Arne Astrup skal forebygge fedme hos børn

Professor Arne Astrup, der i dag er leder af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, er blevet ansat som programdirektør i Novo Nordisk Fonden. Han skal lede arbejdet med at udvikle et nyt nationalt initiativ, der skal have fokus på at fremme sund vægt hos børn og deres familier.

Ny professor i klinisk gynækologi

Pernille Ravn er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU), sideløbende med sin fortsatte ansættelse i stillingen som specialeansvarlig overlæge i almen gynækologi på Odense Universitetshospital (OUH).

Ny professor i neurologi på OUH og SDU

Overlæge, dr. med. habil. Christoph Beier (43) er udnævnt til klinisk professor i neurologi i en kombineret stilling mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Forsker får ti mio. kr. til forskning i ældrepleje i Ghana

Lektor Ulrika Enemark fra Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed får godt ti mio. kr. fra Danida til et forskningsprojekt, der bidrager med ny viden om behov og potentiale for udvikling af ældrepleje i lavere middelindkomstlande som f.eks. Ghana.

Rigshospitalet har fået sin yngste professor

Andreas Røder er tiltrådt som lærestolsprofessor for urologien den 1. marts 2020, han er 39 år gammel og dermed Rigshospitalets yngste professor.

Ny ambulancechef i Region Midtjylland

Fotograf: Lone Bolther Rubin

Det bliver en leder med stor erfaring fra ambulanceområdet, Jan Kjær Madsen, som fra 1. marts 2020 skal stå i spidsen for udvikling og drift af Region Midtjyllands voksende ambulancetjeneste.

Ny professor med fokus på hjertestop

Christian Juhl Terkelsen er overlæge, dr.med. og ny klinisk professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Hans forskning i kardiologi skal forbedre patienters chance for at overleve en blodprop i hjertet og hjertestop.

Ny ledende overlæge til Viborg

Martin Rostgaard-Knudsen bliver ny ledende overlæge for de cirka 300 ansatte i Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg.

Ny professor udvikler medicin til nyrekræftpatienter

Frede Donskov fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital forsker i behandling af nyrekræft. Han vil i sit nye professorat forstærke indsatsen mod metastatisk nyrekræft – en alvorlig og livstruende sygdom, som hvert år rammer cirka 300 danskere.

Første professor i det autonome nervesystem

Christina Brock er udnævnt til professor i translationel patofysiologi i det autonome nervesystem ved Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Nyudnævnt professor i træning og sundhed

Foran knap 150 fagfæller, venner og familie tiltrådte Søren T. Skou forleden som professor i træning og sundhed ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Syddansk Universitet.

Ny professor vil skulderskaderne til livs

Susanne Wulff Svendsen er tiltrådt som klinisk professor på Arbejds-og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun er uddannet læge fra Aarhus Universitet og har det meste af sin karriere forsket i sygdomme i muskler, sener og led.

Det primære sundhedsvæsen er ny professors hjertebarn

Læge og ph.d. Per Kallestrup fra Aarhus Universite

Læge og ph.d. Per Kallestrup fra Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis tiltræder den 1. februar 2020 et professorat i almen medicin og global sundhed. Han mener, at nøglen til at løse lokale såvel som globale sundhedsudfordringer skal findes i det primære sundhedsvæsen.

Millionpris til forsker, som gør os klogere på fedt i blodet

Professor og overlæge Børge Nordestgaard modtager Marie & August Krogh Prisen 2020. Prisen er en anerkendelse af hans mangeårige forskning, som har ført til bedre viden om det fedt i blodet, som ligger til grund for hjerte-kar-sygdomme og andre store sygdomme. 

Millionlegat til at forske i konditionstræning og Parkinsons sygdom

Foto: Melissa Yildirim

Lektor Ulrik Dalgas fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet får Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Mindelegat på knap tre mio. kr. til at gennemføre et forskningsprojekt, som undersøger effekten af hård konditionstræning hos personer med Parkinsons sygdom.

