Årets 10 mest bemærkelsesværdige bøger

Fremragende og/eller debatskabende? Medicinske Tidsskrifters kulturanmelder, Maria Cuculiza, har her udvalgt ti af årets mest bemærkelsesværdige bøger, som hun har anmeldt.

Amduat – en iltmaskine

Amduat er en barsk, bramfri, grotesk, grum, men også kærlig, skrøbelig og vidunderlig lille ny bog om en modvilligt døende far. I Amduat beviser Voetmann, at lyrik kan noget helt særligt, når han forvandler sin døende fars hospitalsstue til et egyptisk gravkammer og Holbæk Sygehus til en ægyptisk underverden.

’Amduat. En iltmaskine’ veksler grumt og samtidigt medfølende mellem sønnens nære, intime kropslige beskrivelser af den lammede, konfuse og fortvivlede far, der er helt afhængig af sin iltmaskine, og frit associerende beskrivelser af hospitalets gange, områder og personale isprængt beretningen om solgudens rejse samt farens egne reaktioner på hospitalsrutiner, hans lede ved hospitalsmaden, gåture med sin elskede ven hunden Iben, smøgtrang, lyst til det forbudte smørrebrød samt enkelte knivskarpe fine, fine små erindringer fra det fælles liv, da sønnen endnu var en lille dreng:

’Amduat. En iltmaskine’ er 39- årige Harold Voertmanns debut som lyriker, en debut somer så verbalt svimlende fantasifuld, sprudlende, hæsblæsende og original, at man som læser bliver bragt hen et helt særligt sted, hvor prosa sjældent kan følge med, men hvor lyrikken kan gribe én om hjertet helt uden om hjernen. På samme måde som musik kan bevæge og forløse, selvom man hverken kan læse noder eller har forstand på at genkende instrumenter og genrer. Beskrivelsen af et menneskeliv, som rinder ud, kan ikke forfattes mere bevægende og meget smukkere.

Harald Voetmann: ’Amduat – en iltmaskine’ er udkommet på Gyldenda. Kan købes på Saxo.dk for 185 kroner 

 

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup”

Hun er ung, rig og smuk, men har snydt og bedraget læger og patienter i årevis.

Sommerens uhyggeligt spændende fakta-thriller fra virkelighedens medico-verden får hårene til at rejse sig, for hvordan kan det lade sig gøre, at en ung pige i 20’erne kan få lov at bedrage den finansielle og medicinske verden i mere end 10 år.

Da Elizabeth Holmes i 2003 var kun 19 år, fik hun en ide til at forenkle og forbedre blodprøver ved hjælp af en teknologi, som skulle sikre aflæsning af mellem 30 og 70 forskellige resultater fra blodprøver taget fra kun én dråbe blod i fingeren.

Fra hun var 21 år strømmede de medicinske investorer til med millioner af dollar, da hun var 31 år i 2015 blev hendes diagnostiske forretning vurderet til en værdi af 9 milliarder dollars. Men i dag er hun på vej i fængsel anklaget for økonomisk fup og bedrageri overfor investorer, læger, hospitaler og patienter.

Det er den to gange Pulitzerprize vindende journalist fra Wall Street Journal, John Carreyrou, som afslørede den unge digitale iværksætter og hendes firma Theranos i sin uhyre velresearchede, blændende skrevne og ligeså skræmmende bog om Holmes mere end en million patienter, der har fået helt forkert besked om deres blodprøver. 

At det er en journalist og ikke sundhedspersoner og -myndigheder, men Carreyrous der ene mand fik afsløret, at teknologien bag Silicon Valley darlingens opfindelse var rent svindel, er decideret skræmmende. 

John Carreyrou: Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup.” Kan købes på Saxo.dk for 239,95 kroner

 

Blink - Da jeg mistede livet og lærte at leve

Det hører til sjældenhederne at overleve aggressiv meningitis, sepsis, multiorgansvigt og langtidskoma. Endnu mere sjældent er det, at en overlever kan fortælle sin historie. 

Men det kan og gør forsker i datavisualisering, Rikke Schmidt Kjærgaard, i sin fremragende bog, ’Blink - Da jeg mistede livet og lærte at leve’ om sin egen død, genoplivning, overlevelse af en aggressiv pneumokok-infektion og senere genoptræning.

