Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene

Ny kræftplan vil udrydde rygning hos unge

En af de helt store målsætninger i den netop offentliggjorte Kræftplan IV, at Danmark i 2030 skal have den første røgfrie generation.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ny pris på Spinraza i Norge kan få betydning i Danmark

De norske myndigheder skal på fredag 8. december tage stilling til et nyt pristilbud på Spinraza fra lægemiddelvirksomheden Biogen. Indgår Norge en aftale, ventes prisen at få betydning i de øvrige nordiske lande.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Kræftlæge: Hvad er problemet med lægers betalte kongresdeltagelse?

Hvad er det helt præcist, der er problemet ved, at danske læger får betalt deres kongresdeltagelse af et medicinalfirma? Det spørgsmål mangler overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, at få besvaret i debatten om lægers habilitet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Overlæge: Nedskæring på kongresdeltagelse vil gå ud over vores sparring

Får danske læger fremover ikke mulighed for at deltage i internationale kongresser, fordi de ikke må rejse med medicinalindustrien, kommer det især til at gå ud over sparringen med kollegaer uden for afdelingen. Det mener overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Marianne Knap.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Økonomisk gulerod i erstatningssager møder kritik

I flere regioner er der indført systemer, som belønner de sygehusafdelinger økonomisk, som har få patienterstatninger. Det er en helt forkert vej at gå, mener direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted. Hun får opbakning fra adskillige sundhedsordførere.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patientforening: Katastrofe, at livsforlængende medicin forsinkes

Manglende held med at finde en formand til Medicinrådets fagudvalg for æggestokkræft vil med al sandsynlighed føre til en forsinkelse af ibrugtagningen af succes-midlet Zejula (niraparib). Sådan lyder det fra patientforeningen KIU (Kræft I Underlivet).

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Der skal findes alternativ til firmabetalt kongresdeltagelse

Man kan ikke lukke færgeruten uden at have bygget en bro først. Det billede bruger professor Olfred Hansen fra Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, til at beskrive, hvordan han ser Region Syddanmarks beslutning om, at regionens læger fra næste år ikke længere må deltage i kongresrejser, der er betalt af industrien.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ny regionrådsformand: Nu kommer der læger hele døgnet på skadestuen

Socialdemokraternes Heino Knudsen er ny regionsrådsformand i Region Sjælland med støtte fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance. I konstitueringsaftalen står, at skadestuerne i Roskilde og Næstved igen skal være bemandet med læger hele døgnet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Regioner reviderer habilitetskrav

Region Sjælland opretter central pulje til at betale lægers kongresrejser for at imødekomme Medicinrådets habilitetskrav. Hvis alle regioner kan blive enige om det, gør regionen gerne som Syddanmark og forbyder hospitalslæger at rejse på industriens regning, siger kvalitetsdirektør Peder Ring.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Regioner: Vi vil ikke betale for privatansatte lægers fejl

Regionerne kan fremover hænge på regningen, hvis læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter ansat i private virksomheder begår fejl. Det er konsekvensen af et lovforslag fra regeringen, der har været i høring, om ændrede regler for patienterstatning.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Regionerne køber flere nye kræftlægemidler

44 procent af regionernes indkøb af kræftmedicin i 2017 var nye lægemidler, viser nye tal fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Året før var tallet 34 procent, og i 2012 var andelen helt nede på 13 procent.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Rullende læge vil løse problem med lægemangel

Praktiserende læge Christina Svanholm har fået indrettet en bus, som kan fungere som klinik på de 130 km fra Christina Svanholms bopæl i Greve til klinikken i Nysted på Lolland.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Silkeborg raser og kræver ny fordeling af uddannelsesstillinger

Fem nye introstillinger i intern medicin ved Hospitalsenhed Midt er alle gået til Viborg med den begrundelse, “at Silkeborg ikke har uddannelseskapacitet til flere stillinger.” Det er lodret forkert, lyder det fra ledende overlæge ved Diagnostisk Center Silkeborg, Ulrich Fredberg, og formand for overlægerådet, Henning Glerup.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Ny overenskomst overfører diabetespatienter til almen praksis

