Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Hospitalsdirektør fritstillet

Merete Stubkjær Christensen er stoppet efter kun to et halvt år som direktør ved Sclerosehospitalerne i Danmark.

Bruddet sker ifølge en pressemeddelelse fra Scleroseforeningen efter en gensidig aftale, og årsagen er uenighed om samarbejdet og om den fremtidige retning for hospitalerne. 

Med Merete Stubkjær Christensen sikrede Sclerosehospitalerne sig ellers en af landets største kapaciteter inden for neurorehabilitering. Hun kom med en lægefaglig baggrund og direkte fra en stilling som centerleder og ledende overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. En stilling, hun havde besat i ti år. En baggrund hun selv vurderede som en styrke blandt andet i arbejdet med at integrere Sclerosehospitalernes forskning med det kliniske.  

Hun kom til Sclerosehospitalerne med en klar ambition om at skabe et tæt tværsektorielt samarbejde omkring patienterne, og en vision om at nedbringe ventelisterne ved at udvikle nye modeller for sclerose-rehabilitering. 

“Det betyder også, at sclerosehospitalerne skal have en forståelse af sig selv som en del af den professionelle kæde, der skal slå ring om patienten,” sagde Merete Stubkjær Christensen dengang i et interview om sin ansættelse.

Stor overraskelse

Merete Stubkjær Christensen er fritstillet og administrationschef i Scleroseforeningen Michael Brandt er indsat som konstitueret direktør, indtil en ny direktør er fundet. 

Merete Stubkjær Christensens afgang er kommet som en stor overraskelse for det personale ved Sclerosehospitalerne, som Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstersite MS Tidsskrift har været i kontakt med, og medarbejdere på tværs af organisationen har på LinkedIn givet udtryk for, at de har sat stor pris på hende som leder og samarbejdspartner.

“Tak for at have ført os på vej mod at være et højt specialiseret hospital. Det er så trist at det allerede skulle ende nu.” .....

“Du har ført os langt, og dine visioner og dit drive har været en gave for Sclerosehospitalerne og os.”

og 

“Du gjorde det meget meningsfuldt at arbejde på Sclerosehospitalet, du bidrog til forståelsen af, at vi er og bliver en del af noget større - det vil vi holde fast i,”  er blot et par af de mange varme hilsner, de nu tidligere kolleger sender til Merete Stubkjær Christensen som kommentar til et opslag om hendes fritstillelse.

Direktør i Scleroseforeningen og formand for Sclerosehospitalerne i Danmark Klaus Høm ønsker ikke at kommentere bruddet yderligere. De to parter har ifølge ham indgået en aftale om ikke at udtale sig ud over, at årsagen er uenighed om samarbejdet og den fremtidige retning for Sclerosehospitalerne.