Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Medicintilskudsnævnet skal tjekkes efter i sømmene

Medicintilskudsnævnet, der regulerer, hvilke lægemidler der ydes tilskud til, skal igennem et serviceeftersyn for at sikre, at systemet er både tidssvarende og fremtidssikret. Det har regeringen besluttet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Midtjylland indførte selv reglerne, der gør Ulrich Fredberg ’generelt inhabil’, for en måned siden

Reglerne, der gør ledende overlæge og nyvalgt regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg (V) ’generelt inhabil’ og udelukker ham fra at sidde i Region Midtjyllands hospitalsudvalg, blev besluttet i regionen umiddelbart efter regionsvalget. Det skete ved at ændre styrelsesvedtægterne, siger Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Minister raser: Patientfarlige læger kan arbejde pga. langsom styrelse

Flere patientfarlige læger, tandlæger eller sygeplejersker har fået mulighed for at få deres autorisation igen på grund af langsommelighed fra Styrelsen for Patientsikkerheds side, mener sundhedsminister Magnus Heunicke. Styrelsen er ikke enig i, at den har været langsom.

Nationalt forskningssamarbejde prioriteres

Et af punkterne i regeringens nye udspil til Kræftplan IV er, at der skal afsættes 30 mio. kr. i 2017-2020 til at understøtte etableringen af et forpligtende, landsdækkende samarbejde om kræftforskning og udvikling.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Nu er den første kunstige læge godkendt

De amerikanske lægemiddelmyndigheder har godkendt den første kunstige intelligens, som kan stille en diagnose uden hjælp fra en menneske-læge.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Ny overenskomst: Honorarstrukturen i lægevagten ændres

Danske Regioner og PLO er blevet enige om en overenskomst, hvor honorarstrukturen i lægevagten ændres, så den visiterende læge får samme ydelse, uanset om patienter afsluttes i telefonen eller henvises til yderligere undersøgelser.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ny pris på Spinraza i Norge kan få betydning i Danmark

De norske myndigheder skal på fredag 8. december tage stilling til et nyt pristilbud på Spinraza fra lægemiddelvirksomheden Biogen. Indgår Norge en aftale, ventes prisen at få betydning i de øvrige nordiske lande.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Nyt udbrud af coronasmitte på et hospital - for 3. gang i maj

På Ortopædkirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er der blevet konstateret coronasmitte hos ni patienter og otte medarbejdere. Det er 3. gang, at der i maj har været coronaudbrud på et hospital. Også i Roskilde og Vejle har der været udbrud af smitte.

SUNDHEDSTINGET

Overlæge på intensiv: Sådan kan slutspillet for covid-19 se ud

Benyt ærlig og troværdig kommunikation, undgå fjendebilleder og udskamning af borgere. Benyt covid-målinger fra spildevand og indlæggelsesdata til at monitorere epidemiske udbrud. Planlæg flere intensivpladser om vinteren. Det er nogle af intensiv-læge Kenneth Jensens råd til hvordan vi kan leve med covid-19 i fremtiden.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Overlæge: Medicinrådet levner ikke plads til ordentlig vurdering af visse lægemidler

Processen i Medicinrådets sekretariat levner ikke plads til en ordentlig vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme, hvor der i sagens natur er begrænset evidens. Det mener overlæge ved Rigshospitalets BørneUngeKlinik Peter Born, som er en af de tre børnelæger, der sidder i fagudvalget for den sjældne og arvelige sygdom spinal muskelatrofi (SMA).

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Overlæger får mindre og mindre efteruddannelse

I 2008 kunne en tredjedel af overlægerne forlade afdelingen i over ti dage om året og blive fagligt klogere på kurser, konferencer, kongresser m. m. I dag er det under hver femte overlæge, der har den mulighed.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Midtjyske læger vil have habilitetsregler trukket tilbage

Region Midtjyllands beslutning om fra årsskiftet at forbyde regionens speciallæger industrisponsoreret efteruddannelse er hverken gennemtænkt eller nødvendig. Sådan skriver en række tillidsvalgte læger i et brev til regionsledelsen på vegne af speciallægerne i Region Midtjylland.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Næstformand i PLO om telemedicin: Frygter data-tsunami og lægefejl

Nogle praktiserende læger frygter, at de med telemedicinske løsninger bliver oversvømmet med data, der ikke er relevante. Og nogle er bekymrede for, om lettere adgang for patienterne via telemedicinske løsninger betyder, at de ressourcestærke får mere lægehjælp, mens de, der er meget syge, lades i stikken. Næstformand for PLO, Niels Ulrich Holm, frygter også for lægefejl.

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Neurologiske afdelinger belastes nu af den rammestyrede økonomi

Neurologien har vokseværk, og de budgetter, de neurologiske afdelinger fik, da de i begyndelsen af 2019 overgik fra aktivitetsstyret til rammestyret økonomi, vil snart være for små. Det mener ledende overlæge ved den neurologiske afdeling ved Sygehus Lillebælt Henrik Boye Jensen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ny alliance af offentlige og private aktører vil styrke børns sundhed

I løbet af 30 år er andelen af børn og unge med overvægt tredoblet. Det er en alarmerende udvikling, og nu er 35 private og offentlige organisationer gået sammen i alliancen Børnevægt i Balance for at vende denne udvikling og sikre rammer om børne- og ungdomsliv, som skaber trivsel og en sund opvækst.

Ny kræftplan vil udrydde rygning hos unge

En af de helt store målsætninger i den netop offentliggjorte Kræftplan IV, at Danmark i 2030 skal have den første røgfrie generation.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Ny overenskomst overfører diabetespatienter til almen praksis

Den splinternye overenskomst mellem regionerne og de praktiserende læger lægger op til en forstærket indsats inden for type 2-diabetes. Det tog et år at få parterne til at enes, og natten til igår lykkedes det. Nu mangler bare godkendelsen fra forhandlernes baglande, men det må anses for at være en formalitet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ny prognose: Lægemangel bliver langt mindre end tidligere frygtet

Praktiserende Læger Organisation (PLO) har tidligere anslået, at 300.000 patienter ville stå uden egen læge i 2023. Men så slemt går det ikke. Ny PLO Analyse viser, at 157.000 patienter vil være uden egen læge i 2021, og dette niveau vil blive fastholdt de næste tre år.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Kræftlæge: Hvad er problemet med lægers betalte kongresdeltagelse?

Hvad er det helt præcist, der er problemet ved, at danske læger får betalt deres kongresdeltagelse af et medicinalfirma? Det spørgsmål mangler overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, at få besvaret i debatten om lægers habilitet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Overlæge: Nedskæring på kongresdeltagelse vil gå ud over vores sparring

Får danske læger fremover ikke mulighed for at deltage i internationale kongresser, fordi de ikke må rejse med medicinalindustrien, kommer det især til at gå ud over sparringen med kollegaer uden for afdelingen. Det mener overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Marianne Knap.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Overlæger jubler: Nyt ledelses-system på sygehuse styrker lægerne

De lægelige ledelser på landets sygehuse og hospitaler bliver styrket med en ny overenskomst mellem Overlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det fastslår Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, efter at det lykkedes at få en aftale i hus.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Overvægt på finansloven skal ændre fastfrosne holdninger

Professor Jens Meldgaard Bruun er glad for, at der er afsat midler til etablering af et videncenter for overvægt. Den politiske anerkendelse er efter hans mening et afgørende skridt til løsningen af et meget stort samfundsproblem.