Anne-Marie Axø Gerdes ny formand for Etisk Råd

Det bliver det nuværende medlem af Det Etiske Råd, professor og klinikchef på Rigshospitalet, Anne-Marie Axø Gerdes, der fra den 15. februar 2019 overtager i Etisk Råd formandsposten efter Gorm Greisen.

Anne-Marie Axø Gerdes er uddannet læge, har en ph.d. i medicinsk genetik og er klinikchef, professor og overlæge på Rigshospitalet, hvor hun har arbejdet siden 2009. Hun har været medlem af rådet siden 2016.

Som læge og genetiker er hun særlig optaget af sikker og brugbar anvendelse af genetiske data til gavn for den enkelte. Før var anvendelse af genetiske data begrænset til sjældne og arvelige sygdomme, men i dag får det mere og mere udbredelse indenfor mange sygdomme.

"Det er rigtig godt, fordi det giver patienterne bedre diagnoser og mere individuel behandling – altså indbegrebet af Personlig Medicin. Men samtidig risikerer vi også at oversælge budskabet, så befolkningen lægger alt for meget i betydningen af vores arvemasse. Generne spiller selvfølgelig en rolle for mange af vore egenskaber bl.a. risiko for at blive syg, men det foregår i tæt samspil med andre faktorer herunder miljø og livsstil. Vi skal også passe på, at vi ikke ender som bekymrede risikoindivider, der fokuserer alt for meget på sygdomsrisici og de negative sider af livet. Vi skal som samfund støtte op om borgernes ønske om at tage ansvar for egen sundhed men samtidig også kunne stille krav til kvaliteten og formålet," siger hun til Etisk Råds hjemmeside.

I løbet af februar flytter rådet til Kolding, og det vil medføre en større udskiftning i sekretariatet.

"Det vil også give nye muligheder for at inddrage andre samarbejdsrelationer og måske nye arbejdsmåder omkring aktuelle emner,” siger den nye formand.

Anne-Marie Axø Gerdes er ikke i tvivl om, at hendes tid som formand kommer til at byde på mange nye projekter. Blandt andet har rådets udtalelse fra efteråret 2018 om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen åbnet døren til et nyt projekt:

”Det er ’varme hænder – om værdien af omsorg i sundhedsvæsenet’, hvor rådet vil se nærmere på værdien af omsorg i sundhedsvæsenet. Meget tyder nemlig på, at den rent behandlingsmæssige indsats er højt prioriteret i mange sammenhænge. Måske er den også for højt prioriteret i forhold til den menneskelige og mere omsorgsorienterede kontakt. Dette vil rådet undersøge nærmere i 2019,” siger hun.

Rådet har også valgt at se nærmere på retspsykiatrien, dvs. mennesker der på grund af alvorlig psykisk sygdom har fået et mellemværende med politi, domstole og sundhedsvæsenet. Der er et stigende politisk fokus på området, da antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år. Det er en udpræget skrøbelig gruppe af mennesker, som er ramt af både svær psykisk sygdom og ”stemplet” som kriminelle.”

Anne-Marie bor sammen med sin mand i København og har to voksne børn samt et barnebarn. Sin sparsomme fritid bruger hun sammen med sin familie, og helst i sommerhuset.