Ny leder til Sikkert Patientflow på OUH

Helle Funck Madsen tiltræder den 15. juni som leder af Sikkert Patientflow. Hun kommer fra en stilling som intensivsygeplejerske på Akershus Universitetshospital, Norge. Forinden har hun i godt otte år fungeret som afdelingssygeplejerske på Afdeling A.

Projektet Sikkert Patientflow blev igangsat i 2015 på OUH. Formålet var, at sikre sammenhængende indlæggelsesforløbene uden unødig ventetid – dvs. ”den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt.” Sikkert patientflow er på nuværende tidspunkt overgået fra projekt til almindelig drift.

Regeringen besluttede i 2016, at Sikkert Patientflow skulle implementeres på alle 21 akuthospitaler i Danmark.

"Jeg ser frem til at være med til at sikre fremdriften i arbejdet med Sikkert Patientflow. Det er en stor og spændende udfordring, som vi kun kan løfte sammen på tværs af afdelingerne, og jeg glæder mig til meget til samarbejdet" siger Helle Funck Madsen.