Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor skal teste de gængse intensivbehandlinger

Morten Hylander Møller er ny professor ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Hans forskning skal være med til at sikre, at patienter på intensivafdelinger får behandlinger, der giver værdi for patienter, pårørende, sundhedsvæsnet og samfundet.

Mange af de behandlinger, som anvendes på intensivafdelingerne rundt om i verden, er kun sparsomt testet på de mest alvorligt syge patienter, herunder patienter på en intensivafdeling. Derfor er det ekstra vigtigt at undersøge, om de mange gængse behandlinger faktisk hjælper patienterne. I sin nye position som professor ved Københavns Universitet bliver det en kerneopgave for Morten Hylander Møller at være med til at sikre, at kritisk syge patienter på intensivafdeling får behandlinger, der gavner.

Morten Hylander Møller er 46 år og overlæge på Afdeling for Intensivbehandling på Rigshospitalet, og hans engelske professortitel er "Clinical Professor of Anaesthesiology with Special Focus on evidence-based medicine."

Hans forskning kredser sig om at sikre, at de behandlinger, der anvendes i dagligdagen, er veldokumenterede, og at forskningsresultater bliver implementeret og evalueret bedst muligt i klinikken. Et vigtigt led i dette er gennemførelsen af kliniske forsøg og inddragelse af patienter og pårørende i forskningen.

"Jeg er meget ivrig efter at bidrage til udviklingen af vores forskningsområde. Mit professorat vil fokusere på kliniske forskningsprogrammer, herunder internationale kliniske forsøg, der undersøger effekten af hyppigt anvendte behandlinger på intensivområdet. Jeg er i den forbindelse en del af en forskningsgruppe, som i fællesskab arbejder på at etablere et nationalt Intensivt Platformsforsøg (INCEPT.dk), som effektivt skal teste behandlinger, hvor der er tvivl om værdien," siger Morten Hylander Møller.

Han pointerer, at en øget anvendelse af evidensbaseret medicin i dagligdagen vil gavne patienter, pårørende, sundhedssektoren og samfundet som helhed.

Forhåbentligt kan vores forskning være med til at øge værdien af behandlingerne. Samtidig er det vigtigt, at vi også kan være med til at sikre en mere rationel brug af ressourcer, for eksempel når vi gennem forskning kan dokumentere, at en behandling ikke har en effekt -  og dermed er spild - eller ligefrem skader patienterne, siger Morten Hylander Møller.
Han henviser til, at forskere fra Afdeling for Intensivbehandling i samarbejde med andre intensivafdelinger i ind- og udland – og i regi af forskningsnetværket CRIC (CRIC.nu) - har gennemført kliniske forsøg, der ved flere lejligheder har vist, at ofte anvendte behandlinger på intensivområdet ikke skaber værdi, og at nogle ligefrem var skadelige.

Klinisk forskning er en kollektiv indsats, hvor alle spiller en vigtig rolle, herunder ledelse, klinikere, forskere, patienter og pårørende. Jeg ser frem til fortsat at samarbejde bredt både nationalt og internationalt for at forbedre behandlingen for så mange patienter som muligt, siger han.

Morten Hylander Møller er tiltrådt som professor 1. november 2023.