Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Overlæge forsker i overbringelse af kræftdiagnoser over telefonen

Uffe Bødtger, overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus, modtog ved årsmødet for Dansk Lungemedicinsk Selskab den 29. november vandre-hædersprisen Det Gyldne Bronkoskop.

Det skete med begrundelsen, at Uffe Bødtger har leveret en ekstraordinær indsats med etableringen af Dansk Lungemedicinsk Selskabs pleuragruppe (lungehinde) og lagt et stort engagement i sit arbejde med lungemedicin i Danmark.

Uffe Bødtger fik også på vegne af sin forskningsgruppe overrakt prisen for bedste poster og mundtlige præsentation af studiet: "Psychosocial consequences of receiving a lung cancer diagnosis by telephone versus in an outpatient clinic. A pragmatic randomized trial". Det er et studie i kommunikation med patienter omkring overbringelse af kræftdiagnoser over telefonen for at spare patienterne overflødig transport og ventetid.

"Alle mennesker har en telefon, og alle er vant til at tale i den, også de som udredes for mulig lungekræft. De fleste af vore patienter vælger at få undersøgelsessvaret pr. telefon, fordi vi bruger en model med trinvis information om, at der kan være tale om kræft, så patienterne er velforberedte på, at dels at kræft er en mulighed, men også hvad næste trin i så fald er. Vores lodtrækningsstudie er ikke helt analyseret færdigt, men vi har ikke kunnet se, at svar pr. telefon er en psykologisk ulempe i forhold til at møde op i ambulatoriet," siger Uffe Bødtger.

Studiet forventes udgivet i 2020.

Udskriv