Da 38-årige Rikke Schmidt Kjærgaard i 2013 langsomt vågner efter to uger i koma på en intensivafdeling, kan hun hverken tale eller bevæge sig på grund af skader i hjernen efter en akut hasteindlæggelse og intensiv behandling mod sepsis og deraf følgende massive organsvigt, lammelser, blodpropper og hjerneblødninger på grund af bakterien, Streptococcus pneumoniae. Som følge af sine hjernelæsioner var hun desuden vågen og ved bevidsthed, men uden tegn på sund hjerneaktivitet og ude af stand til at gøre sine omgivelser klart, at hun ikke er hjernedød.

Rikke Smith Kjærgaard er en blændende skribent. Hun skriver på én gang dramatisk og afdæmpet, og man flyver gennem bogen, der er svær at lægge fra sig. Hun kombinerer et skarpt blik for menneskelige relationer med en særdeles veludviklet empatisk sans for, hvad der rører sig omkring hende. Ligesom hun opfatter nuancer og detaljer samtidigt med, at hun forstår kontekst og sammenhænge – selv når hun er dødsens syg.

Blink bliver således et sjældent fint og klogt dokument til indsigt i, hvordan patienter som hun oplever deres livstruende sygdomsforløb, sundhedspersonaler og hospitalsophold på godt og ondt.

Rikke Schmidt Kjærgaard: Blink - Da jeg mistede livet og lærte at leve.  Er udkommet på Politikens Forlag. Kan købes på Saxo.dk for 209 kroner 

 

Sårbar? Det kan du selv være

Læger lærer at frygte patienters subjektive erfaringer og fortællinger, som der ikke er plads til i det hyperspecialiserede sundhedsvæsen, lyder kritikken fra professor og infektionsmediciner, Morten Sodeman, der har udgivet en elektronisk bog om især patienters, men også lægers sårbarhed i det moderne hospitalsvæsen.

Sundhedsvæsnets organisationsformer skaber social ulighed mellem de patienter, som passer ind i hospitalets skabeloner og retningslinjer, og de patienter som ikke gør på grund af blandt andet ringe skoleuddannelse, mange og måske ovenikøbet svært diagnosticerbare symptomer, flere sygdomme på én gang, svage netværk og udfordrende sociale forhold, mener Morten Sodeman i sin stærkt tankevækkende og reflekterende bog, som sætter et sjældent veldokumenteret kritisk, analytisk, men også indfølende spotlight på, hvordan sundhedsvæsnet selv er med til at øge både patienters sårbarhed og den sociale ulighed.

Og at noget kan og må gå galt, forstår man som læser, når det går op for én, at nok findes der forskellige 245.000 guidelines i det danske sundhedsvæsen, men ikke en eneste retningslinje for, hvordan læger skal forholde sig overfor de 10 procent af patienterne, som har flere symptomer eller lider af flere sygdomme på en gang. Problemstillinger som ikke kan udredes eller behandles i løbet af 10 minutter i et ambulatorie, hvorfor patienten blot sendes ud af døren.

Sårbar? – Det kan du selv være er tydeligvist især skrevet til læger, som Sodeman håber blandt andet at kunne hjælpe til en større indsigt i egen rolle i den relationelle sårbarhed, som han mener, at man ellers som læge risikerer ubevidst at kunne påføre patienter, der således nemt risikerer at modtage en væsentligere ringere hjælp end standarderne tilsiger, at de bør have, eftersom samtalernes form og indhold samt de efterfølgende tilbud bare ikke passer til dem.

Men også patienter vil kunne have stort udbytte af bogen, som på fremragende vis afdækker brede forhold omkring lægers arbejdsforhold, rammer og kulturer på en måde, der givetvis vil kunne skabe en større forståelse blandt patienter for deres lægers tankemåder og reaktioner.

Soedemann, Morten: Sårbar? Det kan du selv være. Kan downloades gratis her

 

Hvis De lige vil sidde helt stille frue, dr. Jacobsen er ny på Afdelingen

Tidligere overlæge, kirurg, dr.med, Steffen Jacobsen sagde sidste år sit job op i protest mod Sundhedsplatformen, som han mener er symbolet på, at den sorte død har ramt hospitalerne samt skyld i, at læger bliver frataget enhver form for motivation og arbejdsglæde, når de skal bruge mere tid på at registrere end på patienterne.

”Sundhedsvæsenet er blevet et gigantisk tag selv-bord og en oplagt karrieremulighed for økonomer, jurister, etnografer, cand.scient.pol.er, politikere, IT-folk, ingeniører, psykologer, projektmagere, kommunikationseksperter, teambuildere, konsulenter og kulturgeografer – hvoraf ingen dybest set bidrager til at løse sundhedsvæsenets kerneydelse”, revser han. 

