Ny klinikchef på Steno Diabetes Center Copenhagen

Det bliver næsten et gensyn, når Anne Mette Rosenfalck 1. april tiltræder stillingen som klinikchef på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Hun fik nemlig sin ’diabetesopdragelse’ som reservelæge på det daværende Niels Steensens Hospital og Steno Diabetes Center – forgængerne for SDCC. Siden har hun tilegnet sig bred erfaring bl.a. gennem en overlægestilling på Gentofte Hospital, hvor hun var med til at opbygge diabetesskolen samt en lang række lederstillinger i den farmaceutiske industri.

Frem til efteråret 2018 har hun været Vice President i Medical and Scientific Affairs, Diabetes & Obesity hos Novo Nordisk A/S i USA. 

Anne Mette Rosenfalck er speciallæge i endokrinologi og intern medicin.

For at finde den helt rette kandidat til den vigtige post som klinikchef på SDCC, har ansættelsesudvalget været bredt og tværfagligt. I udvalget var der enighed om at pege på Anne Mette Rosenfalck til stillingen.

”Klinikken er – lige som resten af SDCC – i en stor og dynamisk udvikling. Anne Mette har netop den brede erfaring, der skal til for at have et helhedsorienteret syn på Klinikkens såvel som SDCC’s strategiske mål, og hun har samtidig en åben og tydelige ledelsesstil med fokus på inddragelse, problemløsning, mål og det gode samarbejde. Jeg glæder mig meget til at byde hende velkommen på SDCC,” siger centerdirektør Allan Flyvbjerg.

Klinikchefen og den ledende oversygeplejerske udgør den samlede Klinikledelse på SDCC og har i fællesskab opgaven med at sikre stabil drift og strategisk udvikling af Klinikken. Det inkluderer fokus på medarbejdertrivsel, forandringsledelse, optimering af driftsmæssige forhold og implementering af strategiske tiltag. Nogle af de opgaver, der ligger for Anne Mette Rosenfalck og den ledende oversygeplejerske vil i 2019 være at lægge en plan for, hvordan Klinikken understøtter en lang række supplerende behandlingsinitiativer, hvordan brugerinddragelsen kan videreføres og udvikles samt indlede forberedelserne til indflytningen i det nye SDCC ved Herlev Hospital, der står klar ultimo 2020.