Diabeteslæge får 10 mio. kr. till forskning i behandling af knogleskørhed

Speciallæge Morten Frost har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til et forskningsprojekt om GLP-1 hormonets rolle og brugen af GLP-1 analoger som potentiel behandling af knogleskørhed hos patienter med osteoporose eller diabetes.

Knogler er aktivt og levende væv, der bliver resorberet og formet gennem hele livet. Ubalance i opbygningen og nedbrydningen af knogler kan forårsage knogleskørhed, hvilket øger risikoen for knoglebrud. Ændringer i knoglestyrke er blevet observeret ved flere forskellige sygdomme inklusiv osteoporose og type 2-diabetes.

"Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden giver mig en enestående mulighed for at afklare betydningen af et vigtigt hormons virkning på knoglerne, hvilket vil kunne lede til forbedring af behandlingen af patienter med nedsat knoglestyrke forårsaget af osteoporose, diabetes mv.," siger Morten Frost.

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) er et naturligt forekommende hormon, der frigives i tarmen og stimulerer insulinudskillelsen, når vi spiser. Dyreforsøg påviser at dette hormon kan have en gavnlig effekt på knogler og muligvis fungerer som en slags ”næringssensor”, der signalerer tilgængeligheden af den næring, knogleceller har brug for til at være aktive.

"Projektets hovedformål er at udvide vores viden om effekten af GLP-1 på menneskeknogler. For at opnå mit mål, er det min hensigt at gøre brug af kombinationsstudier, der både vil blive udført i laboratoriet og i klinikken på SDCO," forklarer Morten Frost.

Idét GLP-1 lignende medicin (analoger) allerede findes på markedet og har en god sikkerhedsprofil, kunne de gavnlige effekter af GLP-1 være en indikation af, at GLP-1 analoger kan bruges som behandling af knogleskørhed og reducering af risikoen for knoglebrud.

"Bevillingen vil også give mig mulighed for at opbygge en gruppe, der ved hjælp af laboratorie- og kliniske metoder skal undersøge sammenhænge mellem hormoner involveret i kroppens energiomsætning og knoglerne," siger Morten Frost.