Tung forskerprofil til Nordsjællands Hospital

Professor, dr.med. og overlæge Christian Torp-Pedersen er ansat i Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, hvor han med sin enorme forskningserfaring skal være med til at videreudvikle hospitalets epidemiologiske forskningsmiljø.

Leif Vestergaard bliver medlem af Det Etiske Råd

Den tidligere administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen er blevet udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Morten Grønbæk får Lægeforeningens Ærespris

På årets Lægemøde har Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, fået tildelt Lægeforeningens Ærespris. Han får prisen for sit store bidrag til forskning i folkesundhed og forebyggelse.

Ny forskningschef i Diabetesforeningen

Diabetesforeningen har ansat Tanja Thybo som ny chef for Forskning & Analyse. Den nye forskningschef kommer fra en stilling som Senior Project Manager på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Else Smith fratræder øjeblikkeligt på Hvidovre Hospital

Vicedirektør ved Hvidovre og Amager Hospital, Else Smith, og direktionen ved Hvidovre Hospital er efter gensidig aftale blevet enige om at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Fratrædelsen skyldes uenighed i direktionen.

Ny doktor i diabetes i Grønland

Speciallæge i almen medicin, ph.d. Michael Lynge Pedersen er blevet doktor med speciale i håndtering af diabetes i Grønland.

Ærespris til brystkræftforskere

Dansk Brystkræft Organisations årsmøde blev i weekenden fejret med DBO's ærespris, som i år gik til forskerne Peter Schwarz og Trine Lund-Jacobsen.

Ny professor i psykofarmaka og skizofreni

Overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, Jimmi Nielsen, tiltræder 1. maj som ny professor i psykofarmaka og skizofreni i Region Hovedstadens Psykiatri.

Diabetesprofessor får EliteForsk-prisen

Niels Jessen, 43 år, klinisk professor ved Aarhus Universitet, overlæge og forskningschef ved det nye Steno Diabetes Center i Aarhus kan nu skrive en ny titel på sit CV: Modtager EliteForskprisen 2019.

Hjerte-professor får millionpris

For sit utrættelige forskningsarbejde og ildhu i forhold til at uddanne næste generation af eksperter modtager Hans Erik Bøtker, professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, nu Hagedorn Prisen 2019.

Ny professor i neurologi

Christina Rostrup Kruuse, overlæge, ph.d., dr. med og speciallæge i neurologi, tiltræder 1. marts som professor i neurologi på Neurologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019 for sin banebrydende forskningsindsats for at forstå, hvordan astma og andre inflammatoriske sygdomme opstår tidligt i livet.

Jesper Ravn ny klinikchef på Rigshospitalet

Overlæge Jesper Ravn er fra 1. februar 2019 ansat som ny klinikchef i Thoraxkirurgisk Klinik i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme på Rigshospitalet. Jesper Ravn har i 12 år været sektionsleder for lungekirurgisk sektion og har siden oktober 2018 været fungerende klinikchef i klinikken. 

Hjertelæge bliver klinisk professor

Henrik Wiggers er ny klinisk professor i hjertesvigt på Aarhus Universitet. Han skal forske i behandling af hjertesvigt og i de fysiologiske ændringer, der følger med sygdommen.

Diabeteslæge får 10 mio. kr. till forskning i behandling af knogleskørhed

Speciallæge Morten Frost har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til et forskningsprojekt om GLP-1 hormonets rolle og brugen af GLP-1 analoger som potentiel behandling af knogleskørhed hos patienter med osteoporose eller diabetes.

KL ansætter ny direktør på digitalt sundhedsområde

Christian Harsløf bliver ny direktør i front for KL’s satsning på digitaliseringsområdet og på sundheds- og ældreområdet. Ansættelsen betyder desuden en intern rokade i KL’s direktion.

Stor laboratorieafdeling henter ny ledende overlæge i egne rækker

Hospitalsenhed Midt har ansat Sidsel Rødgaard-Hansen som ny ledende overlæge på Blodprøver og Biokemi pr. 1. april. Afdelingen analyserer hvert år flere millioner prøver fra patienter på hospitalerne og borgere i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

68-årig får ph.d. om knæ-implantat

Overlæge og ortopædkirurg Jens Ole Laursen fra Sygehus Sønderjylland har i en sen alder netop forsvaret sin ph.d.

Klaus Bønnelykke professor i pædiatri

Klaus Bønnelykke, overlæge, ph.d. og speciallæge i pædiatri, er tiltrådt som professor i pædiatri med særligt fokus på børneastma ved Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital.

Ny direktør for Region Midtjyllands Præhospital

Det bliver Henning Voss, der som ny direktør for Præhospitalet i Region Midtjylland skal sikre, at borgerne får den rette hjælp i rette tid. Den nye direktør tiltræder 1. april.

Ny leder i spidsen for forskning i akuthjælp

Den 1. marts træder Ulla Væggemose ind som ny forskningsleder for Præhospitalet i Region Midtjylland. Med sig bringer hun stærke erfaringer med at lede forskere og skabe viden, der kan understøtte kloge sundhedspolitiske valg.

Aarhus Universitet får ny doktor i kræftbehandling

Karen Lise Gram Spindler har netop forsvaret sin doktorafhandling på Aarhus Universitet. Afhandlingen er baseret på resultaterne fra kliniske lægemiddelforsøg og undersøgelser ved kræft i tarmen.

Ny professor vil forsøge at løse gåden om uventet hjertestop

Overlæge, dr.med. Henrik Kjærulf Jensen er ny klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han forsker i, hvordan pludselig   uventet hjertedød kan forhindres.

Hjertelæge bliver professor i hjertesygdom

Overlæge, dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsen er ny klinisk professor i diagnostik af hjerteklapsygdomme og hjertesvigt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.