Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Ny formand for Dansk Endokrinologisk Selskab

På årsmødet den 17.-18. januar hos Dansk Endokrinologisk Selskab tiltrådte Pernille Hermann som formand. Hun afløser professor Troels Krarup Hansen.

Millionlegat til at forske i konditionstræning og Parkinsons sygdom

Foto: Melissa Yildirim

Lektor Ulrik Dalgas fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet får Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat på knap tre mio. kr. til at gennemføre et forskningsprojekt, som undersøger effekten af hård konditionstræning hos personer med Parkinsons sygdom.

Stor hæder til diabetes-professor

Professor, overlæge Jens Meldgaard Bruun, Steno Diabetes Center Aarhus, har modtaget Niels Schwartz Sørensens Hæderspris 2019. Legatet gives for hans imponerende forskning i mekanismerne bag overvægt.

Ny professsor i ulykkesforskning og -forebyggelse

Overlæge ph.d. Jens Lauritsen er udnævnt til professor med fokus på Ulykkesforskning og Ulykkesforebyggelse ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Nye folk i front i PLO-Syddanmark

Peter Barkholt er valgt som ny formand for de praktiserende læger i Syddanmark, og Ditte de Churruca-Colon er valgt som ny næstformand.

Forsker får millioner: Vil nedsætte dødeligheden for svært overvægtige

Lasse Bach Steffensen fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har netop fået støtte på 1,8 millioner kroner til fra Danish Diabetes Academy, som han vil bruge til at identificere de endnu ukendte sygdomsmekanismer bag type 2.diabetikeres øgede risiko for at få en blodprop som følge af åreforkalkning.

Lungelæge får hæderspris af kolleger

Asbjørn Høegholm, overlæge fra Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus, modtog ved årsmødet for Dansk Lungemedicinsk Selskab den 29. november en hæderspris for en enestående indsats inden for invasiv lungemedicin og for oplæring af en lang række af nu dygtige speciallæger.

Diabetesforsker prøver at finde risiko-børn, så de kan få særlig støtte tidligt

Læge Kevin Patrick Marks fra Aarhus Universitet fået en bevilling på 1.1 million kroner fra Danish Diabetes Academy, så han i sit ph.d-projekt kan finde ud af, om risikoen for diabeteskomplikationer og psykisk sygdom hos personer med type 1 diabetes helt eller delvist kan forudsiges ud fra forskellige psykosociale variabler.

Professor skal dykke ned i dårlige minder

Jelena Radulovic, professor på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, er en af de seks førende danske hjerneforskere, som Lundbeckfonden uddeler i alt 232 mio. kr. til.

Professor får millioner til forskning i glioblastom

Andreas Kjær, professor på Københavns Universitet og Rigshospitalet, er en af de seks førende danske hjerneforskere, som Lundbeckfonden uddeler ialt 232 mio. kr. til.

Forsker modtager 1,8 mio. til forskning i synkebesvær

Forskningsansvarlig sygeplejerske Anne Højager Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest skal i samarbejde med en række parter forske i synkebesvær hos intensivpatienter.

Ny ledende overlæge i den nordjyske børne- og ungdomspsykiatri

Linda Hardisty Bramsen tiltræder 15. januar 2020 som ledende overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Hun kommer fra en stilling som afsnitsledende overlæge i ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Ny direktør på Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek tiltræder 2.december som ny direktør for Bornholms Hospital, hvor hun afløser Niels Reichstein Larsen, som i august fik nyt job som direktør for sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Ny professor skal forske i ufrivillig abort

Som ny professor på Hvidovre Hospital vil Henriette Svarre Nielsen til bunds i årsagerne til, hvorfor det at få børn kan være en lang og kompliceret proces.

Hagedorn Prisen 2020 går til idrætsmediciner

Klinisk professor Michael Kjær fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Michael Kjær, modtager Hagedorn Prisen 2020.

Ny klinisk forskningslektor på Københavns Universitet

Overlæge og ph.d. Tine Dalsgaard Clausen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er pr. 1. januar 2020 ansat som klinisk forskningslektor på Københavns Universitet.

Ny klinisk professor i neurologi ved SDU

Nasrin Asgari udnævnes til klinisk professor  Det er ikke kun Slagelse Sygehus, der får gavn af Nasrins evner. Professoratet er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, hvor Nasrin Asgari har forsket igennem mange år.

Lægelig direktør Peder Jest går på pension

Efter 13 år som lægelig direktør på OUH går Peder Jest på pension den 1. september 2020. Peder Jest har været cheflæge og lægelig direktør i i alt 30 år.

Professor skal forebygge infektioner hos dialysepatienter

Niels Eske Bruun, overlæge og professor på Sjællands Universitetshospital, får 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, om forebyggende antibiotika kan give færre infektioner og dermed større overlevelse for patienter i hæmodialyse.

Andreas Kjær modtager Lassenprisen

Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær modtager Niels A. Lassenprisen 2019, der er uddelt for 21. gang. Prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 kr.

Professor får millioner til hjerneforskning

Poul Nissen, professor på Institut for Molekylærbiologi og Genetik – DANDRITE, Aarhus Universitet, er en af de seks førende danske hjerneforskere, som Lundbeckfonden uddeler i alt 232 mio. kr. til.

Migræneforsker skal undersøge nye behandlingsprincipper

Messoud Ashina, professor på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og Rigshospitalet Glostrup, er en af de seks førende danske hjerneforskere, som Lundbeckfonden uddeler ialt 232 mio. kr. til.

Ny professor får 50 mio. kr. til at forske i Alzheimers sygdom

Thomas Willnow skal i et nyt professorat finansieret af Novo Nordisk Fonden etablere en ny forskergruppe på Aarhus Universitet. Her skal han bl.a. undersøge, hvorfor diabetes og fedme er blandt de største risikofaktorer i forhold til at udvikle Alzheimers.

Ny professor sætter invaliderende knoglebrud under lup

Specialeansvarlig overlæge Niklas Rye Jørgensen er ny professor i Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor han skal fortsætte sin forskning i knogletab og knoglebrud, som er potentielt invaliderende for patienter med en række forskellige sygdomme.