Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Den regionale arvtager efter Bios har succes

Da BIOS gik konkurs i sommeren 2016 valgte et bredt flertal i det syddanske regionsråd at hjemtage ambulancekørslen i de områder, hvor BIOS havde haft opgaven. Og det regionale selskab har stor succes med det, Bios ikke magtede, viser status.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Disse sygdomme søger danskerne mest efter - tredjepladsen er overraskende

Kroniske sygdomme som diabetes og KOL samt mentale lidelser som depression og stress topper danskernes søgninger i 2019, hvor fnat kradser sig ind på en tredjeplads, viser den første større kortlægning af vores søgemønstre på sundhedsvæsenets offentlige fællesportal sundhed.dk.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Styrket behov for efteruddannelse på lungeområdet

Efteruddannelse på lungeområdet er blandt de ting, som de praktiserende læger skal igennem, efter en anseelig gruppe patienter med KOL er flyttet fra ambulatorierne og ud i almen praksis.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Epidemiolog: Tillad corona-smitte op til det niveau, hvor hospitalerne kan klare det

Det er både urealistisk og uberettiget, når myndigheder og politikere ved hjælp af restriktioner udelukkende går efter at begrænse corona-smitten i samfundet så meget som muligt. Brug hellere flere kræfter på at beskytte de sårbare, mener Christine Stabell Benn, der er epidemiolog og professor på Syddansk Universitet.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Praktiserende læger trues af udbrændthed på grund af flere multisyge patienter

Alt for mange læger i almen praksis melder om alvorlig udbrændthed. Det gælder især de yngre læger - og tallet er stagneret på et alarmerende højt niveau. Selvom der også er arbejdsglæde, er der tale om et alvorligt problem, der i værste fald kan gå ud over patienterne og samfundsøkonomien.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Forældre til SMA1-barn: "Vi har mistet tilliden til systemet"

Magnus på 16 år er Danmarks ældste patient med SMA 1, en aggressiv form for muskelsvind. I dag skal Medicinrådet beslutte, om Danmark har råd til dyr medicin, som kan hjælpe ham. Men vil Magnus blive fravalgt til behandling, netop fordi han har levet så længe?

SUNDHEDSKULTUR

Forfærdende bog fra plejehjemsleder

Langt de fleste demente overmedicineres, så de bliver syge af det og mange tvinges til at sidde i deres våde bleer i op til otte timer. fortæller plejehjemsleder i ny, forfærdende bog, Omsorgsmanifestet, som bør give sundhedspolitikerne sved på panden.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Læge-formand: Uholdbare arbejdsforhold for læger i Medicinrådet

MEDICINRODET? Medicinrådet bør finde en passende model for tid til arbejdet eller kompensation, før de mest kvalificerede rådsmedlemmer trækker sig. Sådan lyder opfordringen fra formanden for Lægevidenskabelige Selskaber, Henrik Ullum.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Forskere dybt uenige om coronapas-reglerne

Forskere er uenige om, hvor vidt det kan være en god ide, at tidligere smittede med covid-19 efter 12 uger skal lade sig teste for at kunne få et coronapas.

MS TIDSSKRIFT

Forsøgsordning har øget illegal handel med medicinsk cannabis

I den tid forsøgsordningen med medicinsk cannabis har eksisteret, er både efterspørgslen og den illegale handel steget, mens kun ganske få MS-patienter får cannabisprodukter via forsøgsordningen, viser en undersøgelse fra Scleroseforeningen.

Sophie Løhde:

Der skal ske noget med det nære sundhedsvæsen

Ministeren, eksperterne og fagfolkene er enige: der skal ske ændringer med almen praksis og resten af det nære sundhedsvæsen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Direktør for Sundhedsstyrelsen: Vi svigtede under HPV-krisen

Sundhedsstyrelsen begik en række fejl, da de første historier om symptomer efter HPV-vaccinen kom frem. Fejl, som i høj grad medvirkede til, at tilliden og tilslutningen til vaccinen i nogle år svandt betydeligt, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Hæstorp: Drop skræmmebilleder af Sundhedsplatformen

Foreningen ’Sundhedsplatformen, Nej Tak’ skal droppe sine skræmmebilleder. Den skaber med sine voldsomme udsagn unødig frygt hos vores patienter, skriver regionsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, i debatindlæg.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Eksplosiv stigning i unge kvinders brug af røgfri nikotin

Det bliver stadig mere og mere populært blandt unge at proppe en pose med nikotinindhold op under overlæben. Andelen af unge kvinder, der bruger røgfri nikotin, er steget med mere end 50 procent på 1,5 år. Brugen kan skade hjerne og mundhule.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Enige patientforeninger: Lungekræftscreeninger bør sættes i gang nu

De tre patientforeninger, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Patientforeningen Lungekræft er enige om, at tiden er moden til, at det danske sundhedsvæsen bør begynde at screene udvalgte grupper for lungekræft trods bekymringer for falsk positive.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Eskalerende dilemma: Hvem skal betale for personlig medicin

Forskning i biomarkører og udvikling af medicin målrettet færre patienter er forbundet med stigende økonomiske udgifter. Men er det medicinalvirksomhederne, staten – eller måske borgerne selv, der skal betale?

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Firma anklager PLO for at overtræde konkurrenceloven

Firmaet Nordic Medicare klager til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Nordic Medicare mener, at der er klare tegn på, at PLO overtræder konkurrenceloven.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

For første gange i fem år: Flere praksis åbner op for patienter

38 procent af alle praksis i Danmark har åben for tilgang af nye patienter. Dette er en stigning på syv procentpoint i forhold til 2018, hvor kun 31 pct. af praksis havde åben for tilgang. Det er første gang i fem år, at der er en stigning i andelen af åbne praksis i forhold til året før.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Forskere: Apps sygeliggør os alle

Mentale sundheds-apps kan gøre mere skade end gavn. Bl.a. ved at sygeliggøre en række normale tilstande. Det viser en analyse af 61 populære apps. Og forskerne bag opfordrer derfor praktiserende læger og andre fagpersoner til at spørge deres patienter om brugen af apps og tale med dem om de budskaber, der sendes.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Fødselsdag med oprørsstemning hos Cochrane

Nordic Cochrane Center fylder 25 år. Men hvordan holder man fødselsdag, når direktøren er fyret, men nægter at gå, og når centeret måske snart ikke er en Cochrane Center? Peter Gøtzsche fejrede det med at lufte sin nye mission: At få fjernet hele bestyrelsen og direktionen i det internationale Cochrane.