Branding Celgene

Parasit-forsker modtager millionbevilling

Peter Nejsum fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop fået tre millioner kroner fra Horizon 2020. Pengene skal bruges til at udvikle et apparat, som kan sortere nano-partikler, der kan få betydning inden for behandling og diagnostik.

Ny Aarhus-professor undersøger opfattelsen af musik

Marcus T. Pearce er ny professor i kognitiv neurovidenskab på Aarhus Universitet. Her skal han blandt andet forske i, hvilke psykologiske mekanismer der er i spil, når vi lytter til og skaber musik.

Ny formand for Lif

Det bliver AstraZenecas Country Head i Danmark Julie Enevold Brooker, der fra i dag kan sætte sig i formandsstolen i Lægemiddelindustri-foreningen, efter at Lifs bestyrelse har konstitueret sig på ny.

Ny sekretariatschef for videreuddannelser

1. januar 2019 bliver Mads Skipper, 40, sekretariatschef for Videreuddannelser i Region Nord og Kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.

Ny ledende oversygeplejerske på Amager Hospital

Det er en både erfaren og stedkendt kvinde, der i oktober 2018 er tiltrådt som ny ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Amager Hospital. Annette Madsen har nemlig arbejdet som sygeplejerske på Amager i 30 år, og kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på hospitalets geriatriske afsnit.

Adjungeret professor modtager pris for selvmordsforskning

Niels Buus, adjungeret professor ved Psykiatrien Region Sjælland, modtager Nordentoft-prisen 2018 for sit arbejde med at styrke familieperspektivet i selvmordsforebyggelse og sin forskning i selvmordsforebyggelse.

Professor i akutmedicin

Søren Mikkelsen, 56, er udnævnt til professor i akutmedicin ved Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Bedre Psykiatri får ny landsformand

Knud Aarup, 63, er blevet valgt til landsformand for Bedre Psykiatri. Den 63-årige århusianer har både fra sit arbejde og sit privatliv oplevet psykiatrien på tæt hold.

Marie Curie-millioner til AU-forskning i ældres værdighed

Lektor Annelise Norlyk fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet modtager 4,6 millioner kroner til at undersøge, hvordan ældre mennesker kan bevare oplevelsen af værdighed i forbindelse med sygdom eller afhængighed af hjælp. 

Ny kardiologi-professor på Rigshospiitalet

Overlæge, dr. med. Thomas Engstrøm er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi, med fokus på invasiv behandling af akut koronart syndrom, ved kardiologisk klinik på Rigshospitalet. Tiltrædelsen skete 1. april.

Ny professor på Riget med fokus på psyko-kardiologi

Pr. 1. juni 2018 er 43-årige Selina Kikkenborg Berg tiltrådt i en kombinationsstilling som seniorforsker og professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje i Hjertecentret på Rigshospitalet og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 

Ny ledende overlæge til Nykøbing F.

"Jeg glæder mig til at blive del af et akutsygehus, der ikke er større, end at man kan finde løsninger på tværs." Sådan siger Christian Christiansen, der 1. november 2018 tiltræder som ledende overlæge for Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

Kendt ansigt bliver ny leder i Region Midtjyllands vagtcentral

Stefan Schousboe er fra 1. oktober ansat som ledende overlæge i Præhospitalets AMK-vagtcentral. Han træder til med et indgående kendskab til organisationen og arbejdsopgaverne fra tidligere ansættelser.

Ny ledende overlæge for Lungemedicinsk Afdeling OUH

1. januar 2019 tiltræder Goran Nadir Salih som ledende overlæge for Lungemedicinsk Afdeling J. Han kommer fra en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge for lungemedicin på Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Ny professor i trombose og lægemiddelovervågning

Overlæge ved Kardiologisk Afdeling og Trombosecenter Aalborg, Torben Bjerregaard Larsen, er pr. 1. december udnævnt til klinisk professor i trombose og lægemiddelovervågning ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. 

Ny professor forsker i sjældne sygdomme

​Zeynep Tümer er tiltrådt et klinisk professorat i Klinisk Genetik og skal fortsætte sin forskning i de underliggende molekylære mekanismer bag en række sjældne, genetiske sygdomme Professoratet er et samarbejde mellem Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Han er ny direktør for Region Hovedstaden

Regionsrådet i Region Hovedstaden har godkendt, at den nuværende regionsdirektør i Region Nordjylland, Svend Særkjær, bliver ny regionsdirektør. I Nordjylland er ny konstitueret regionsdirektør fundet.

Jakob Møller Hansen er leder af nyt hovedpinecenter

I Danmark har 770.000 mennesker migræne eller hyppig hovedpine. Som leder af det nyåbnede Nationalt Videnscenter for Hovedpine skal Jakob Møller Hansen hjælpe med at udbrede viden om hovedpine til både befolkning og behandlere. 

Hæder til forsker i tarmkræft

Claus Lindbjerg Andersen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget en hædersgave fra William Nielsens Fonden. Prisen får han som en anerkendelse for sin forskning i tarmkræft. Med hæderen fra William Nielsens Fonden følger også 100.000 kroner.

Millionbevilling til forsker sikrer nyt avanceret udstyr

Lektor Johan Palmfeldt har modtaget 7,7 mio. kr. fra John og Birthe Meyer Fonden. Pengene er investeret i nyt apparatur, avanceret massespektrometri, der kan analysere cellers biologiske funktioner og se, hvilken rolle de kan have ved sygdomme som eksempelvis hjertesvigt, diabetes og arvelig hjernelidelse.

Ny professor i kardiologi

Peter Riis Hansen, overlæge ved Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er ny klinisk professor i kardiologi ved Institut for Klinisk Medicin, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Ny ledende overlæge i Region Sjælland

1. november bliver Jesper Clausager Madsen manden, der fremover skal tegne ledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling i Region Sjælland. Han glæder sig til samarbejdet med primærsektor.

Ny direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland

Fra 1. december står der direktør for Psykiatri og Social på 48-årige Tina Eblers visitkort. Siden 2011 har hun været partner og ledelsesrådgiver i konsulentfirmaet Hildebrandt & Brandi og haft særligt fokus på ledelse, transformation og organisationsudvikling. 

Skal undersøge sammenhænge mellem hjerte-sygdom og demens

Ruth Frikke-Schmidt er nyudnævnt professor i Klinisk Biokemi og skal forske i årsagssammenhænge mellem to store folkesygdomme: hjerte-kar-sygdom og demens. Forskningen skal bidrage til, at hjertepatienter kan leve længere og have et bedre liv med deres hjertesygdom. 

Pris for forskning i øjensygdomme

Lærestolsprofessor Toke Bek fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget en pris for sin forskning i øjensygdomme (oftalmologi).

Professor i rygsmerter på SDU

Kiropraktor ph.d. Alice Kongsted, 45, er pr 1. november udnævnt til professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med særlige opgaver inden for muskel- og skeletal forskning i primærsektoren, herunder landets kiropraktor- og fysioterapiklinikker.

Ny projektchef for BørneRiget

Overlæge og ph.d. Thomas Leth Frandsen fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik bliver projektchef i BørneRiget og skal fremover stå for organisations- og udviklingsprojekterne i BørneRiget.

Axel Diederichsen ny professor i hjertesygdomme

Syddansk Universitet har fået en ny professor i hjertesygdomme. Det er 54-årige Axel Cosmus Pyndt Diederichsen, som for de næste fem år er ansat som klinisk professor i Cardiac Imaging ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet med tilhørende overlægestilling på Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Ny professor i lungegenetik

Morten Dahl er udnævnt som professor i lungegenetik ved Institut for Klinisk Medicin på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.