Ny leder i spidsen for forskning i akuthjælp

Den 1. marts træder Ulla Væggemose ind som ny forskningsleder for Præhospitalet i Region Midtjylland. Med sig bringer hun stærke erfaringer med at lede forskere og skabe viden, der kan understøtte kloge sundhedspolitiske valg.

Ulla Væggemose kommer fra Regionens forsknings- og udviklingsenhed DEFACTUM, hvor hun har arbejdet med forskning og ledelse i mere end 10 år. Hun er uddannet farmaceut, har et bifag i kultursociologi samt en ph.d. Ulla har med en række forskningsprojekter sat særlig fokus på patienternes oplevelser, og hvordan god organisering i sundhedsvæsenet kan skabe bedre sammenhæng for patienterne.

Ulla Væggemose ser frem til at stå i spidsen for forskning, der skal sikre endnu bedre hjælp til patienter, der bliver kritisk syge eller kommer alvorligt til skade. 

" Mit succeskriterium vil være at vi skaber ny viden, som kan udvikle og forbedre det akutte forløb for patienterne.  De fleste forsknings-projekter på akutområdet foregår i tæt samarbejde med aktører både internt i Præhospitalet og på hospitaler, i ambulancer osv. Derfor vil det være afgørende for mig at være med til at facilitere stærke netværk og partnerskaber med de mange dygtige samarbejdspartnere," siger hun.

Ulla Væggemose trækker på en vifte af erfaringer fra både ind- og udland. Før Region Midtjylland har hun blandt andet arbejdet med sundhedsrådgivning i Tanzania og forsket i mødet mellem vestlig medicin og åndemaneri. Hun har været national repræsentant i internationale netværk for sundhedstjenesteforskning og aktiv i mange sammenhænge, fx som medlem af "Tænketank for brugerinddragelse", der blev drevet af ViBis, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Ulla Væggemose er 59 år, stammer fra Midt- og Vestjylland, nu bosiddende i Lystrup. Hun er gift og har tre næsten voksne børn.