Branding Celgene

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019

Hans Bisgaard modtager Novo Nordisk Prisen 2019 for sin banebrydende forskningsindsats for at forstå, hvordan astma og andre inflammatoriske sygdomme opstår tidligt i livet.

Hjertelæge bliver professor i hjertesygdom

Overlæge, dr.med. Steen Hvitfeldt Poulsen er ny klinisk professor i diagnostik af hjerteklapsygdomme og hjertesvigt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Chef for ny enhed i Sundhedsstyrelsen

Den 1. april tiltræder Marie Waarkjær som chef for en ny enhed i Sundhedsstyrelsen, der oprettes ved en sammenlægning af direktionssekretariat og økonomienhed.

Ny ledende overlæge til Næstved, Slagelse og Ringsted

Henrik Vilsner tiltrådte den 1. februar som ny ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Henrik Vilsner har fungeret som konstitueret ledende overlæge siden 15. november.

Hospitalsenhed Midt får ny sygeplejefaglig direktør

1. marts skifter nuværende oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen på Center for Planlagt Kirurgi sit job på Regionshospitalet Silkeborg ud med et nyt i Hospitalsenhed Midt. Hér skal hun indgå i hospitalsledelsen som sygeplejefaglig direktør.

Ny direktør for VIVE

Økonomi- og indenrigsministeren udnævner Lotte Jensen som ny direktør for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Kirsten Nørgaard hædres med prestigefyldt diabetespris

Kirsten Nørgaard fra Steno Diabetes Center Copenhagen modtager Niels Schwartz Sørensens legat som anerkendelse af hendes store indsats og viden inden for medicinsk teknologi, særlig brugen af insulinpumper og glukosesensorer hos personer med diabetes.

Skal undersøge sammenhængen mellem leddegigt og parodontose

Rodrigo Lopez, professor på Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet, har netop modtaget 150.000 kr. fra Gigtforeningen. Bevillingen skal bruges til at undersøge sammenhængen mellem leddegigt og risikoen for at udvikle parodontose.

Demensforsker modtager prestigefyldt pris

Gunhild Waldemar modtager Marie og August Krogh prisen 2019 på 1,5 mio. kr. for sit bidrag til forskning og uddannelse inden for demens.

Ny professor i klinisk epidemiologi

Tine Jess er tiltrådt som professor i klinisk epidemiologi ved Københavns Universitet med særligt fokus på at bygge bro mellem metode og klinik.

Ny teamleder på Steno i København

Speciallæge i samfundsmedicin og ledende overlæge i Psykiatrien i Region Sjælland, Dorthe Goldschmidt, skal fra 1. marts lede Steno Diabetes Center Copenhagens undervisnings- og udviklingsteam.

Ny overradiograf i Hospitalsenheden Vest hentet fra egne rækker

47-årige Rikke Grøftehave Nielsen er pr. 1. februar 2019 ansat som ny overradiograf  i Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Hun indtræder samtidig i afdelingsledelsen sammen med ledende overlæge Jens Jørgen Jensen.

Ny ernæringsprofessor ved Steno Diabetes Center

Den 1. marts 2019 tiltræder Jens Meldgaard Bruun, 51, stillingen som klinisk professor i ernæring og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Ny centerdirektør på Rigshospitalets HovedOrtoCenter

Martin Magelund Rasmussen tiltræder 1. januar 2019 som ny centerdirektør i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Han kommer fra Center for HR i Region Hovedstaden, hvor han har arbejdet siden 2011 – først som sekretariatschef og de seneste 2½ år som direktør.

Ny professor sætter fokus på immunforsvar og infektioner

Susanne Dam Poulsen er fra 1. december i et fem-årigt professorat ved Københavns Universitet med henblik på at undersøge betydning af immunmodulerende behandlinger for forekomst af infektioner. Hun ansættes tillige som overlæge i Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet.

Ny ledende overlæge på hjerteafdeling i Hillerød

Overlæge, dr.med. Niels Tønder er startet som ny ledende overlæge på Kardiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital pr. 1. december 2018. Niels Tønder har været konstitueret i stillingen siden april 2018.

Her er Yngre Lægers nye formand

Helga Schultz er ved Yngre Lægers repræsentantskabsmøde onsdag blevet valgt som ny formand for landets største lægegruppe med over 13.000 yngre læger. Hun efterfølger Camilla Rathcke.

Tandlægeforeningen har fået ny formand

Susanne Kleist, tandlæge og klinikejer i Roskilde, er valgt til ny formand for Tandlægeforeningen. Hun afløser tandlæge og klinikejer i Kolding, Freddie Sloth-Lisbjerg, som var formand for Tandlægeforeningen i syv år.

