Ny doktor i diabetes i Grønland

Speciallæge i almen medicin, ph.d. Michael Lynge Pedersen er blevet doktor med speciale i håndtering af diabetes i Grønland.

Ærespris til brystkræftforskere

Dansk Brystkræft Organisations årsmøde blev i weekenden fejret med DBO's ærespris, som i år gik til forskerne Peter Schwarz og Trine Lund-Jacobsen.

Ny professor i psykofarmaka og skizofreni

Overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, Jimmi Nielsen, tiltræder 1. maj som ny professor i psykofarmaka og skizofreni i Region Hovedstadens Psykiatri.

Diabetesprofessor får EliteForsk-prisen

Niels Jessen, 43 år, klinisk professor ved Aarhus Universitet, overlæge og forskningschef ved det nye Steno Diabetes Center i Aarhus kan nu skrive en ny titel på sit CV: Modtager EliteForskprisen 2019.

Hjerte-professor får millionpris

For sit utrættelige forskningsarbejde og ildhu i forhold til at uddanne næste generation af eksperter modtager Hans Erik Bøtker, professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, nu Hagedorn Prisen 2019.

Ny professor i neurologi

Christina Rostrup Kruuse, overlæge, ph.d., dr. med og speciallæge i neurologi, tiltræder 1. marts som professor i neurologi på Neurologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019 for sin banebrydende forskningsindsats for at forstå, hvordan astma og andre inflammatoriske sygdomme opstår tidligt i livet.

Jesper Ravn ny klinikchef på Rigshospitalet

Overlæge Jesper Ravn er fra 1. februar 2019 ansat som ny klinikchef i Thoraxkirurgisk Klinik i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme på Rigshospitalet. Jesper Ravn har i 12 år været sektionsleder for lungekirurgisk sektion og har siden oktober 2018 været fungerende klinikchef i klinikken. 

Pris for forbedret behandling af blodforgiftning

Flere patienter overlever, millioner af kroner og mange tusinder portioner blod er sparet - det viser resultater fra kliniske forsøg ledet af professor, overlæge Anders Perner, der modtager Danica Pensions Hæderspris på 100.000 kr. som en anerkendelse for sin mangeårige forskning inden for behandling af blodforgiftning.

Fortsætter som chef for forebyggelse

Niels Sandø bliver ny chef for Sundhedsstyrelsens enhed for forebyggelse. Niels Sandø har været konstitueret i stillingen siden april 2018, efter Jette Jul Bruun rejste. 

Ny lægefaglig direktør til Regionshospital Nordjylland

48-årige Thomas Larsen, der i dag er ledende overlæge på Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel på Aalborg Universitetshospital, bliver ny lægefaglig direktør for Regionshospital Nordjylland.

Peter Hovind ny ledende overlæge på Bispebjerg

Peter Hovind er ny ledende overlæge i Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han kommer fra en stilling som sektionsleder og overlæge på Klinik for Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet-Glostrup.

Ny sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital

Niels Würgler Hansen tiltræder 1. marts 2019 som sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital. Han afløser Henrik Villadsen, der blev fritstillet i november sidste år.

KL ansætter ny direktør på digitalt sundhedsområde

Christian Harsløf bliver ny direktør i front for KL’s satsning på digitaliseringsområdet og på sundheds- og ældreområdet. Ansættelsen betyder desuden en intern rokade i KL’s direktion.

Stor laboratorieafdeling henter ny ledende overlæge i egne rækker

Hospitalsenhed Midt har ansat Sidsel Rødgaard-Hansen som ny ledende overlæge på Blodprøver og Biokemi pr. 1. april. Afdelingen analyserer hvert år flere millioner prøver fra patienter på hospitalerne og borgere i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

68-årig får ph.d. om knæ-implantat

Overlæge og ortopædkirurg Jens Ole Laursen fra Sygehus Sønderjylland har i en sen alder netop forsvaret sin ph.d.

Klaus Bønnelykke professor i pædiatri

Klaus Bønnelykke, overlæge, ph.d. og speciallæge i pædiatri, er tiltrådt som professor i pædiatri med særligt fokus på børneastma ved Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital.

Ny direktør for Region Midtjyllands Præhospital

Det bliver Henning Voss, der som ny direktør for Præhospitalet i Region Midtjylland skal sikre, at borgerne får den rette hjælp i rette tid. Den nye direktør tiltræder 1. april.

Ny leder i spidsen for forskning i akuthjælp

Den 1. marts træder Ulla Væggemose ind som ny forskningsleder for Præhospitalet i Region Midtjylland. Med sig bringer hun stærke erfaringer med at lede forskere og skabe viden, der kan understøtte kloge sundhedspolitiske valg.

Aarhus Universitet får ny doktor i kræftbehandling

Karen Lise Gram Spindler har netop forsvaret sin doktorafhandling på Aarhus Universitet. Afhandlingen er baseret på resultaterne fra kliniske lægemiddelforsøg og undersøgelser ved kræft i tarmen.

Ny professor vil forsøge at løse gåden om uventet hjertestop

Overlæge, dr.med. Henrik Kjærulf Jensen er ny klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han forsker i, hvordan pludselig   uventet hjertedød kan forhindres.

Hjertelæge bliver professor i hjertesygdom

Overlæge, dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsen er ny klinisk professor i diagnostik af hjerteklapsygdomme og hjertesvigt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Chef for ny enhed i Sundhedsstyrelsen

Den 1. april tiltræder Marie Waarkjær som chef for en ny enhed i Sundhedsstyrelsen, der oprettes ved en sammenlægning af direktionssekretariat og økonomienhed.

Ny ledende overlæge til Næstved, Slagelse og Ringsted

Henrik Vilsner tiltrådte den 1. februar som ny ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Henrik Vilsner har fungeret som konstitueret ledende overlæge siden 15. november.

Hospitalsenhed Midt får ny sygeplejefaglig direktør

1. marts skifter nuværende oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen på Center for Planlagt Kirurgi sit job på Regionshospitalet Silkeborg ud med et nyt i Hospitalsenhed Midt. Hér skal hun indgå i hospitalsledelsen som sygeplejefaglig direktør.

Ny direktør for VIVE

Økonomi- og indenrigsministeren udnævner Lotte Jensen som ny direktør for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.