Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Etiske retningslinjer for Medicinske Tidsskrifters konferencer og seminarer

Virksomheden Medicinske Tidsskrifter udgiver en række uafhængige nyhedsmedier, hvis hovedformål er at formidle viden om nye behandlinger. Virksomhedens konferencer og seminarer er redaktionelle produkter, som udgives af Medicinske Tidsskrifter. Den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for det redaktionelle indhold på konferencer ligesom det er tilfældet med virksomhedens andre produkter.

Medicinske Tidsskrifters konferencer har til formål at udbrede kendskab til nye behandlinger, ny forskning og at debattere aktuelle problemstillinger indenfor det danske sundhedsvæsen.

I valget af emner og oplægsholdere lægges vægt på, at emnerne belyses nuanceret og med stor faglighed ligesom oplægsholderne skal repræsentere høj faglig kompetence.

Som oftest finansieres konferencerne af eksterne aktører, herunder lægemiddelindustrien. Alle foredragsholdere og debattører opfordres til at deklarere eventuelle forbindelser til lægemiddelindustrien eller andre parter, som kan have økonomiske interesser i emnet for en given konference.

Alle sponsorer har samtykket i at samarbejdet lever op til ENLI’s (Etisk Nævn for Lægemiddel Information) retningslinjer.

Direktør og ansvarshavende chef.red. Kristian Lund