

Jonas Egebart, 39, indtræder i direktionen på Nordsjællands Hospital som lægelig vicedirektør fra januar 2018. Han kommer fra en lignende stilling på Bornholms Hospital.

Udskriv

SDU styrker sin diabetesprofil med ny professor

Syddansk Universitet styrker nu sin diabetesforsknings-profil: Universitetet og Danish Diabetes Academy finansierer sammen et nyt professorat i SDU's Forskningsenhed i Functional Genomics & Metabolism.

Udskriv

Anders Beich fortsætter som formand for DSAM

På repræsentantskabsmødet lørdag 7. oktober blev praktiserende læge Anders Beich fra Region Hovedstaden genvalgt som formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM.

Udskriv

Ny professor skal forbedre behandling af hjerteproblemer

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har ansat overlæge, dr. med. Jens Erik Nielsen-Kudsk i et professorat. Hans forskning sigter mod at forbedre behandlingen af patienter med forkammerflimren,  patienter med kunstige hjerteklapper og patienter med lungeblodpropper.

Udskriv

Per Soelberg Sørensen får international sclerosepris

Professor Per Soelberg Sørensen får den internationale Charcotpris 2017, som anerkendelse for en livslang forskningsindsats, der har bidraget til forståelse, behandling og forebyggelse af multipel Sclerose.

Udskriv

Ny formand for Lægeetisk Nævn

Carsten Hædersdal, overlæge på Frederiksberg Hospital, er blevet ny formand for Lægeetisk Nævn, som behandler sager, hvor der er mistanke om brud på Lægeforeningens etiske eller kollegiale regler.

Udskriv

Ny professor i almen medicin på AU

Det skal være lettere for de praktiserende læger at skelne mellem de raske og de syge, mener den nyudnævnte professor i almen medicin på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet Kaj Sparle Christensen.

Udskriv