Hjertelæge bliver professor i hjertesygdom

Overlæge, dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsen er ny klinisk professor i diagnostik af hjerteklapsygdomme og hjertesvigt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Præcis diagnostik har stor betydning for en vellykket behandling af hjertepatienter. Det er klinisk professor, overlæge, dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsens forskningsfelt inden for hjertesygdom. Den nytiltrådte professor har også fokus på forsnævrede og utætte hjerteklapper samt hjertesvigt, som sker pga. af proteinaflejninger i hjertet. Det er en lidelse, som særligt rammer ældre mennesker.

Steen Hvitfeldt Poulsen skal forske i nye præcise metoder til diagnostik og ny behandling til disse hjertepatienter.