Jesper Ravn ny klinikchef på Rigshospitalet

Overlæge Jesper Ravn er fra 1. februar 2019 ansat som ny klinikchef i Thoraxkirurgisk Klinik i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme på Rigshospitalet. Jesper Ravn har i 12 år været sektionsleder for lungekirurgisk sektion og har siden oktober 2018 været fungerende klinikchef i klinikken. 

Pris for forbedret behandling af blodforgiftning

Flere patienter overlever, millioner af kroner og mange tusinder portioner blod er sparet - det viser resultater fra kliniske forsøg ledet af professor, overlæge Anders Perner, der modtager Danica Pensions Hæderspris på 100.000 kr. som en anerkendelse for sin mangeårige forskning inden for behandling af blodforgiftning.

Fortsætter som chef for forebyggelse

Niels Sandø bliver ny chef for Sundhedsstyrelsens enhed for forebyggelse. Niels Sandø har været konstitueret i stillingen siden april 2018, efter Jette Jul Bruun rejste. 

Ny lægefaglig direktør til Regionshospital Nordjylland

48-årige Thomas Larsen, der i dag er ledende overlæge på Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel på Aalborg Universitetshospital, bliver ny lægefaglig direktør for Regionshospital Nordjylland.

Peter Hovind ny ledende overlæge på Bispebjerg

Peter Hovind er ny ledende overlæge i Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han kommer fra en stilling som sektionsleder og overlæge på Klinik for Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet-Glostrup.

Ny sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital

Niels Würgler Hansen tiltræder 1. marts 2019 som sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital. Han afløser Henrik Villadsen, der blev fritstillet i november sidste år.

Anne-Marie Axø Gerdes ny formand for Etisk Råd

Det bliver det nuværende medlem af Det Etiske Råd, professor og klinikchef på Rigshospitalet, Anne-Marie Axø Gerdes, der fra den 15. februar 2019 overtager i Etisk Råd formandsposten efter Gorm Greisen.

Professor får millioner til forskning i cystenyrer

Professor i medicinsk genetik, Lone Sunde, fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet har netop modtaget en bevilling på tre millioner kroner fra Karen Elise Jensens Fond til at forske i at forebygge og behandle sygdommen. 

Demensforsker får 10 mio. kroner til test af ny behandlingstrategi

Professor Leif Østergaard, Aarhus Universitetshospital, får en millionbevilling af VELUX Fonden til et forskningsprojekt, hvor han skal undersøge effekten ved at behandle demens ud fra den teori, at sygdommen skyldes iltmangel i hjernen.

Karsten Juhl Jørgensen valgt til Cochranes bestyrelse

Med valget af fire nye medlemmer til den internationale Cochranebestyrelse kan Cochrane begynde at rette op på den skade, som efterårets krise har forvoldt Cochrane-samarbejdet. Det skriver den nyvalgte direktør for Nordic Cochrane Center, Karsten Juhl Jørgensen, som selv er blevet valgt ind.

Får millioner til forskning i genstridig blodkræft hos børn

Flere skal overleve den mest lumske leukæmi hos børn og unge. Derfor modtager overlæge Henrik Hasle fra Aarhus Universitetshospital millionstøtte til tre forskningsprojekter, der på forskellige måder kan styrke behandlingen af blodkræften.

Ny lægefaglig direktør for Psykiatri og Social

Phuong Le Reisinia er ansat som ny lægefaglig direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Hun kommer fra et job som centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Den nye direktør har både stor ledererfaring og har frem til sit jobskifte været en del af en akut udrykningstjeneste som psykiatrisk læge.

Ny områdechef i Region Midtjylland

Ole Christian Graversen er blevet ansat som ny områdechef for Specialområde Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland. Specialområde Børn og Unge (SBU) er et fagligt fællesskab af Region Midtjyllands specialiserede bosteder for børn og unge. Specialområdet råder over 145 døgnpladser og 20 dagpladser.

Her er Danmarks første speciallæge i Akutmedicin

1. reservelæge Jacob Juul Jensen fra Herning kan kalde sig Danmarks første færdiguddannede speciallæge i Akutmedicin takket være et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest og Linköping Universitetshospital i Sverige.

Ny lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på 52-årige Anna-Marie Bloch Münster som ny lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus, der omfatter sygehusene i Esbjerg og Grindsted og veneklinikken i Brørup.

Parasit-forsker modtager millionbevilling

Peter Nejsum fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop fået tre millioner kroner fra Horizon 2020. Pengene skal bruges til at udvikle et apparat, som kan sortere nano-partikler, der kan få betydning inden for behandling og diagnostik.