Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling
Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Skal undersøge sammenhænge mellem hjerte-sygdom og demens

Ruth Frikke-Schmidt er nyudnævnt professor i Klinisk Biokemi og skal forske i årsagssammenhænge mellem to store folkesygdomme: hjerte-kar-sygdom og demens. Forskningen skal bidrage til, at hjertepatienter kan leve længere og have et bedre liv med deres hjertesygdom. 

Ny kardiologi-professor på Rigshospiitalet

Overlæge, dr. med. Thomas Engstrøm er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi, med fokus på invasiv behandling af akut koronart syndrom, ved kardiologisk klinik på Rigshospitalet. Tiltrædelsen skete 1. april.

Ny professor på Riget med fokus på psyko-kardiologi

Pr. 1. juni 2018 er 43-årige Selina Kikkenborg Berg tiltrådt i en kombinationsstilling som seniorforsker og professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje i Hjertecentret på Rigshospitalet og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 

Ny ledende overlæge til Nykøbing F.

"Jeg glæder mig til at blive del af et akutsygehus, der ikke er større, end at man kan finde løsninger på tværs." Sådan siger Christian Christiansen, der 1. november 2018 tiltræder som ledende overlæge for Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

Kendt ansigt bliver ny leder i Region Midtjyllands vagtcentral

Stefan Schousboe er fra 1. oktober ansat som ledende overlæge i Præhospitalets AMK-vagtcentral. Han træder til med et indgående kendskab til organisationen og arbejdsopgaverne fra tidligere ansættelser.

Ny forskningsleder på Onkologisk Afdeling i Odense

Overlæge og professor i præcisionsmedicin, Henrik Jørn Ditzel, er den 1. september tiltrådt som ny forskningsleder ved Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Lægelig direktør stopper på Sydvestjysk Sygehus

Efter to år som topleder på Sydvestjysk Sygehus har Alan Kimper-Karl fået nyt job og stopper derfor på sygehuset. Han indtræder i stedet som partner i Privathospitalet H. C. Andersen Klinikken i Odense.

Ny doktor udvikler forbedrede MR-skanninger til hjernen

Brian Hansen fra AU og AUH har netop forsvaret sin doktorafhandling om eksperimentelle MR-skanninger. Metoderne kan bruges til at studere hjernens mikroskopiske opbygning og kan på sigt føre til tidligere diagnose af blandt andet demens.

Danmarks første professorat i svær astma

Celeste Porsbjerg er udnævnt til professor i svær astma ved Bispebjerg Hospital og Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

AU og AUH tilknytter ernæringsforsker som adjungeret professor

Giulio Marchesini Reggiani bliver de næste fem år ny adjungeret professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han forsker i diabetes, fedme og metabolisk leversygdom, også kaldet nonalkoholisk fedtleversygdom.

Ny professor undersøger langtidskonsekvenserne ved urinvejssygdomme

Overlæge Mette Nørgaard er fra 1. juli 2018 tilknyttet Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital som professor i urologisk epidemiologi. Hun forsker i de langsigtede konsekvenserne ved god- og ondartede urologiske sygdomme.

Ny direktionschef i Hillerød

Den 1. september tiltræder Kirsten Eskildsen som direktionschef og leder af Sekretariat & Kommunikation på Nordsjællands Hospital. Samtidig skifter afdelingen navn til Direktionsafdelingen.

Ny professor i almen medicin på SDU

Dorte Ejg Jarbøl ansættes som professor i almen medicin ved Syddansk Universitet (SDU) pr. 1. august 2018. Professoratet ligger hos Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Ny doktor i ludomani på Aarhus Universitet

Ph.d. og psykolog Jakob Linnet er ny doktor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. 13. juli forsvarede han sin doktordisputats om de neurobiologiske aspekter af spilafhængighed.

Millionbevilling til AU-forsker i nyresygdomme

De næste fire år skal professor Robert Fenton fra Aarhus Universitet lede et projekt, der skal undersøge kroniske nyresygdomme. Projektet har netop modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Pris for forskning i øjensygdomme

Lærestolsprofessor Toke Bek fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget en pris for sin forskning i øjensygdomme (oftalmologi).

