Ida Sofie Jensen er ny formand for TryghedsGruppen

Ida Sofie Jensen, koncernchef for Lægemiddelindustriforeningen, er valgt som ny formand for TryghedsGruppen.

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFondenT, som hvert år støtter hundredvis af almennyttige aktiviteter og projekter, der skal øge trygheden i Danmark.

Ida Sofie Jensen blev valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 14. marts. Hun afløser Jesper Hjulmand, der er adm. direktør for SEAS-NVEd, der valgte ikke at genopstille til bestyrelsen.

”Vi skaber mest tryghed, hvis vi er fælles om det. TryghedsGruppen har over 1 mio. medlemmer, og sammen kan vi gennem vores hovedejerskab af Tryg og TrygFondens almennyttige indsatser være med til at styrke trygheden for alle danskere. Vores nye strategi binder vores aktiviteter endnu bedre sammen og sætter retningen for, hvordan vi de kommende år vil investere i Danmarks tryghed,” siger Ida Sofie Jensen til Tryghedsgruppens hjemmeside.

Ida Sofie Jensen har siddet i TryghedsGruppens repræsentantskab siden 2010, i TryghedsGruppens bestyrelse siden 2011 (næstformand siden 2014) og i Trygs bestyrelse fra 2013.

Ida Sofie Jensen har i mere end 14 år været koncernchef for Lif – og dermed talsmand for den forskende lægemiddelindustri i Danmark. Hun har tidligere været hospitalsdirektør for Herlev Universitetshospital, kontorchef i Amtsrådsforeningen og vicekontorchef på Bispebjerg Hospital.