Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Læger danner forum for forskning i medicinsk cannabis

Læger går nu sammen om at danne et nyt klinisk ’Forum for Vidensbaseret Cannabinoid Forskning’ i Danmark, hvor læger og forskere med interesse for medicinsk cannabis kan være med til at samle og dele viden om cannabis som behandling.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ledende overlæge: Millioner spildes på prøver for D-vitamin

Sundhedsvæsenet i Danmark bruger ifølge Sygehus Lillebælt mere end 50 millioner kroner på at finde ud af, om patienter mangler vitamin D. Overlæge Jonna Skov Madsen synes, at det er en unødvendig og dyr prøve for de fleste. Hun anbefaler, at alle i stedet tager tilskud af D vitamin, i hvert fald i vinterhalvåret.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Lektor: Læger bør interessere sig for patienters brug af sociale medier

Kræftpatienters fortællinger på de sociale medier kan være en helt unik ressource for læger, der ønsker større indsigt i patienters sygdomserfaringer og - forståelser, siger lektor, der netop har udgivet ny bog om kræftpatienters brug af de sociale medieplatforme.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Liselott Blixt: Overvægt skal på finansloven

Det er på tide at samle indsatsen mod overvægt i regionale tilbud. Derfor vil sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt have en regional indsats mod overvægt på finansloven.

HÆMATOLOGISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet undtager hæmofili-udvalg for habilitets-krav

Efter et langt og sejt træk ser det ud til, at Medicinrådets fagudvalg vedrørende hæmofili snart kan træde i kraft. Medicinrådet vil nemlig gøre brug af en undtagelsesbestemmelse, som i særlige tilfælde tillader læger, der ikke lever op til habilitetskravene at deltage i fagudvalgsarbejde.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet står overfor historisk valg: Har vi råd til at redde små børn?

Ny banebrydende medicin til behandling af muskelsvind skal godkendes i Medicinrådet torsdag, men den koster flere millioner årligt. ”Det er første gang, at et hospitalslægemiddel skal godkendes eller afvises i en kontekst, hvor prisen har en direkte betydning, ” siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet: De sidste formandsposter besættes inden for en måned

Formænd til Medicinrådets fagudvalg skal fortsat findes via De Lægevidenskabelige Selskaber, men lykkes det ikke, holder Medicinrådet fast på, at der bør være mulighed for at gå andre veje, siger formanden, Steen Werner Hansen, efter Medicinrådets møde i går.

Medicinrådets direktør vil spille med åbne kort

Klare principper og åbne kort. Det er nogle af de ting, Torben Klein vil lægge vægt på i sit arbejde som direktør for det nye prioriteringsorgan, Medicinrådet, fortæller han i følgende interview.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådets formænd må trække surt brev tilbage

Medicinrådets to formænd, Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen, har i et brev stilet til Danske Regioner, skrevet på vegne af Medicinrådet, ikke lagt fingrene imellem. Brevet er skrevet i en så hård tone, at rådet nu trækker det tilbage.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Vi mangler den helt overordnede diskussion af, hvad vi vil med danske sundhedsvæsen

”Behandlingsrådet, som det er skitseret i dag, løser som udgangspunkt ikke det store problem omkring prioritering på sundhedsområdet. Vi mangler de her helt overordnede diskussioner,” siger Hanne Rolighed Christensen, der er klinisk farmakolog og formand for Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin, næstformand i den regionale lægemiddelkomite i Region Hovedstaden og medlem af Medicinrådet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Midtjylland indførte selv reglerne, der gør Ulrich Fredberg ’generelt inhabil’, for en måned siden

Reglerne, der gør ledende overlæge og nyvalgt regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg (V) ’generelt inhabil’ og udelukker ham fra at sidde i Region Midtjyllands hospitalsudvalg, blev besluttet i regionen umiddelbart efter regionsvalget. Det skete ved at ændre styrelsesvedtægterne, siger Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Minister raser: Patientfarlige læger kan arbejde pga. langsom styrelse

Flere patientfarlige læger, tandlæger eller sygeplejersker har fået mulighed for at få deres autorisation igen på grund af langsommelighed fra Styrelsen for Patientsikkerheds side, mener sundhedsminister Magnus Heunicke. Styrelsen er ikke enig i, at den har været langsom.

