Ny professor i psykofarmaka og skizofreni

Overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, Jimmi Nielsen, tiltræder 1. maj som ny professor i psykofarmaka og skizofreni i Region Hovedstadens Psykiatri.

Et af målene med hans forskning bliver at få mere viden om effekt og bivirkninger af medicin til mennesker med kompliceret skizofreni, så behandlingen i sidste ende kan blive bedre.

Mennesker med skizofreni har ofte en eller flere somatiske og psykiatriske lidelser foruden skizofreni. Det gør lidelsen kompliceret og den medicinske behandling svær, da medicinen kan forværre både de somatiske og psykiatriske lidelser. Derfor er der brug for mere viden om brugen og effekten af antipsykotisk medicin hos mennesker med kompliceret skizofreni, og det er bl.a. det overlæge Jimmi Nielsen skal forske i.

"Medicinsk behandling bør aldrig stå alene, men en del patienter med skizofreni responderer ikke på terapi-behandling. Her har vi brug for mere forskning, så vi kan veje fordele og ulemper ved medicin op mod hinanden og give patienterne en bedre behandling og færre bivirkninger," siger Jimmi Nielsen.

Formelt er titlen på Jimmi Nielsens professorat ’Klinisk psykofarmakologi og kompliceret skizofreni’.

Professoratet er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet, og efter planen tiltræder Jimmi Nielsen den 1. maj. Han har siden december 2016 været overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor han bl.a. står i spidsen for projekt medicinnedtrapning, der forsøger at trappe patienter med skizofreni ned i antipsykotisk medicin.
"Jeg glæder mig til at gå endnu mere i dybden med forskning i skizofreni og psykofarmaka, og jeg håber, at jeg kan være med til at mindske afstanden mellem forskning og klinik yderligere, siger Jimmi Nielsen og tilføjer:

"Der er sket en stigning i brugen af psykofarmaka de seneste år, og jeg vil også gerne være med til at nuancere debatten om medicin både i fagkredse og i samfundet generelt, for medicin er ikke svaret på alt, siger han.

Psykiatrisk Center Glostrup har i forvejen to professorer, der bl.a. fokuserer på skizofreni. Det er Birte Glenthøj og Josef Parnas, og med ansættelsen af Jimmi Nielsen sættes der yderligere fokus på en af de sværeste psykiatriske diagnoser, lyder det fra lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman.