Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nyt professorat til indflydelsesrig praktiserende læge

Mogens Vestergaard er nyudnævnt professor i almen medicinsk epidemiologi på Aarhus Universitet. Her skal han gennemføre klinisk-epidemiologiske studier om multisygdom og ulighed i sundhed med udgangspunkt i almen praksis.  

Forskningen skal udføres med klinisk epidemiologiske modeller kombineret med data fra danske sundhedsregistre, professoratet er opdelt med en dag om ugen på Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital og to dage om ugen på Forskningsenheden for Almen Praksis i Universitetsparken, ligeledes i Aarhus. Derudover skal Mogens Vestergaard forsætte som praktiserende læge i Grenå cirka to dage om ugen. 

”At arbejde både med det kliniske og det epidemiologiske er et drømmescenarie for mig. Jeg kan gå fra at arbejde i helikopteren til at møde patienten i den nære hverdag. Som forsker får jeg adgang til kompetencer og et fagligt set-up, der er uden sidestykke, og det bliver et spændende miljø at indtræde i,” siger en glad Mogens Vestergaard over telefonen, inden han skal se dagens patienter i Grenå.  

Mogens Vestergaard er også medlem af Sundhedsstrukturkommissionen, hvor han sidder som eneste alment praktiserende læge.

”Den sociale og geografiske ulighed i sundhed er nævnt i kommissoriet for Sundhedsstrukturkommissionen som en bunden opgave, vi skal forholde os til. Jeg er endvidere formand for fagudvalget for ulighed i sundhed i Behandlingsrådet. Vi barsler med en stor rapport i starten af det nye år om udredning og behandling af patienter med psykiatrisk lidelse. Jeg synes samlet set at mine forskellige poster går op i en højere enhed,” siger han.

Medicinsk Tidsskrift antyder over telefonen, at han i sin karriere svinger som et kompas mellem forskningsarbejdet og den nære patient. Han har tidligere bestredet et professorat i otte år, men søgte det ikke forlænget, da han ville tilbage til patienterne.

”Jeg elsker både klinik og forskning og synes, at jeg lander et godt sted her. Men jeg er også i en privilegeret position, fordi jeg har store børn nu: To halvtidsjobs er mere end et fuldtidsjob,” siger Mogens Vestergaard.

I forskningsprojektet Deep End Denmark, som Vestergaard leder, er det primære fokus at styrke den almen-medicinske indsats over for borgere, der bor i områder af Danmark med store lægefaglige udfordringer og få lægefaglige ressourcer. 

Formålet er at reducere effekten af den geografiske ulighed ved at styrke almen praksis gennem vidensdeling, forskning og internationalt samarbejde. Projektet støttes økonomisk af Fonden for Almen Praksis, Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden. Deep End-organisationen er inspireret af Julian Tudor Hart, som var praktiserende læge i Wales fra 1961 til 1991. Han formulerede den omvendte omsorgslov: områder med størst behov for sundhedsfaglige ydelser har færrest sundhedsfaglige ressourcer til rådighed, fremgår det af projektets hjemmeside.