Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Direktør for Rigshospitalet stopper

Med udgangen af 2022 stopper 66-årige Per Christiansen som hospitalsdirektør på Rigshospital, hvor han har været siden 2015. Han går på pension.

Ny chefbioanalytiker på Bispebjerg

Shirwa Adan er ny chefbioanalytiker i Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dermed får hospitalet en leder, som både er god til at række hånden ud til samarbejde og elsker nørderiet i laboratoriet.

Ny professor kortlægger sygdomme med avancerede vævsanalyser

Institut for Klinisk Medicin opruster sit laboratorium for avancerede vævsanalyser og har ansat Victor Puelles som professor. Han analyserer biopsier for at forstå, hvilke anatomiske forandringer der er på spil, når kroppens væv bliver angrebet af sygdom. 

10 sundhedspersoner optaget i Kraks Blå Bog

10 personer indenfor sundhedsområdet er i år kommet med blandt de 116 nye optagne i Kraks Blå Bog, der rummer personer, som er med til at sætte dagsordenen inden for erhvervslivet, i kulturlivet og i det offentlige.

Pædiater-formand bliver cheflæge på akutafdeling

Formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, overlæge Klaus Birkelund Johansen, er ansat som ny cheflæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens, pr. 1. september.

Allan Flyvbjerg går på tidlig pension

En karriere som diabeteslæge, 11 år som formand for Diabetesforeningen og seks år som øverste chef for Steno Diabetes Center Copenhagen. Allan Flyvbjerg har om nogen været Mr. Diabetes i Danmark. Men nu stopper han overraskende.

Ny chefsygeplejerske i Viborg

Hospitalsenhed Midt har pr 1. juli ansat Lene Dam Olesen som chefsygeplejerske i Røntgen og Skanning og i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg.

Dansker startet i topjob i EMA

Den tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Danmark, 55-årige Steffen Thirstrup, havde 1. juni første arbejdsdag som ny medicinsk direktør - chief medical officer - i Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi

Mickey Toftkjær Kongerslev, cand.psych., aut., ph.d. er ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

Region Midtjylland konstituerer to koncerndirektører

Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Jørgen Schøler Kristensen og vicedirektør i Sundhedsplanlægning Rikke Skou Jensen er begge konstitueret som koncerndirektører i Region Midtjylland.

Ny formand for ADHD-foreningen

På en generalforsamling 22. maj blev forfatter Manu Sareen, 55 år, valgt som ny formand for ADHD-foreningen.

Ny direktør på Steno Diabetes Center Copenhagen

Den 44-årige cheflæge Magnus T. Jensen fra Hjertemedicinsk Afdeling på Amager-Hvidovre Hospital, indtager 1. november stillingen som direktør på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvorfra han skal være med til at udbrede god behandling af diabetes til hele regionen.

Sygehusdirektør går på pension

Peter Fosgrau går på pension 31. december 2022 efter seks år som administrerende direktør på Sygehus Sønderjylland.

Får millioner til at udvikle ny diagnosemetode af blodsygdom

Lektor Maja Ludvigsen fra Aarhus Universitet får 2,6 mio. kr. af Kræftens Bekæmpelse til at udvikle en ny metode til bedre og på et tidligt stadie at diagnosticere den ondartede blodsygdom – myelodysplastisk syndrom.

Kommende leder af Helsingør Sundhedshus ansat

Hanne Sloth Wengel, 47, er blevet ansat som Nordsjællands Hospitals kommende leder af de regionale funktioner i Helsingør Sundhedshus. Hun kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Herlev og Gentofte Hospital. 

Morten Bestle er ny professor i intensiv medicin ​

Akut nyresvigt og væskeoverskud hos patienter med kritisk sygdom er omdrejningspunktet for forskningen hos overlæge Morten Bestle, som netop er blevet udnævnt som klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Ny doktor kan forudsige et kræftforløb

Lise Lindahl er ny doktor på Aarhus Universitet med en medicinsk doktorgrad inden for kutant T-celle lymfom (CTCL), som er lymfekræft i huden.

34-årig hjerteforsker får den lille Nobelpris

Lektor Lars Wiuff Andersen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital modtager i år Anders Jahre-prisen for yngre medicinske forskere. Prisen uddeles af Universitetet i Oslo og anses som en af nordens mest prestigefulde forskningspriser.

Ny le­den­de over­læ­ge på Rigshospitalet

Den erfarne speciallæge i hæmatologi, ​Peter Kampmann, tiltrådte 1. maj som ny ledende overlæge i ​Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet. 

Ny professor i farmakologi

Jon Trærup Andersen er udnævnt til ny professor i farmakologi. Professoratet er det første af sin art i Danmark.

Ny professor i klinisk sygepleje

Ny professor Ingrid Poulsen vil løfte de kliniske forløb for patienter og deres pårørende og styrke sygeplejerskernes faglige identitet.

Ny røntgen-cheflæge på Sydvestjysk Sygehus

Fra 1. juni er Søren Hess, 46, fastansat som cheflæge for Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin på Sydvestjysk Sygehus efter i en periode at have været konstitueret.

Virusforsker hædres for sin forskning i immunforsvaret

Lektor David Olagnier fra Aarhus Universitet får en ICIS-Regeneron New Investigator Award for Excellence for sin forskning i det medfødte immunforsvars evne til at håndtere kræft og virusinfektioner.

Ny sygeplejefaglig direktør i Horsens

Mette Ringtved, chefsygeplejerske i Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, bliver 1. juni 2022 sygeplejefaglig direktør samme sted.

Ny formand for Osteoporoseforeningen

Osteoporoseforeningens repræsentantskab valgte fredag den 20. maj jurist og direktør Linda Garlov som ny formand for Osteoporoseforeningen.

Anders Fomsgaard får Lægeforeningens Ærespris

Anders Fomsgaard, overlæge og leder af Virus Forskning & Udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut og professor i Infektionsmedicin på Syddansk Universitet, har fået Lægeforeningens Ærespris.

Nyt medlem af Medicinrådet

Farmaceut Christine Dinsen-Andersen er udpeget som nyt medlem af Medicinrådet.