Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Ny professor indenfor diagnostisk forskning

Oke Gerke er tiltrådt som professor i klinisk biostatistik i diagnostisk dorskning ved Forskningsenheden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin under Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) og ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Ung læge hædres for akutforskning

Josefine Stokholm Bækgaard, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Anæstesiklinikken i HovedOrtoCentret og Københavns Universitet, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner.

Neuroforsker hædres med en halv million kroner

Jens Velde Andersen, ph.d.-studerende, cand.scient., Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, NeuroMet Research Group, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner.

Ny ledende overlæge til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg

Lasse Nørgaard er ansat som ny ledende overlæge inden for radiologi til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Her bliver han en del af centerledelsen sammen med ledende overlæge Ulrich Fredberg og oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen.

Aarhus får ny professor i fosterdiagnostik

Læge og dr.med. Ida Vogel er 1. oktober ny klinisk professor i fosterdiagnostik på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Her udvikler og validerer hun nye genetiske metoder, så gravide kan tilbydes tidlig diagnostik og kompetent rådgivning i tilfælde af komplikationer.

Dansk professor modtager international pris for forskning i astma

Professor Klaus Bønnelykke, der forsker ved Dansk BørneAstma Center (COPSAC) på Herlev og Gentofte Hospital, modtog søndag Romain Pauwels Research Award-prisen, der gives for excellent forskning indenfor lungemedicin og er den største af sin slags i Europa.

Professor og overlæge får Kleins legat

Preben Homøe modtager idag den 20. september Kleins Legat på 75.000 kr. for sit meget høje faglige niveau, sin bemærkelsesværdige arbejdsindsats i forskningen og for patienterne, samt for sine menneskelige evner som god kollega og engageret læge.

Ny forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital

Professor Ove Andersen er netop blevet fastansat som forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital, og han tager hul på arbejdet med et fast greb i hospitalets forholdsvis nye forskningsstrategi.

International diabetespris til dansk forsker

Professor, overlæge og forskningsleder Filip Krag Knop hædres med årets ”Minkowski-pris” på den europæiske diabeteskongres EASD i Barcelona.

Ny centerchef på Bispebjerg

Allan Linneberg er tiltrådt som centerchef i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor han ser frem til videreudvikle centerets tværfaglige tilgang til sundhedsforskning.

Psykiater hædret med fællesskabspris

Overlæge og regionspolitiker i Region Midtjylland, Mikkel Rasmussen, har modtaget Fælleskabsprisen for sit projekt " Værdig psykiatri til alle".

Øjenprofessor modtager pris på en halv million kroner

Professor Morten la Cour, Øjenklinikken på Rigshospitalet, modtager hædersprisen Bagger-Sørensen Prisen på en halv million kroner som anerkendelse af en mangeårig fremragende indsats som øjenforsker og øjenkirurg.

Ny lægefaglig vicedirektør for Sjællands Universitetshospital

Jesper Gyllenborg er fra 1. september 2019 ny lægefaglig vicedirektør for Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge. Den nye vicedirektør kommer fra en stilling som ledende overlæge for Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Ny leder af afdeling, som hjælper flygtninge og krigsveteraner

Louise Schwartz er tiltrådt som leder af Afdeling for Traume og Torturoverlevere (ATT). På ATT varetages den tværfaglige behandling af psykiatere, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, familiebehandlere og socialrådgivere.

Ung hjerteforsker får stor hædersbevisning

Jawad Haider Butt, reservelæge i turnus, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner. De 150.000 kr. er en personlig hæderspris og de 350.000 til prismodtagerens forskning.

Aarhus Universitet får ny professor i ortopædkirurgi

Overlæge Maiken Stilling fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny klinisk professor i ortopædkirurgi. Hun er landets første kvindelige professor inden for sit felt og internationalt anerkendt især for sin innovative forskning i ledfunktion og ledproteser.

Biomediciner får fornem forskerpris

Han leverer imponerende forskningsresultater og er et usædvanligt forskertalent. Sådan lyder det bl.a. i begrundelsen for, at lektor, dr.med. og ph.d. Ebbe Bødtkjer fra Aarhus Universitet, Health får Jens Christian Skou-prisen 2019.

Ny adjungeret professors mål er en kur mod HIV

Jacob Estes er ny adjungeret professor i immunpatologi på Aarhus Universitet, hvor han vil forske i hvordan man reducerer sygdomsudvikling og dødelighed blandt individer med kroniske betændelsestilstande som fx HIV, tuberkulose og Zika-virus. 

Ny professor i rehabilitering i Odense

Hanne Kaae Kristensen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet (SDU) og docent ved UCL Erhversakademi og Professionshøjskole er udnævnt til professor i rehablitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital.

Dansker i front for hjerneforsker-netværk

Dr. med. Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet, der er professor i neurobiologi og tilknyttet neurobiologisk forskningsenhed ved Neurocentret og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, er ny præsident for European College of Neuropsychopharmacology.

Danmark får første professor i multisygdom og kronisk sygdom

Ph.d., overlæge Anne Frølich tiltrådte fredag d. 30. august som klinisk professor i multisygdom og kronisk sygdom ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Region Sjælland. 

32-årige Anton Pottegård udnævnes til professor

Klinisk farmaceut, ph.d. og DMSc Anton Pottegård, 32, er blevet udnævnt til professor i klinisk farmaci og farmakoepidemiologi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse henter ny vicedirektør

Henrik Stig Jørgensen er ny vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Han kommer fra en stilling som centerchef i Sundhedsstyrelsen og har tidligere været formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.

Ny HR-direktør i Region Hovedstaden

Den 1. september tiltræder Anne Kirstine Damsager, 42, som ny direktør i Center for HR. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

AU-professor hædret med nyt æresdoktorat

King's College London har netop udnævnt professor emeritus og tandlæge Mogens Kilian fra Aarhus Universitet til æresdoktor. Han hædres for sin forskning inden for mikrobiologi.