Ny professor i neurologi

Christina Rostrup Kruuse, overlæge, ph.d., dr. med og speciallæge i neurologi, tiltræder 1. marts som professor i neurologi på Neurologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Christina Rostrup Kruuse har siden 1996 forsket i sygdomme relateret til hjernens blodkar sideløbende med sin kliniske uddannelse i neurologi. Hun har været med til at udvikle de nye, humane hovedpinemodeller, som aktuelt anvendes på Dansk Hovedpinecenter.

I 2012 kom hun til Herlev Hospital for at etablere og udvikle forskningen på Neurologisk afdeling, med særligt fokus på forskning indenfor blodprop i hjernen. Ud over forskningen har Christina det daglige ansvar for afsnittet for blodprop og blødning i hjernen på HGH.

Christina Rostrup Kruuse er drivkraften bag den kliniknære forskning i Neurovaskulær Forskningsenhed. Forskningsgruppen arbejder tværfagligt nationalt og internationalt med bench-to-bedside-forskning, dvs. forskning med kort og sikker vej fra forskningsresultater til behandling af patienterne. Forskningsgruppen har opnået specialviden om de grundlæggende cellulære signaleringsmekanismer i hjernens blodkar, som er essentielle at forstå for at udvikle nye behandlingsmuligheder.

Christina Rostrup Kruuse vil i professoratet, sammen med sin forskningsgruppe, forsøge at finde nye måder at regulere hjernens blodgennemstrømning, og undersøge, hvordan blodforsyningen til hjernen kan forbedres, især ved tilstande som blodprop eller blødning i hjernen.

"Vi forsøger at forstå, hvordan forandringer i hjernens små blodkar opstår og hvilken betydning forandringerne har for hjernens funktion og sygdomme, og endelig hvordan kan sygdomsudviklingen forhindres og behandles bedst muligt," siger hun og fortsætter:

"Det er, som med alt andet, ikke sikkert, at one-size-fits all. Derfor skal vi blive bedre til at finde den unikke årsag og behandling til den enkelte patient, så vi kan undgå unødige bivirkninger og opnå optimal effekt."

For Christina Rostrup Kruuse er information, inddragelse og vidensdeling med patienter og pårørende et særligt fokusområde, der sikrer større sygdomsforståelse. Det er en væsentlig del af behandlingen, især hvis livsstilsfaktorer skal ændres. For Christina har arbejdet med udviklingen af app'en 'Hjernehjælper' i samarbejde med Hjernesagen selvsagt været en prioriteret opgave.

Christina Rostrup Kruuses forskning er medfinansieret af Borregaard stipendium fra Novo Nordisk fonden.