Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Regionshospitalet Randers får professor på deltid i Norge

Mette Spliid Ludvigsen

Seniorforsker Mette Spliid Ludvigsen ved Regionshospitalet Randers tiltræder den 1. januar 2018 som professor i sygepleje ved Nord universitet i Norge.

Mange patienter og pårørende oplever, at information går tabt i overgange mellem afdelinger på hospitaler samt mellem hospital og det øvrige sundhedsvæsen. Det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne men også for personalet, der risikerer fejlbehandling.

Mette Spliid Ludvigsen, ph.d. og lektor, ved Regionshospitalet Randers arbejder for at ændre dette gennem sin forskning i overgange i sundhedsvæsenet. Mette Spliid Ludvigsen er oprindeligt uddannet sygeplejerske, og har gennem flere år forsket i patientoplevelser samt sygeplejerskers roller og opgaver ved overflytning af patienter mellem afdelinger og sektorer.

Målet med forskningen er at skabe mere viden om, hvad der er vigtigt for patienterne, og hvordan sygeplejepersonale kan samarbejde om at sikre sammenhængende patientforløb baseret på patientens behov.

Undersøgelser viser nemlig, at der kan være store forskelle mellem det, sundhedsprofessionelle tror, patienterne ønsker i patientforløbet, og det patienterne rent faktisk ønsker. Manglende viden om patienternes ønsker og prioriteter kan resultere i patientforløb, hvor der træffes uhensigtsmæssige beslutninger om patienten.

Med det nye professoratet vil Mette Spliid Ludvigsen styrke sin forskning i patientovergange ved bl.a. at udvikle nye måder, der kan bidrage til involvering af patienter i forløbet.

Mette Spliid Ludvigsen har været seniorforsker på Regionshospitalet Randers siden 2014. Sideløbende med sin beskæftigelse på hospitalet, arbejder hun som lektor ved Health på Aarhus Universitet. Fra 1. januar 2018 har hun deltidsansættelse på hospitalet og deltidsansættelse som professor på Nord universitet i Bodø i Norge.

Som professor på Nord universitet vil Mette Spliid Ludvigsen være tilknyttet ph.d.-uddannelsen, masteruddannelsen i klinisk sygepleje og masteruddannelsen i specialsygepleje.