Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Læge skal afprøve ny måde at måle sværhedsgraden af skizofreni

Søren Dinesen Østergaard

Læge og lektor Søren Dinesen Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget en bevilling på 2,6 mio. kroner.

Millionerne kommer fra Danmarks Frie Forskningsfond og skal bruges til at afprøve en ny metode til at måle sværhedsgraden af skizofreni.

Når sværhedsgraden af en psykisk sygdom skal måles, anvendes en såkaldt ’rating skala’, hvor sværhedsgraden af sygdommens symptomer bliver vurderet på baggrund af observation og interview af patienten. Hvert symptom får tildelt en score på en fastsat skala. Den sammenlagte score bliver således et udtryk for sygdommens aktuelle sværhedsgrad. Ved skizofreni er den mest anvendte rating skala den såkaldte ”Positive and Negative Syndrome Scale” (PANSS).

PANSS dækker 30 symptomer og det tager cirka en time at udføre en måling med denne skala. I en travl hverdag på et hospital er det ikke muligt, at bruge så lang tid på en måling af sværhedsgraden hos hver enkelt patient – og derfor bliver det ofte ikke gjort.

Søren Dinesen Østergaard har, sammen med sine kolleger, vist, at man formentlig kan nøjes med at vurdere seks af de 30 PANSS symptomer uden at tabe væsentlig information om sværhedsgraden. Denne ”PANSS-6” rating tager kun cirka 15 minutter at gennemføre.