Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Økonomisk gulerod i erstatningssager møder kritik

I flere regioner er der indført systemer, som belønner de sygehusafdelinger økonomisk, som har få patienterstatninger. Det er en helt forkert vej at gå, mener direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted. Hun får opbakning fra adskillige sundhedsordførere.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patientforening: Katastrofe, at livsforlængende medicin forsinkes

Manglende held med at finde en formand til Medicinrådets fagudvalg for æggestokkræft vil med al sandsynlighed føre til en forsinkelse af ibrugtagningen af succes-midlet Zejula (niraparib). Sådan lyder det fra patientforeningen KIU (Kræft I Underlivet).

SUNDHEDSKULTUR

Penkowa fremturer med løse påstande og det rene galimatias

Milena Penkowa har fået sit egne radio- og TV-programmer, Hjerneeksperten, på DK4, hvor den nu forhenværende forsker endnu en gang får fem plus fem til at blive 100 i sin rådgivning om, hvordan man holder sin hjerne rask og fri for demens.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

PLO’s repræsentantskab godkender ny overenskomst

42 stemte ja. Fire stemte nej. Så klar var godkendelsen af de praktiserende lægers nye overenskomst, da PLO’s repræsentantskab i går, mandag, stemte om den nye overenskomst.

MEDICINSK TIDSSKRIFT

Praksislæge mistænkte stråmandskontrakt for at være ulovlig

Da en læge i Vejle satte sin praksis til salg, og ingen købere bød sig til, købte praksislæge Peder Ahnfeldt-Mollerup den. Han havde den plan at lade et privat firma drive den frem til et salg. Men da han så kontrakten, blev han bange for, at den var ulovlig.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Professor i genetik: Sikkerheden for kommende generationer det vigtigste

Vi skal overveje, hvor langt vi kan gå i forhold til at bruge eller misbruge teknologien, siger professor i medicinsk genetik, Thomas G. Jensen, der er optimistisk på teknologiens vegne og er positiv over for nye metoder, så længe de ikke skader følgende generationer.

DIAGNOSTISK TIDSSKRIFT

Professor: Big data kan føre til overdiagnosticering

Præcisionsmedicin baseret på Big data og machine learning lover, at revolutionere sygdomsforebyggelse ved at diagnosticere patienter tidligere eller identificere risikofaktorer hos tilsyneladende raske mennesker.

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Det haster med en ny plan for demens

Sundhedsvæsenet er ikke gearet til fremtidens demensbyrde, mener en række organisationer og virksomheder, som er gået sammen om at kræve en ny og mere ambitiøs national handlingsplan end den nuværende nationale demenshandlingsplan 2025.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Rapport: Telemedicin kan spare 40.000 pr. hjertepatient

Sundhedsvæsenet kan spare godt 350 millioner kroner årligt - især ved færre hospitalsindlæggelser - ved at udstyre danske hjertesvigtspatienter med en lille kuffert med blodtryksmåler, badevægt og en tablet med onlineadgang til en hjertesygeplejerske.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Hovedstaden vil have ambulancer i busbanen

Det kan rette op på skrantende responstider at lade ambulancer uden blå blink køre i busbanen i stedet for at sidde fast i trafikken, mener formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Ny regionrådsformand: Nu kommer der læger hele døgnet på skadestuen

Socialdemokraternes Heino Knudsen er ny regionsrådsformand i Region Sjælland med støtte fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance. I konstitueringsaftalen står, at skadestuerne i Roskilde og Næstved igen skal være bemandet med læger hele døgnet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Regioner presset: Udgifter til medicin forventes at stige markant

Næste års udgifter til sygehusmedicin forventes at stige op mod 750 millioner kroner, da omkostningerne til nyere lægemidler, der anvendes bl.a. til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft, lægger ekstra pres på regionernes budget.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Regioner sylter Medicinrådet

Kun en enkelt region har meldt tilbage til den aftalte deadline efter, at Medicinrådet besluttede at bede regionerne om at indstille en formand til fagudvalget for æggestokkræft. Det ene svar var negativt, hvilket betyder, at fagudvalget fortsat står uden en formand, og processen frem mod godkendelse af lægemidler til et af de helt store kræftområder dermed er gået uhjælpelig i stå.