Nationalt forskningssamarbejde prioriteres

Et af punkterne i regeringens nye udspil til Kræftplan IV er, at der skal afsættes 30 mio. kr. i 2017-2020 til at understøtte etableringen af et forpligtende, landsdækkende samarbejde om kræftforskning og udvikling.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Lif: Ny usikkerhed om samarbejde mellem læger og virksomheder

Efter Region Midtjylland har fulgt Region Syddanmarks beslutning om selv at finansiere lægers kongresrejser og efteruddannelse, er der opstået ny usikkerhed om alle former for samarbejde mellem læger og virksomheder, mener Lægemiddelindustriforeningens chef Ida Sofie Jensen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Liselotte Højgaard: Nedlæg regionerne og lav bestyrelser

Klinikchef på Rigshospitalet Liselotte Højgaard leverer i ny debatbog en sønderlemmende kritik af problemerne i landets sundhedssystem. ”Min grænse er nået. Jeg føler mig etisk forpligtet til at råbe op”, siger hun. I bogen kommer hun frem med konkrete bud på, hvordan et nyt sundhedssystem kan skrues sammen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet – hvad har vi dog skabt?

ANALYSE. Medicinrådet har rundet et skarpt hjørne. 300 dage har Danmarks nye prioriteringsorgan haft til at placere sig selv på landkortet som en gevinst, ikke bare for regionernes sundhedsbudgetter, men også for patienternes ve og vel. I en række artikler vil Sundhedspolitisk Tidsskrift den næste tid sætte fokus på Medicinrådets arbejde.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådet ser positivt på nye retningslinjer for industrirejser

Regionernes nye retningslinjer for efteruddannelse betalt af medicinalvirksomheder kan løse nogle af habilitetsudfordringerne i Medicinrådet, hvis de bliver ført ud i praksis på den rette måde, siger formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen.

Medicinrådet vil vurdere udgifter til ny medicin bredt

Når det nye prioriteringsorgan Medicinrådet fra årsskiftet skal til at vurdere, hvilke nye lægemidler der skal tages i brug nationalt, bliver det ud fra et bredt økonomisk perspektiv.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådets arbejde med behandlingsvejledninger skal op i gear

Medicinrådet bruger for meget af deres tid på at vurdere ny medicin og har derfor ikke tid til at udarbejde behandlingsvejledninger. Det er på ingen måde i patienternes interesse, fastslår patienternes repræsentant i rådet, Leif Vestergaard Pedersen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Medicinrådsmedlem: Patientforeninger bør udvise mere besindighed

Medlem af Medicinrådet, Hanne Rolighed Christensen, efterlyser besindighed hos patientforeninger, der ønsker nye lægemidler godkendt i Medicinrådet. Hun anerkender patientforeningernes vigtige rolle, men mener samtidig, at det kan give en ulige fordeling af ressourcerne, at nogle foreninger har mere styrke end andre.

Medicintilskudsnævnet skal tjekkes efter i sømmene

Medicintilskudsnævnet, der regulerer, hvilke lægemidler der ydes tilskud til, skal igennem et serviceeftersyn for at sikre, at systemet er både tidssvarende og fremtidssikret. Det har regeringen besluttet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Midtjyske læger vil have habilitetsregler trukket tilbage

Region Midtjyllands beslutning om fra årsskiftet at forbyde regionens speciallæger industrisponsoreret efteruddannelse er hverken gennemtænkt eller nødvendig. Sådan skriver en række tillidsvalgte læger i et brev til regionsledelsen på vegne af speciallægerne i Region Midtjylland.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Næstformand i PLO om telemedicin: Frygter data-tsunami og lægefejl

Nogle praktiserende læger frygter, at de med telemedicinske løsninger bliver oversvømmet med data, der ikke er relevante. Og nogle er bekymrede for, om lettere adgang for patienterne via telemedicinske løsninger betyder, at de ressourcestærke får mere lægehjælp, mens de, der er meget syge, lades i stikken. Næstformand for PLO, Niels Ulrich Holm, frygter også for lægefejl.