Ny professor med fokus på klinisk interventionsforskning

Anne Katrine Pagsberg bliver ny klinisk professor i forskningsenheden på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri.

​Professoratet er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet, og hendes professorat vil være centreret om klinisk interventionsforskning. 

"Flere og flere børn bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse, og historisk er behandlingsforskning indenfor interventioner til børn og unge med psykisk lidelse et svagt område, med få evidensbaserede behandlinger. Så der er brug for at forske mere i effekten af den behandling psykiatrien giver, så vi sikrer, at børn og unge får endnu bedre behandling for deres psykiske lidelse," siger Anne Katrine Pagsberg, der forsker i effekten af såvel medicinsk som ikke-medicinsk psykosocial behandling. 

Anne Katrine Pagsberg har været konstitueret leder af forskningsenheden på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center siden Kerstin Plessen forlod jobbet i oktober sidste år. Samtidig er hun overlæge og ph.d. ved forskningsenheden på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center samt klinisk lektor Københavns Universitet.

Samtidig bliver Anne Thorup ansat i et professorat, der kommer til at have særligt fokus på forebyggelse og tidlig intervention. En del af Anne Thorups seneste forskning har bl.a. fokuseret på børn med familiær risiko for alvorlig psykisk sygdom og hendes nye forskning kommer til at udvikle sig videre herfra. 

"Jo tidligere vi kan identificere tegn på psykisk sygdom hos børn og unge des større er chancen for, at vi ved hjælp af tidlig behandling kan undgå, at sygdommen manifesterer sig, og derfor er det vigtigt at forske i tidlig opsporing. Samtidig skal den behandling, der gives til børn og unge med tydelig psykisk sårbarhed og risiko for senere psykisk lidelse, også evalueres og udvikles. Et af målene er at behandlingen for de aktuelle, mindre problemer samtidig kan være med til at forebygge udviklingen af alvorligere tilstande senere i livet," siger Anne Thorup, der kommer til at se på både kommuners og regioners behandling af børn og unge med psykisk sygdom i sin forskning og dermed forsøge at styrke samarbejdet mellem sektorerne. 

Anne Thorup er forskningslektor, ph.d. og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri de to samme steder, og det er derfor erfarne medarbejdere, der nu får tildelt professorater. 

"Det er virkelig godt, at vi nu får styrket Børne- og Ungdomspsykiatrien med to professorater. De to professorer har særdeles vigtige forskningsområder, der får et nødvendigt fokus. Så det er en dejlig ’julegave’ til Region Hovedstadens Psykiatri, og jeg glæder mig meget til at følge deres arbejde i de kommende år," siger lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman.  

Professoraterne er tidsbegrænsede til fem år og Anne Katrine Pagsberg og Anne Thorup tiltrådte officielt den 1. januar 2019.