Ny professor får 50 mio. kr. til at forske i Alzheimers sygdom

Thomas Willnow skal i et nyt professorat finansieret af Novo Nordisk Fonden etablere en ny forskergruppe på Aarhus Universitet. Her skal han bl.a. undersøge, hvorfor diabetes og fedme er blandt de største risikofaktorer i forhold til at udvikle Alzheimers.

Forsker modtager 1,8 mio. til forskning i synkebesvær

Forskningsansvarlig sygeplejerske Anne Højager Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest skal i samarbejde med en række parter forske i synkebesvær hos intensivpatienter.

Ny ledende overlæge i den nordjyske børne- og ungdomspsykiatri

Linda Hardisty Bramsen tiltræder 15. januar 2020 som ledende overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Hun kommer fra en stilling som afsnitsledende overlæge i ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Ny direktør på Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek tiltræder 2.december som ny direktør for Bornholms Hospital, hvor hun afløser Niels Reichstein Larsen, som i august fik nyt job som direktør for sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Ny doktor efter disputats om tidlige blodprøver kan afsløre Downs syndrom

Niels Tørring er biokemiker og ny dr.med. fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har i sin doktordisputats undersøgt, om blodprøver tidligere i graviditeten kan gøre en forskel ift. at opdage Downs syndrom hos fosteret. Og konklusionen er ikke til at tage fejl af.

Professor får millioner til forskning i livmoderhalskræftscreening

Elsebeth Lynge, professor i epidemiologi og leder af Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus, modtager en forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden på 2,4 millioner kroner til et forskningsprojekt om screening for livmoderhalskræft blandt kvinder, der er blevet HPV-vaccineret som piger.

Nye folk i spidsen for PLO-Midtjylland

PLO-Midtjylland har lørdag valgt ny formand, Henrik Idriss Kise, og ny næstformand, Bruno Melgaard Jensen. 

Bornholms Regionskommune får ny sundhedschef

Bornholms Regionskommune har ansat Karina Nørby som ny chef for Center for Sundhed og Forebyggelse. Hun afløser Trine Dorow, som tidligere på året tiltrådte stillingen som kommunens servicedirektør.

Sundhedsøkonom skal undersøge, hvordan læger påvirker hinandens behandlinger

Lektor i sundhedsøkonomi på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet, Torben Heien Nielsen, har fået 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, til at forske i, hvordan faglige erfaringer fra kolleger påvirker lægers praksis og dermed behandlingen af deres patienter.

Forsker skal undersøge mavebakteries effekt på helbredet

Forsker, postdoc Sandra Breum Andersen, Københavns Universitet, har fået 6,1 millioner kroner fra Det Frie Forskningsfond til at forske i, om mave-bakterien Helicobacter pylori kan påvirke vores helbred.

Prismodtager gør en forskel for patienter med tarmkræft

Lene Hjerrild Iversen, professor og overlæge på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, har fået Lippmann-prisen 2019. Hun er kirurg og kræftforsker og får prisen som anerkendelse for den forskel, hun gør – særligt for patienter med tarmkræft.

Pioner i genforskning vinder prestigepris

Årets internationale KFJ-pris fra Rigshospitalet går til den islandske professor Kári Stefánsson, som er en pioner indenfor genetiske befolkningsundersøgelser.

Får millioner til at forske i forhøjet blodtryk

Thomas Qvistgaard Jepps, Assistant Professor, Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet, får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Immunterapi-forsker får 10 millioner kr.

Daniel Hargbøl Madsen, leder af juniorforskningsgruppe ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

10 millioner kroner til lægemiddelforsker

Tore Bjerregaard Stage, farmaceut og lektor ved forskningsenheden Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU, modtager 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til nyt projekt: Hvad sker med lægemidlerne i kroppen hos diabetespatienter?

Vaccineforsker får fem mio. kr. til at forbedre børnevaccinationsprogrammet

Ane Fisker, læge og lektor hos OPEN – Open Patient data Explorative Network forsker i vacciner med udgangspunkt i Bandim Health Projects i Guinea-Bissau. Hun er udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Nye professorer skal bidrage med viden om hjertesvigt og rytmeforstyrrelser

Olav Wendelboe og Ahmad Sajadieh er udnævnt som kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, og Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor de skal forske i bedre diagnostik af patienter med komplekse hjertesygdomme.

Ny professor sætter invaliderende knoglebrud under lup

Specialeansvarlig overlæge Niklas Rye Jørgensen er ny professor i Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor han skal fortsætte sin forskning i knogletab og knoglebrud, som er potentielt invaliderende for patienter med en række forskellige sygdomme.

Professor hædres for forskning i tarmkræft

Karen-Lise Garm Spindler, professor og overlæge på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, modtager William Nielsens Fonds Hædersgave 2019.

Ny næstformand og nye medlemmer i PLO

Mireille Lacroix fra Sydfyn er ny næstformand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det står klart efter PLO's repræsentantskabsmøde og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde 23. november.

Ny ledende overlæge i endokrinologien på OUH

Jan Frystyk afløser Jeppe Gram i funktionen som ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling M på Odense Universitetshospital, hvor han siden september 2017 været tilknyttet OUH som overlæge og klinisk professor i endokrinologi.

Vil undersøge om vaccinations-programmer kan redde flere børn

Lektor Ane Bærent Fisker Fra Syddansk Universitet får 4,2 millioner kroner til at undersøge, om nye måder at evaluere vaccinationsprogrammer på kan forbedre børns sundhed og sænke børnedødeligheden i U-lande.

Anders Munck modtager årets Mahlerpris

De praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, går i år til praktiserende læge Anders Munck for hans mangeårige arbejde indenfor kvalitetssikring, forskning og uddannelse.

Herlevforsker får 10 millioner kroner

Marco Donia, onkolog og  juniorforskningsleder ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Millionbevilling til forsker, som vil udforske receptorer

Forsker Elisabeth Rexen Ulven fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Københavns Universitet har fået 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Ny klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kåre Severinsen tiltrådte 1. november som klinikchef for Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og han overtog dermed det lægefaglige ansvar for det højt specialiserede center for neurorehabilitering af rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Ny professor i epidemiologi og register-baseret forskning

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab og ph.d. Lau Caspar Thygesen, 43, er udnævnt til professor i epidemiologi og register-baseret forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Hjerteforsker får millioner til projekt om gendannelse af hjertet efter blodprop

Seniorforsker og lektor Ditte Caroline Andersen fra forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology (LMCC) på Odense Universitets Hospital samt Syddansk Universitet er blevet udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Forsker får millioner til at udvikle HIV-kur

Ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital får en bevilling på fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i om HIV-patienters immunforsvar styrkes i sådan en grad, at livslang medicin ikke længere er nødvendig.

Professor får pris for fremragende forskningsindsats

Peter Bytzer får Det Medicinske Selskabs Pris for Klinisk Forskning. Han modtager prisen for en fremragende forskningsindsats, der har fået national og international betydning for, hvordan patienter med mavetarmsygdomme udredes og behandles i dag.