Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Professor Jørgen Rungby:

Den klassiske diabetesbehandling er udfordret

Der bliver mere og mere fokus på aggressiv medicinsk behandling til type 2-diabetespatienter. Et behandlingskoncept med intensiv behandling fra start viser meget interessante resultater, mener professor Jørgen Rungby.