Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Simon Emil Ammitzbøl-Bille skal se på Fredberg-sagen

Regionsråd opfordrer indenrigsministeren til at se på de regler om inhabilitet, som dømmer ledende overlæge og nyvalgt regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg ude af hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Sprængstof på Medicinrådets møde

Revlimid, Luxturna, Spinraza. Det er tre af de lægemidler, som behandles på onsdagens møde i Medicinrådet, og som måske kan få flere af de erfarne medicinfolk i rådet til at blinke nervøst.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Stephanie Lose vil have lægeuddannelse til Esbjerg

I et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) opfordrer regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og SDU's rektor, Henrik Dam, nu til at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Stor ulighed: Kommunerne tackler overvægt vidt forskelligt

Kolding og Gladsaxe kommuner har forskellige målgrupper og går vidt forskellige veje i indsatsen mod overvægt. Sådan er det for mange af landets kommuner. Indsatsen svinger fra dedikeret og målrettet indsats til stort set intet fokus.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Sundhedsøkonom: Ny vurderingsmodel vil forbedre Medicinrådets vurderinger

Danske Regioner sender to nye tiltag i høring, som skal forbedre processen, når Medicinrådet vurderer ny medicin. For det første vil regionerne tage en justeret version af den internationalt anerkendte QALY-model i brug i Medicinrådet, og for det andet skal det være muligt at vurdere medicin på baggrund af ikke publiceret data. Begge forslag vil forbedre Medicinrådets vurderinger, selv om de også er forbundet med ulemper, mener professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Sundhedsplatformen giver stort hul i statistikkerne

Når Dansk Intensiv Database, DID, om kort tid kommer med deres årsrapport, vil den i år være temmelig mangelfuld. Det skyldes, at Sundhedsplatformen (SP) har fodret DID med forkerte værdier, lige som der heller ikke er indberettet nær så mange data som forventet.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Sundhedsvæsenet begynder at skrue op for aktiviteten igen

Kun få timer efter at politiske forhandlinger om en genåbning af sundhedsvæsenet brød sammen mandag aften, indgik regeringen sammen med regioner og kommuner en aftale om, at sundhedsvæsenet nu skruer op for aktiviteten igen.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Tavshed fra regionerne: Æggestokkræft-udvalg stadig uden formand

Kun en enkelt region har meldt tilbage til den aftalte deadline efter, at Medicinrådet besluttede at bede regionerne om at indstille en formand til fagudvalget for æggestokkræft. Svaret fra regionen var negativt, hvilket betyder at fagudvalget for æggestokkræft fortsat står uden en formand.

Tobak og patientinddragelse er fokus i Kræftplan IV

To af de største fokusområder i regeringens netop offentliggjorte Kræftplan 4, der har titlen ’Patienternes Kræftplan’, er en massiv indsats på tobaksområdet og en højere grad af patientinddragelse.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Lungespecialister arbejder ikke med deres speciale

Selv om der mangler speciallæger i lungemedicin på mange af landets medicinske- og lungemedicinske hospitalsafdelinger, er en del af de eftertragtede lungespecialister tilknyttet landets akutafdelinger, flere i halvtidsstillinger som dog konsumerer det meste af deres arbejdstid.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Udviklingen i svær overvægt har stor social slagside

Andelen af danskere med svær overvægt stiger støt, viser de nyeste opgørelser. Der er store regionale forskelle, og i forhold til uddannelsesniveau og arbejdsstatus er de sociale forskelle iøjnefaldende.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Vaccineforsker: Vi har brug for Gøtzsche

Vaccineforsker og professor Christine Stabell Benn er en af de knap 4.000 personer, der i skrivende stund har underskrevet et brev til sundhedsministeren til støtte for professor Peter Gøtzsche. Også tidligere PLO-formand Henrik Dibbern er blandt støtterne.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Økonomer i medicinrådet vil give bedre vurderinger

Fem af de sundhedsøkonomer, der før sad i Amgros, er fra 1. januar flyttet over i Medicinrådets sekretariat for at være tættere på, når de foretager beregninger af økonomien i nye behandlinger.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Vibeke Manniche om egen blog: Er der en shitstorm, går jeg ind i den!

Kendislæge Vibeke Manniche ser sin private blog som en platform, der giver hende mulighed at sætte en dagsorden – eller kommentere på en eksisterende. Hun mener, at lægeløftet forpligter læger til at give sin mening til kende, hvis de oplever noget, som har betydning for folkesundheden. Men alt for mange læger forsømmer sig imod den del af lægeløftet, mener hun.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Sundhedsminister afviser at Spinraza skal på tvangslicens

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby afviser muligheden for at indføre det ekstremt dyre lægemiddel Spinraza på tvangslicens. At tvinge et patent fra en medicinalvirksomhed vil generelt ødelægge medicinalvirksomheders incitamentet til at udvikle nye lægemidler, mener ministeren.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Sundhedsplatformen er en katastrofe: Suger ånden ud af faget

Østdanmark vil stagnere i udvikling indenfor sundhedsområdet, fordi lægerne ikke her har mentalt overskud eller tid til at få idéer og afprøve dem til gavn for patienterne, mener professor, overlæge og regionspolitiker Jacob Rosenberg.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Svært overvægtige får ikke tilstrækkelig behandling

Et nyt amerikansk studie konkluderer, at der fortsat er adskillige barrierer for, at svært overvægtige modtager effektiv behandling – også selv om svær overvægt i stigende grad bliver anerkendt som en sygdom. Det samme gælder i Danmark, hvor det fortsat er en udbredt opfattelse, at overvægt altid skyldes for meget mad og for lidt motion.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Telemedicin gav store besparelser og mere trygge patienter

Hjertesvigtpatienter alene vil kunne spare sundhedsvæsenet for 350 mio. kr. årligt pga. færre hospitalsindlæggelser og lægebesøg og mindre genoptræning. Forudsætningen er, at man udstyrer dem med et telekit bestående af en lille kuffert med blodtryksmåler, badevægt og en tablet med onlineadgang til en hjertesygeplejerske.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Uddannelsesformand: Det skal lægerne kunne i fremtiden

I fremtidens sundhedsvæsen vil der blive lagt mere vægt på træning af de ’ikke-tekniske’ færdigheder. Erkendelsen af, at der er brug for det, betegner formanden for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), Charlotte Paltved, som den måske største ’bevægelse’ i sundhedsvæsenet lige nu og i fremtiden.

Udgifterne til sygehusmedicin stiger igen

Flere års udsving i sygehusenes udgifter til medicin fortsætter. Den udvikling, som 2016 startede med at vise – faldende udgifter – er i årets andet kvartal afløst af en stigning.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Unge ufaglærte sendes i hospitalspraktik

Dansk Sygeplejeråd kritiserer rejser med ’hospitalspraktik’ for ufaglærte unge danskere i afrikanske lande. Der er ikke styr på hverken etik eller læring, mener næstformand Dorte Steenberg.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Venstres sundhedordfører vil alligevel ikke gå videre med Spinraza-sagen

Venstres sundhedordfører, Jane Heitmann, mener, at der i Medicinrådets afvisning af det esktremt dyre lægemiddel Spinraza ligger både økonomiske og faglige overvejelser, ligesom man har respekteret de principper, som Folketingets partier tidligere har lagt frem. Hun vil derfor ikke gå videre med sagen.