Ung hjerteforsker får stor hædersbevisning

Jawad Haider Butt, reservelæge i turnus, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner. De 150.000 kr. er en personlig hæderspris og de 350.000 til prismodtagerens forskning.

Jawad Haider Butt bruger på innovativ og talentfuld vis avancerede statistiske metoder til at analysere kliniske og registerbaserede data. Hans forskning har været med til at forbedre den måde, vi behandler patienter med hjertekarsygdomme.

Det sidste år af sit ph.d.-studium vil Jawad Haider Butt tilbringe hos verdens førende hjertesvigtsforsker i Glasgow. Han beskrives som en usædvanligt talentfuld og passioneret forsker, og han spås en fremtid som førende dansk hjertelæge og international hjerteforsker.

Jawad Haider Butt har trods sin unge alder publiceret et usædvanligt stort antal videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.