Patientansvarlig læge er ikke samme læge hver gang

Regeringens store ambition er, at fremtidens kræftbehandling i højere grad skal foregå på patientens præmisser, og at patienterne skal inddrages mere i beslutninger om deres egen behandling og pleje – både på sygehuset, hos deres praktiserende læge og i kommunerne.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patienter skal kunne beholde penge, de får i erstatning

Alle ni partier i Folketinget blev tirsdag enige om at ændre og udvide det udskældte patientskadeerstatnings-system, så fejlopererede i fremtiden ikke risikerer at skulle tilbagebetale udbetalte erstatninger i millionklassen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Patientskade-direktør: Fejlbehandlede får ikke erstatning

Hvert år dør ca. 200 patienter af lægefejl, uden at deres pårørende får erstatning. Fejlbehandlede patienter får ofte ikke erstatning, fordi de ikke får hjælp af deres læge, lyder kritikken fra direktøren for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast.

NEUROLOGISK TIDSSKRIFT

Professor i neurologi: Systemet for godkendelse af klinisk forskning bør evalueres

Ekstremt kompleks lovgivning er årsag til store forsinkelser i godkendelsen af videnskabelige studier, og der bør foretages en grundig evaluering og forenkling af hele systemet til vurdering af sikkerheden omkring forskningsdata, mener professor i neurofysiologi ved Københavns Universitetet Poul Jennum.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Problemlæger får ikke tid til at prøve at forbedre sig

Sundhedspersoner, der står til en permanent fratagelse af deres autorisation, har fået skrappere vilkår, efter, at Østre Landsret ændrede retspraksis i 2018. Rettens nye tolkning af reglerne betyder, at Styrelsen ikke længere har tid til at give personer som er under tilsyn, en mulighed for at forbedre sig, før der lægges sag an, fortæller direktør i styrelsen, Anne Marie Vangsted.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Professor: Medicinrådet fungerer, men der er plads til vigtige forbedringer

Den nye evaluering af Medicinrådet er lavet efter bogen, men også ud fra de kommissionsrammer, der er blevet stillet. Den fremhæver, at rådet fungerer efter hensigten, men at der er mulighed for vigtige forbedringer, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

ONKOLOGISK TIDSSKRIFT

Professor: Der skal findes alternativ til firmabetalt kongresdeltagelse

Man kan ikke lukke færgeruten uden at have bygget en bro først. Det billede bruger professor Olfred Hansen fra Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, til at beskrive, hvordan han ser Region Syddanmarks beslutning om, at regionens læger fra næste år ikke længere må deltage i kongresrejser, der er betalt af industrien.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Professor: Vi bør måle sundhedsprofessionelles kompetencer

Man kan ikke overlade vurderingen af sundhedsmedarbejderes evner til dem selv. Medarbejderes individuelle kompetencer bør måles evidensbaseret og systematisk, mener professor Lars Konge, en af verdens mest aktive forskere i medicinsk uddannelse

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Reform af honorarmodellerne i almen praksis på vej

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings – og Takstnævn (RLTN) er enige om, at praktiserende læger skal have en mere enkel honorarmodel. Et nyt råd anført af Leif Vestergaard Petersen skal komme med bud på, hvordan honorarstrukturen kan moderniseres og forenkles.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Syddanmark åbner op for industribetalt efteruddannelse

Siden sidste sommer har hospitalsansatte i Region Syddanmark ikke måttet deltage i industribetalt efteruddannelse, men regionernes nye fælles retningslinjer, som sikrer armslængde mellem læger og virksomheder, betyder, at regionen åbner op for industribetalt efteruddannelse igen.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Region Syddanmark vil lave klinik på sygehus med praktiserende læger

Region Syddanmark vil ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer for at sikre regionens borgere lægedækning i Esbjerg, hvor der længe har været problemer med at skaffe praktiserende læger nok.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Regioner reviderer habilitetskrav

Region Sjælland opretter central pulje til at betale lægers kongresrejser for at imødekomme Medicinrådets habilitetskrav. Hvis alle regioner kan blive enige om det, gør regionen gerne som Syddanmark og forbyder hospitalslæger at rejse på industriens regning, siger kvalitetsdirektør Peder Ring.

SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFT

Regioner: Vi vil ikke betale for privatansatte lægers fejl

Regionerne kan fremover hænge på regningen, hvis læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter ansat i private virksomheder begår fejl. Det er konsekvensen af et lovforslag fra regeringen, der har været i høring, om ændrede regler for patienterstatning.