Ny forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital

Professor Ove Andersen er netop blevet fastansat som forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital, og han tager hul på arbejdet med et fast greb i hospitalets forholdsvis nye forskningsstrategi.

"I strategien forpligter vi os til forskning, som er direkte rettet mod patienterne. Det har vi altid sagt, at vi ville gøre, men det er en helt ny tankegang, at vi nu vil forske og implementere resultaterne, mens forskningen stadig foregår," fortæller Ove Andersen.

Han nævner suPAR-analysen (en test, der kan afsløre alvorlig sygdom, red.) i akutmodtagelsen som et eksempel på implementering sideløbende med forskning samt et helt nyt projekt, der går ud på, at akutmodtagelsen i langt højere grad fokuserer på alkohols betydning for patienter, der kommer i akutmodtagelsen.

"I en tredjedel af vores medicinske indlæggelser spiller alkoholforbruget en rolle. Både forskere og det lokale kvalitetsråd arbejder sammen om at optimere behandlingen og plejen af de mange patienter, hvor alkohol er en vigtig faktor for patientforløbet samtidig med, at vi forsker i alkohols betydning for forløbene," fortæller Ove Andersen. Han lægger vægt på, at projektet støtter op om driften i forhold til nærhedsfinansieringen, som netop blandt andet går ud på at reducere genindlæggelser.

Et andet eksempel er forskning i organisatoriske ændringer, som er en ny forskningsdisciplin for hospitalet. Den vil som få høj prioritet i forbindelse med med, at det nye Hvidovre Hospital bliver bygget, og en ny fælles akutmodtagelse (FAM) bliver etableret.

Samtidig vil Ove Andersen arbejde for at bryde silotænkning indenfor forskning ned.

"Vi har ikke en lang tradition for forskning på tværs af faggrupper, så det skal vi styrke. F.eks. skal vi fra starten af en ph.d. tænke på tværs af professioner som f.eks. diætister, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter osv. Det samme gælder i sammensætningen af vejledergruppen. Den tilgang bliver en af mine største opgaver," siger Ove Andersen.

Han henviser til, at hospitalet allerede er med i flere CAGs – Clinical Academic Groups, hvor samarbejdet netop foregår på tværs af både fag, hospitaler, universiteter og regioner med den synergi, det medfører.

Som forskningschef er det ikke Ove Andersens rolle at "blande sig" i forskningen ude i afdelingerne.

"Min rolle er at hjælpe i forhold til rammemæssige udfordringer, fx økonomi eller at sikre de rette lokaler til forskningen. Samtidig kan jeg hjælpe med at kvalificere den forskning, som er mere svag, fx forskning i akutte patienter og specielt udsatte grupper," siger Ove Andersen.

Han vil også meget gerne vil tilbyde hjælp til innovative projekter, som kan blive til gavn for patienter og medarbejdere og udvikle sig kommercielt.

"Jeg har selv fire patenter, og i Klinisk Forskningscenter kan vi hjælpe dem, der ikke forsker, men har gode ideer, til at få deres gode ideer ud at leve," fortæller Ove Andersen.

Ansættelsen af Ove Andersen som forskningschef er i form af en fastansættelse. Stillingen har hidtil været en åremålsstilling.