Leif Vestergaard bliver medlem af Det Etiske Råd

Den tidligere administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen er blevet udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Efter syv år på posten i Kræftens Bekæmpelse besluttede han i 2018 at sige op, og Jesper Fisker overtog i stedet posten. 63-årige Leif Vestergaard Pedersen er stadig en af patienternes repræsentanter i Medicinrådet.

Han er uddannet cand.oecon. fra Aarhus universitet. Han har haft ledende stillinger i sygehusforvaltningen i de tidligere Fyns, Vejle og Aarhus amter. Fra 2005 var han sundhedsdirektør i Region Midtjylland, indtil han tiltrådte som administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Leif Vestergaard Pedersen var bla. involveret i etableringen af Danish Comprehensive Cancer Center, som indsamler al kendt viden om kræft fra danske universiteter, hospitaler, regionerne og Kræftens Bekæmpelse med det formål at omsætte det til en ensartet behandlingspraksis.

Leif Vestergaard Pedersen tiltræder posten som medlem af Det Etiske Råd den 15. april 2019 og er beskikket for tre år. Han overtager posten fra Anne-Marie Gerdes, der skiftede sin medlemspost i Det Etiske Råd ud med posten som formand for rådet den 15. februar i år.