Professor modtager amerikansk pris

Ulrike Muscha Steckelings, professor i hjerte-kar-farmakologi, har modtaget Harriet Dustan Award fra The American Heart Association.

Ny professor i hjertemedicin

Daniel Ketelhuth er fra 1. august udnævnt til professor i kredsløbsfarmakologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet efter over 20 års erfaring med hjerte-kar-forskning.

Intensiv-forsker hædres med pris på 1,5 mio. kr.

Professor og overlæge Anders Perner har brugt sin karriere på at forbedre behandlingen til og overlevelsen for patienterne på de danske intensivafdelinger. For sit store forskningsarbejde med det modtager han i dag den kliniske KFJ-pris på 1,5 millioner kroner, hvoraf 250.000 er en personlig pris.

Ny sundhedsdekan ved Aarhus Universitet

Professor Anne-Mette Hvas tiltræder til december som ny dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultetet Health ved Aarhus Universitet efter Lars Bo Nielsen, der forlod Aarhus Universitet for at bliver direktør i Lægemiddelstyrelsen i august 2021. 

Ny klinisk lektor i mave- og tarmkirurgi

Rasmus Krøijer er ny klinisk lektor i mave- og tarmkirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus og forsker i kræft i tyk-og endetarm og forstadier dertil.

Ny professor vil styrke den palliative indsats

Mette Asbjørn Neergaard er udnævnt til ny professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hvor hun vil styrke den palliative indsats.

Forfatter modtager SINDs samfundspris

Forfatteren og journalisten Peter Øvig Knudsen har modtaget Landsforeningen for psykisk sundhed SIND's samfundspris. 

Nyreforsker bliver professor ved SDU

Ph.d. Henrik Dimke, 40 år, er tiltrådt som professor i translationel nyrefysiologi ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet.

Ny professor undersøger nyreproblemer

Jesper Nørgaard Bech er ny klinisk professor ved Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Ny klinisk lektor i blodpropsygdomme

Den 1. august 2021 blev overlæge Vakur Bor udnævnt til klinisk lektor ved Enheden for Tromboseforskning, der hører under Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Lektoratet skal bidrage til, at han i de kommende år kan igangsætte blodpropforskning.

Hjerteforsker får talentpris

Lektor og læge Morten Schmidt fra Aarhus Universitet er ekspert i at anvende elektroniske sundhedsjournaler til forskning, der bl.a. gavner hjertepatienter. Og så er han et usædvanligt forskertalent, som den 8. oktober 2021 hædres med Jens Christian Skou-prisen.

Ny vicedirektør på Holbæk Sygehus

Gitte Jensen-Fangel tiltræder 1. oktober posten som ny vicedirektør med sundhedsfagligt ansvar på Holbæk Sygehus.

To Aarhus-forskere får pris for god formidling

I forbindelse med Danmarks største kræftkonference, Danske Kræftforskningsdage, modtog Elisabeth Solmunde og Mette Kielsholm Thomsen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og AarhusUniversitetshospital, begge en pris for deres evne til at formidle forskning.

Ny lærestolsprofessor i børnepsykiatrien

Den 1. oktober tiltræder Søren Dalsgaard som ny lærestolsprofessor på Københavns Universitet og overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien stopper

Psykiatrien i Region Syddanmark siger farvel til sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, der ønsker at stoppe som direktør. Jens Egon Hansen fungerer som konstitueret sygeplejefaglig direktør, indtil jobbet bliver genbesat.

Hjerneforsker hædres med KFJ-prisen

Professor Ole Kiehn fra Københavns Universitet modtager den ene af i alt to KFJ-priser. Han belønnes for sin banebrydende neurovidenskabelige forskning, hvor han har kortlagt de neuronale netværk, der aktiverer og kontrollerer vores bevægelser.

Ny præhospital lægefaglig direktør i Nordjylland

Martin Rostgaard-Knudsen, 40, bliver 1. november ny præhospital lægefaglig direktør i Region Nordjylland. Han er anæstesiolog og kommer fra en stilling som ledende overlæge på Regionshospital Viborg. 

Ny doktor vil forbedre diagnostik af hjertepatienter

Peter Agger er ny doktor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hvor han vil forsøge at skabe en bedre forståelse for hjertemuskulaturens opbygning.

Ny professor i nyresygdomme

Overlæge, ph.d. Claus Bistrup er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, SDU sideløbende med sin ansættelse som overlæge ved Afdeling Y på OUH.

Ny professor i infektion og immunologi

Aarhus Universitets Institut for Biomedicin har fået en ny professor i infektion og immunologi. Martin Roelsgaard Jakobsen forsker i, hvordan forskere kan bruge immunsystemets slagkraft til at maksimere effekten af medicinske behandlinger.

Ny professor i mave- og tarmsygdomme

Overlæge, ph.d. og dr.med. Torben Knudsen, 61, er udnævnt til klinisk professor på SDU sideløbende med sin overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Civilingeniør bliver knogleprofessor

Jesper Skovhus Thomsen fra Institut for Biomedicin forsker i knoglebiologi og er ny professor. Han undersøger knoglernes struktur og styrke, og hvordan de ændrer sig med alderen hos henholdsvis kvinder og mænd.

Konstitueret hospitalsdirektør fastansættes

Kristian Antonsen fastansættes som som direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital efter syv måneder som konstitueret i stillingen.

Ny professor skal styrke forskning i sjældne leversygdomme

Ledende overlæge og ny professor Peter Ott fra Aarhus Universitet har dedikeret sit arbejdsliv til at forbedre udredning og behandling af patienter med leversygdomme, og han har særligt fokus på de sjældne leversygdomme.

Dansk professor får toppost i internationalt selskab

Som den første dansker er Aleksander Krag, professor i leversygdomme og leder af eliteforskningscentret FLASH på SDU og OUH, udnævnt til vice-generalsekretær for det internationale videnskabelige selskab for leversygdomme.

Ny vicedirektør på Nordsjællands Hospital

Direktionen på Nordsjællands Hospital er nu fuldtallig med ansættelsen af Maiken Ruders som vicedirektør. Den 1. september var første arbejdsdag.

Ny ledende overlæge i endokrinologien

Steen Andersen, 57, er pr. 15. august ny ledende overlæge i Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han går ind for synlig og tydelig ledelse og glæder sig til at blive en aktiv del af klinikken.

Ny professor i hæmatologi

Marianne Tang Severinsen er blevet ansat som professor i hæmatologi fra 1. juni 2021 ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Hovedstaden fastansætter konstitueret koncerndirektør

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte tirsdag aften, at Anne Skriver Andersen, 46, fastansættes i stillingen som koncerndirektør i regionens øverste ledelse. Hun har været konstitueret i stillingen siden juni.