Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Steen Werner Hansen stopper som formand i Medicinrådet

Steen Werner Hansen, 71, stopper ved årsskiftet som formand for Medicinrådet. Dermed stopper også det dobbelt formandsskab, og Medicinrådet får derefter kun én formand, nemlig Jørgen Schøler Kristensen, 68, som fortsætter.

Cheflæge i Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital Birgitte Klindt Poulsen bliver næstformand.

Steen Werner Hansen har været formand for Medicinrådet siden dets begyndelse i 2017, hvor det blandt andet blev rådets opgave at foretage vurderinger af nye lægemidlers værdi og beslutte, om det pågældende lægemiddel kan anbefales som standardbehandling på landets hospitaler. Steen Werner Hansen var tidligere formand for KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) og medlem af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin).

"Vi vil i Danske Regioner gerne takke Steen Werner Hansen for hans mangeårige arbejde og store indsats i Medicinrådet og også forløberen hertil, KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin). Steens indsats har været forbilledlig og ihærdig for et så vigtigt område som brugen af medicin på sygehusene. Samtidig glæder vi os over, at Birgitte Klindt Poulsen har valgt at takke ja til opgaven som kommende næstformand. Der er ingen tvivl om, at hun kan bidrage med sine kompetencer og erfaring til at styrke Medicinrådets rolle i fremtiden," siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Steen Werner Hansen forlod allerede for godt to år siden stillingen som lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital. Dengang sagde han til Sundhedspolitisk Tidsskrift: »Jeg har valgt, at den sidste del af mit arbejdsliv skal dedikeres til arbejdet i Medicinrådet. Vi er to formænd, der arbejder rigtig godt sammen, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi har rigtig travlt – og der bliver efter alt at dømme ikke mindre travlt i årene, der kommer.« Han tilføjede, at han jo heller ikke var "helt ung længere", og at det derfor var på tide at sige stop.

I 2022 indtrådte han dog i bestyrelsen for virksomheden Human Bytes, der blandt andet leverer sundhedsteknologiske løsninger. Blandt andet i forhold til brystkræftscreening i Region Hovedstaden.