Skip to main content
Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Nyudnævnt professor i smerter i muskler og led

Forskningschef David Høyrup Christiansen, 48, er den 1. juni blevet udnævnt som professor på Aarhus Universitet og i Hospitalsenhed Midt.

Han skal i det nye professorat forske i smerter i muskler og led – en sygdom som mange danskere lever med.   

Den nye professor skal igennem en række forskningsprojekter undersøge patienters forløb med udredning, behandling og rehabilitering, når de har smerter i muskler og led.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste to rapporter om sygdomsbyrden i Danmark er muskel-skelet smerter en af de sygdomsgrupper, der belaster borgerne, sundhedsvæsenet og samfundet allermest.

"Vi skal blive endnu bedre til at skabe gode forløb for patienter med smerter i muskler og led. Derfor skal vi undersøge, hvorfor nogle behandlinger virker på nogle patienter og ikke på andre. Vi kender ikke virkningsmekanismen ordentligt i dag, og derfor er det vigtigt med mere forskning inden for området," siger den kommende professor David Høyrup Christiansen, der også er forskningschef i Hospitalsenhed Midt.

"Vi skal også se nærmere på organiseringen af behandlingen. Vi skal kunne levere den rette indsats i udredning, behandling og rehabilitering på det rette tidspunkt. Derfor skal vi udvikle nye modeller for, hvordan vi sikrer dette, og det skal foregå på tværs af faggrupper og sektorer," fortsætter han.

Det nye professorat i Hospitalsenhed Midt bliver knyttet til Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Her bliver der arbejdet på at få etableret en universitetsklinik, og derfor er professoratet en del af ambitionen inden for forskningen i det ortopædkirurgiske område.

I Hospitalsenhed Midt er der i disse år fokus på at binde klinik, uddannelse og forskning sammen på nye måder – det såkaldte KUF-samarbejde. Det er der, fordi det er nødvendigt at udvikle patienternes forløb for at fremtidssikre hospitalsdriften. I fremtiden bliver der flere ældre borgere, der får brug for ydelser fra hospitalerne. De vil fejle flere ting på én gang, og flere patienter vil også få brug for rehabilitering. Det kalder på et øget samarbejde på tværs af sektorer, og samtidig er der mangel på arbejdskraft.

"Vi skal have patienten i centrum hele tiden, når vi udvikler vores patientforløb. Der er sammenhæng mellem at blive ældre og få ondt i kroppen. Mange danskere har kroniske smerter i deres muskler og led. Dem skal vi blive bedre til at hjælpe med den rette behandling, så de kan få en bedre livskvalitet," lyder det fra David Høyrup Christiansen.

Ifølge David Høyrup Christiansen er det en del af livet at have ondt, og sundhedsvæsenet skal blive bedre til at vurdere, hvad der er den rette individuelle behandling for den enkelte patient. Forskningen skal derfor være kliniknær, så fremtidens løsninger udspringer af, hvordan praksis er i dag.

Sundhedsvæsenets indsats før, under og efter en operation i knæ, hofte, skulder, albue og ryg er noget af det, som den nye professor sammen med andre forskere skal have under lup og se nærmere på. En del af dette handler om den fælles beslutningstagen til, om en operation er det rigtig valg eller ej, og hvornår det er den rigtige løsning.

Nogle patienter har brug for meget støtte til at træffe den rigtige beslutning, mens andre har brug mindre støtte. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man får givet den enkelte patient lige præcis den støtte, vedkommende har brug for.

En del af professoratet indebærer også et internationalt samarbejde med andre førende forskere inden for fagområdet. Det betyder, at David Høyrup Christiansen og hans forskerkolleger blandt andet vil intensivere samarbejdet med Kings Health Partners i London og universitetet i Montreal i Canada.

  • Oprettet den .