Branding Celgene


Ny adjungeret professor i psykologi ved SDU

Institut for Psykologi på Syddansk Universitet har udnævnt psykolog og seniorforsker i Psykiatrien Region Sjælland, Ole Jakob Storebø, til adjungeret professor.

Psykiatrien Region Sjælland får med udnævnelsen af psykolog og seniorforsker Ole Jakob Storebø sin første adjungerede professor i børne- og ungdomspsykologi/evidensbaseret psykiatri.

Ole Jakob Storebø har en ph.d. i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og er seniorforsker ved Psykiatrisk Forskningsenhed og Afdelingen for Børne- og Ungdomspsykiatri i Psykiatrien Region Sjælland. Desuden er han leder af udviklingsprojektet Center for Evidensbaseret Psykiatri og chefredaktør for det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, samt redaktør i Cochrane Development, Psychosocial and Learning Problems Group.

Siden 2014 har Ole Jakob Storebø været adjungeret lektor ved Institut for Psykologi på SDU.

Ole Jakob Storebø er en af de førende forskere indenfor ADHD. Med over 70 publikationer i internationale tidsskrifter har hans forskning fået meget omtale og skabt debat, også internationalt.

Han har også været med til at lave to store Cochrane systematiske reviews om medicinsk behandling af ADHD, hvor han har undersøgt ADHD medicinen Ritalins gavnlige og skadelige virkninger på patienter. Nye projekter, både kliniske- og metodeudviklingsprojekter, er i gang for at skabe bedre evidensbaseret diagnostik og behandling generelt i psykiatrien.

Ole Jakob Storebø har et stort hjerte for patienterne og vil gerne være med til at sikre, at patienterne i psykiatrien tilbydes en mere effektiv og sikker behandling.

"Jeg er meget glad for udnævnelsen, og jeg glæder mig til fortsat at være med til at udbygge forskningen indenfor børne- og ungdomspsykologi og evidensbaseret psykiatri i samarbejde med SDU og Psykiatrien Region Sjælland," siger Ole Jakob Storebø.

Sammen med lektor ved Institut for Psykologi, Mette Elmose, er Ole Jakob Storebø i gang med et nyt Cochrane systematisk review om betydningen af social færdighedstræning hos patienter med ADHD.

Netop systematiske reviews og evidensbaseret forskning er noget af det, Ole Jakob Storebø har stor erfaring med, hvilket den ny udnævnte adjungerede professor kan bidrage til forskningen i Psykiatrien Region Sjælland og på SDU.