Stor hæder til diabetes-professor

Professor, overlæge Jens Meldgaard Bruun, Steno Diabetes Center Aarhus, har modtaget Niels Schwartz Sørensens Hæderspris 2019. Legatet gives for hans imponerende forskning i mekanismerne bag overvægt.

Paradentose-forsker hædret med international pris

Lektor Gustavo Nascimento fra Aarhus Universitet bliver hædret med en international pris som anerkendelse for sit imponerende forskningsbidrag inden for tand-, mund- og kraniofacial-området.

Ny professor i plastikkirurgi

Overlæge, ph.d. Jens Ahm Sørensen er udnævnt til klinisk professor og specialeansvarlig overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Ny innovationschef på Rigshospitalet

​Henning Langberg skal fra 1. april 2020 stå i spidsen for at opbygge og lede Rigshospitalets samlede innovationsindsats.

Ny næstformand i Dansk Psykolog Forening

Nikolai Cerisier Roitmann bliver 1, marts ny næstformand for Dansk Psykolog Forening, hvor han overtager posten fra Merete Strømming, der fratræder som næstformand for at opbygge nye kompetencer i bestyrelsen.

Ny professor i autoimmune sygdomme

Claus Henrik Nielsen er tiltrådt som lærestolsprofessor og skal fortsætte sin forskning i de mekanismer, som får immunforsvaret til at angribe egne celler og væv hos patienter med f.eks. leddegigt.

Ny centerchef på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Peter Bentsen, 44, er ny centerchef i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, der er en fusion af det regionale Forskningscenter For Forebyggelse og Sundhed og Afdeling for Klinisk Epidemiologi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Ny professor skal give patienter med kronisk gigt værktøjer til et bedre liv

Sygeplejerske og forskningsleder i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet Bente Appel Esbensen er udnævnt til professor og tiltræder 1. marts. Hun skal styrke patienternes muligheder for at skabe et så godt liv som muligt med en kronisk gigt.

Ny professor i forebyggelse og tidlig behandling af psykisk syge

Den 1. marts 2020 tiltræder overlæge, ph.d. og dr. med. Maj Vinberg som professor og leder af forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. Her skal hun forske i forebyggelse og behandling af de tidlige stadier af affektive lidelser som depression og bipolar lidelse.

Ny professor forsker i behandling af Parkinsons

Læge og ph.d. Nicola Pavese er ny professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han bruger specielle hjernescanninger til at undersøge de ændringer, der forekommer i hjernen hos patienter med neurodegenerative sygdomme som fx Parkinsons sygdom.

Professor får stor engelsk hæder

Professor Henrik Kehlets vedvarende indsats for at forbedre resultaterne for kirurgiske patienter bliver nu anerkendt af det anæstesiologiske selskab i England, Association of Anesthetists. Som første kirurg nogensinde udnævner selskabet Henrik Kehlet som æresmedlem.

Ny professor i neurologi på Syddansk Universitet

Overlæge, dr. med. Thor Petersen, Risskov, er pr. 1. februar 2020 udnævnt til klinisk professor i neurologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Sygehus Sønderjylland.

Jes Søgaard har fået nyt job

Ny formand for Dansk Endokrinologisk Selskab

På årsmødet den 17.-18. januar hos Dansk Endokrinologisk Selskab tiltrådte Pernille Hermann som formand. Hun afløser professor Troels Krarup Hansen.

Ny professor skal forske i ufrivillig abort

Som ny professor på Hvidovre Hospital vil Henriette Svarre Nielsen til bunds i årsagerne til, hvorfor det at få børn kan være en lang og kompliceret proces.

Hagedorn Prisen 2020 går til idrætsmediciner

Klinisk professor Michael Kjær fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Michael Kjær, modtager Hagedorn Prisen 2020.

Ny klinisk forskningslektor på Københavns Universitet

Overlæge og ph.d. Tine Dalsgaard Clausen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er pr. 1. januar 2020 ansat som klinisk forskningslektor på Københavns Universitet.