Branding Celgene

Danmarks første professor i hjertestopbehandling

Bo Løfgren

Bo Løfgren er fra 1. september blevet Danmarks første professor i hjertestopbehandling med ansættelse ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers.

Patienter med hjertestop har en dårlig prognose, og chancen for at overleve er ringe. Det vil nyudnævnte professor Bo Løfgren gøre sit til at ændre via sin forskning i hjertestopbehandling.

Bo Løfgrens forskning omfatter bl.a. registerundersøgelser og eksperimentelle og kliniske undersøgelser, som alle kredser om det overordnede formål; at øge overlevelsen efter hjertestop. Et særligt fokusområde er hjertestopbehandling på hospital, herunder bl.a. betydningen af hvilket personale, der tilkaldes ved hjertestop.

Det nye professorat er et samarbejde mellem Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers og Center for Akutforskning på Aarhus Universitetshospital.