Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny formand for Pharmadanmark

Stine Hasling Mogensen, 44, blev 11. november valgt til ny formand for fagforeningen Pharmadanmark på et ordinært repræsentantskabsmøde i København.

Stine Hasling Mogensen er uddannet farmaceut og arbejder til dagligt i Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter og har i mange år, frem til hun blev valgt som formand, også været vagtfarmaceut på Steno Apotek. Hun har derudover en baggrund indenfor klinisk forskning og lægemiddeludvikling, idet hun har lavet en ph.d. på Klinisk Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospital.
 
Med Stine Hasling Mogensen får Pharmadanmark dermed en formand med bred forståelse af hele life science-branchen.
 
”Vores medlemmer i life science spænder bredt. Fra forskning og udvikling til korrekt brug og udlevering af medicin. Sammen danner de livscyklussen for lægemidler og medico, som hver dag sikrer, at patienter kan blive behandlet og helbredt med sikker medicin og medicinsk udstyr, og at samfundsøkonomien nyder godt af life science-industriens enorme vækst,” siger Stine Hasling Mogensen, efter hun blev valgt på Pharmadanmarks ordinære repræsentantskabsmøde i København lørdag den 11. november.
 
Hun fortsætter:
 
”Medarbejderne er grundstenen i det danske life science væksteventyr. For at de kan levere de nye innovative behandlinger til sundhedsvæsenet, skal de have det godt på arbejde og have mulighed for at udvikle sig fagligt. Jeg har prøvet at være på arbejdsmarkedet i de fleste hjørner af life science, og de erfaringer vil jeg nu bruge til at kæmpe for forbedringer og gode vilkår for vores medlemmer.”
 
Stine Hasling Mogensen har de sidste to år siddet som næstformand i Pharmadanmark. Hun overtager formandskasketten fra Tanja Villumsen, som efter eget ønske har valgt at træde af som formand.
 
Stine Hasling Mogensen er nu valgt til formand for Pharmadanmark for de næste to år.