Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Første kliniske professor i nervesystemets sygdomme

Astrid Juhl Terkelsen er ny klinisk professor i det autonome nervesystems sygdomme på Aarhus Universitet.

Fra 1. januar 2024 skal hun blandt andet forske i nervebetændelse og tidlig påvisning af Parkinsons sygdom. Det kliniske professorat er det første af sin slags i Danmark.

Astrid Juhl Terkelsen er overlæge i neurologi og har sideløbende med klinisk arbejde forsket i det autonome nervesystems sygdomme og småfiber-neuropati i mere end 20 år. Hun har for nylig foreslået en klinisk model, der tidligt kan opspore protein-fejlfoldningssygdomme som fx Parkinsons sygdom. Det er lovende, da tidlig opsporing giver mulighed for tidlig behandling. Modellen bygger på, at de tidligste tegn på sygdom omfatter skader på de små sensoriske og autonome nervefibre.

”Over de næste fem år skal jeg følge 100 patienter med nervebetændelse uden kendt årsag, hvoraf en undergruppe ifølge modellen vil udvikle Parkinsons sygdom. Vi vil vise, at der er nervetoksisk udfældning af α-synuclein i det perifere nervesystem hos patienter med nervebetændelse og sygdom i det autonome nervesystem. På sigt åbner det mulighed for tidlig behandling til blandt andre patienter med Parkinsons sygdom,” forklarer Astrid Juhl Terkelsen. Projektet er de næste fem år finansieret af en 10 mio. kr.-bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

”Forskning giver viden, og jeg håber med professoratet at kunne indhente flere forskningsmidler og øge fokus på mit område af neurologien både nationalt såvel som internationalt,” fortæller Astrid Juhl Terkelsen, der også underviser og eksaminerer på medicinuddannelsen, er vejleder for ph.d.-studerende og har bidraget til lærebøger, internationale tidsskrifter og nationale kliniske guidelines om emnet.