Professor i rygsmerter på SDU

Kiropraktor ph.d. Alice Kongsted, 45, er pr 1. november udnævnt til professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med særlige opgaver inden for muskel- og skeletal forskning i primærsektoren, herunder landets kiropraktor- og fysioterapiklinikker.

Ny projektchef for BørneRiget

Overlæge og ph.d. Thomas Leth Frandsen fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik bliver projektchef i BørneRiget og skal fremover stå for organisations- og udviklingsprojekterne i BørneRiget.

Axel Diederichsen ny professor i hjertesygdomme

Syddansk Universitet har fået en ny professor i hjertesygdomme. Det er 54-årige Axel Cosmus Pyndt Diederichsen, som for de næste fem år er ansat som klinisk professor i Cardiac Imaging ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet med tilhørende overlægestilling på Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Ny professor i lungegenetik

Morten Dahl er udnævnt som professor i lungegenetik ved Institut for Klinisk Medicin på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Ny ledende overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling på OUH

1. oktober 2018 tiltræder Christian Jakobsen som ledende overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling K på OUH – Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Her har han siden 1. april 2018 fungeret som konstitueret ledende overtandlæge efter Torben Henrik Thygesen.

Hospitalsenhed Midt får ny lægefaglig direktør

Efter fyringen af to hospitalsdirektører på Hospitalsenheden Midt sidste mandag, er etableringen af en ny ledelse allerede i gang. Claus Brøckner Nielsen, 57 år, er ansat som ny lægefaglig direktør.

Første professor i akutmedicin på regionalt sygehus

58-årige Christian Backer Mogensen bliver 1. oktober professor i akutmedicin på Sygehus Sønderjylland, hvor han skal bruge en stor del af sin tid på at forske i resistente bakterier, der er en potentiel bombe under hele sundhedsvæsnet.

Viborg-operationsafdeling får ny ledende overlæge

Carsten Søndergaard Poulsen er ny ledende overlæge for afdelingen Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg fra denne uge. Sammen med afdelingens oversygeplejerske skal han lede de forandringer, som forbereder afdelingen til indflytning i hospitalets nye akutcenter.

Ny ledende overlæge på ortopædkirurgi i Kolding

Ortopædkirurg Anders Jordy tiltræder 1. september stillingen som ny ledende overlæge på Ortopædkirurgi på Kolding Sygehus. Anders Jordy er 46 år og uddannet ortopædkirurg på Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital.

Ny lægelig vicedirektør tiltrådt i Region Hovedstadens Psykiatri

Ida Hageman er pr. 1. september tiltrådt som ny lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. Ida Hageman er cand.med. fra Københavns Universitet i 1994 og valgte derefter at uddanne sig videre som speciallæge i psykiatri.

Aarhus får landets første professor i patientsikkerhed

Overlæge Alma Becic Pedersen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny professor i patientsikkerhed og den første af sin slags i Danmark. Hun forsker i komplikationer efter ortopædkirurgiske operationer. 

Nordic Health Lab får ny direktør

Lisbeth Juhl Christensen tiltræder som direktør for Nordic Health Lab 1. september, og umiddelbart derefter åbner Nordic Health Lab på Nordsjællands Hospital.

Ny forskningsleder til Steno Diabetes Center Odense

Overlæge og professor Kurt Højlund er 2. August 2018 tiltrådt stillingen som forskningsleder på Steno Diabetes Center Odense. Her skal han være primusmotor for forskningsindsatsen og være med til at give forskningen i diabetes et løft. 

Ny chef for public affairs i Lif

Trine Wesselhoff er ansat som public affairs chef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og skal styrke life science dagsordenens bevågenhed på såvel Christiansborg som på Slotholmen og i regionerne.

Ny professor i hjertesygdomme

54-årige Axel Cosmus Pyndt Diederichsen er i de næste fem år ansat som klinisk professor i hjertesygdomme, Cardiac Imaging, ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet med tilhørende overlægestilling på Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Forsker modtager millionbevilling fra EU

Søren Thorgaard Skou modtager et ERC Starting Grant fra EU på over 11 millioner kroner til projektet MOBILIZE. Projektet har fokus på behandling af multimorbiditet - en tilstand, hvor man har mere end én kronisk sygdom. Det fem-årige projekt skal foregå ved SDU og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.