Den splinternye overenskomst mellem regionerne og de praktiserende læger lægger op til en forstærket indsats inden for type 2-diabetes. Det tog et år at få parterne til at enes, og natten til igår lykkedes det. Nu mangler bare godkendelsen fra forhandlernes baglande, men det må anses for at være en formalitet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Overlæge: Medicinrådet levner ikke plads til ordentlig vurdering af visse lægemidler

Processen i Medicinrådets sekretariat levner ikke plads til en ordentlig vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme, hvor der i sagens natur er begrænset evidens. Det mener overlæge ved Rigshospitalets BørneUngeKlinik Peter Born, som er en af de tre børnelæger, der sidder i fagudvalget for den sjældne og arvelige sygdom spinal muskelatrofi (SMA).

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Overlæger får mindre og mindre efteruddannelse

I 2008 kunne en tredjedel af overlægerne forlade afdelingen i over ti dage om året og blive fagligt klogere på kurser, konferencer, kongresser m. m. I dag er det under hver femte overlæge, der har den mulighed.

Patientansvarlig læge er ikke samme læge hver gang

Regeringens store ambition er, at fremtidens kræftbehandling i højere grad skal foregå på patientens præmisser, og at patienterne skal inddrages mere i beslutninger om deres egen behandling og pleje – både på sygehuset, hos deres praktiserende læge og i kommunerne.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patienter skal kunne beholde penge, de får i erstatning

Alle ni partier i Folketinget blev tirsdag enige om at ændre og udvide det udskældte patientskadeerstatnings-system, så fejlopererede i fremtiden ikke risikerer at skulle tilbagebetale udbetalte erstatninger i millionklassen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patientskade-direktør: Fejlbehandlede får ikke erstatning

Hvert år dør ca. 200 patienter af lægefejl, uden at deres pårørende får erstatning. Fejlbehandlede patienter får ofte ikke erstatning, fordi de ikke får hjælp af deres læge, lyder kritikken fra direktøren for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

PLO’s repræsentantskab godkender ny overenskomst

42 stemte ja. Fire stemte nej. Så klar var godkendelsen af de praktiserende lægers nye overenskomst, da PLO’s repræsentantskab i går, mandag, stemte om den nye overenskomst.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Professor i genetik: Sikkerheden for kommende generationer det vigtigste

Vi skal overveje, hvor langt vi kan gå i forhold til at bruge eller misbruge teknologien, siger professor i medicinsk genetik, Thomas G. Jensen, der er optimistisk på teknologiens vegne og er positiv over for nye metoder, så længe de ikke skader følgende generationer.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Syddanmark åbner op for industribetalt efteruddannelse

Siden sidste sommer har hospitalsansatte i Region Syddanmark ikke måttet deltage i industribetalt efteruddannelse, men regionernes nye fælles retningslinjer, som sikrer armslængde mellem læger og virksomheder, betyder, at regionen åbner op for industribetalt efteruddannelse igen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Syddanmark vil lave klinik på sygehus med praktiserende læger

Region Syddanmark vil ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer for at sikre regionens borgere lægedækning i Esbjerg, hvor der længe har været problemer med at skaffe praktiserende læger nok.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Regioner sylter Medicinrådet

Kun en enkelt region har meldt tilbage til den aftalte deadline efter, at Medicinrådet besluttede at bede regionerne om at indstille en formand til fagudvalget for æggestokkræft. Det ene svar var negativt, hvilket betyder, at fagudvalget fortsat står uden en formand, og processen frem mod godkendelse af lægemidler til et af de helt store kræftområder dermed er gået uhjælpelig i stå.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Silkeborg i strid om introstillinger: Virker som en tak for sidst

5 introstillinger er gået til Viborg, mens 0 er gået til Silkeborg. Kommunikationen om fordelingen har været så mangelfuld fra både ledelsen i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland, at den i Silkeborg vækker minder fra konflikten om uddannelsesstillinger tilbage i 2014, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg. Koncerndirektør Ole Thomsen genkender ikke kritikken.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Simon Emil Ammitzbøl-Bille skal se på Fredberg-sagen

Regionsråd opfordrer indenrigsministeren til at se på de regler om inhabilitet, som dømmer ledende overlæge og nyvalgt regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg ude af hospitalsudvalget i Region Midtjylland.