’Hvis De lige vil sidde helt stille frue, dr .Jacobsen er ny på Afdelingen’ er således et rasende og fortvivlet angreb på såvel Sundhedsplatformen som på det fede og brede lag af hospitals ledere og administratorer, der ifølge ham i en årrække har gjort hospitaler til ’ét stort ædetrug for svimlende mængder af djøffere’.

Steffen Jacobsen lægger ikke fingrene imellem, når han nådesløst, men også ustyrligt morsomt spider regionsledelser, hospitalsadministratorer, psykopatiske kollegaer, især kirurger, og lejlighedsvist også sig selv.

Hans beskrivelse af arbejdsforholdene for Yngre læger er da også mere end bekymrende. Faktisk gruopvækkende anskuet i Jacobsens optik. Både for læger og patienter:

Når de unge læger ’spurter rundt’ er deres væsentligste drivkraft ifølge Jacobsen frygt:

”Frygt for at begå fejl, frygt for at koste sine medmennesker skade på liv og førlighed. Man føler sig kronisk utilstrækkelig – fordi man i virkeligheden ikke aner, hvad man foretager sig, eller hvad der forventes af én – men man har samtidig et enormt ansvar, fordi det er livsvigtigt for ens patienter, at man faktisk ved, hvad man gør (hvilket man altså ikke gør …)”.

”Man har absolut ingen opbakning, hvis man, omtrent bevidstløs af udmattelse, stiller en forkert diagnose eller ordinerer en forkert medicindosering. Hvis man begår en fejl, vil afdelingsledelsen lade, som om de ikke kender én eller har ansat én,”, mener Jacobsen. 

Jacobsen er fræk som en slagterhund, men det er også mere end almindeligt sørgelige forhold, som Jacobsen beskriver med sin mere end almindeligt skarpe og nådesløse pen.

Steffen Jacobsen: Hvis De lige vil sidde helt stille frue, dr..Jacobsen er ny på Afdelingen. Er udkommet på Lindhardt og Ringhof. Kan købes på Saxo.dk for 154 kroner 

 

I Am, I Am, I Am – Seventeen brushes with Death 

Internationalt berømmet romanforfatter sætter i usædvanlig gribende og begavet selvbiografi spotlight på sundhedsvæsnets faglige, men især også kulturelle styrker og svagheder efter, at hun selv har overlevet 17 nærdødsoplevelser, en stribe hospitalsindlæggelser og lige nu har et dramatisk liv med et livstruende sygt barn.

Hvert af bogens 17 essayagtige kapitler bærer en overskrift, som svarer til den del af kroppen-  for eksempel lunger, kranie, tarme, åndedræt – der denne gang er i den største fare.

O’Farrell er en blændende fortæller og stilist. Evner som hun her ikke mindst udfolder i sine drypvise men også i bogen gennemgående beskrivelser af, hvordan det kan være unødigt svært og nogle gange farligt at være patient, når for eksempel egocentrerede læger ikke godtager tidligere kollegaers ellers kompetente arbejde, når læger ikke anerkender og lytter til deres patienter eller ganske enkelt helt ignorer eller afviser symptomer. Og hvor smertefuldt og skræmmende det opleves, når plejepersonaler taler højlydt om én selv til andre patienter og, at man således kan få at høre, at forventningerne blandt personalet er, at man givetvis dør, fortælles også, så det griber en om hjertet.

Men på samme måde, som hun med laseragtig præcision dissekerer sundhedsvæsnets svagheder, beskriver hun også med sin tilsvarende analytiske skarphed, hvor trygt og sundhedsfremmende det er, når man som patient eller pårørende føler sig taget hånd om og set i sin afmægtighed, angst, sorg og smerter. 

Maggie O’Farrell har tydeligvist ikke haft intentioner om at bruge sine imponerende sproglige talenter til kun at beskrive et rædselskabinet af dramatiske nærdødsoplevelser og alt for hyppige møder med sundhedsvæsnet på godt og ondt. I am I am I am er i stedet ment som en livsbekræftende påmindelse om, at vi alle momentvis kan være sekunder eller millimetre fra at miste det kostbare og sårbare liv, som hun opfordrer til, at man derfor lever fuldt ud - i modighed, uden selvmedlidenhed og med stor personlig værdighed. Og eftersom katastroferne lurer overalt kan man ligeså godt give det skønne, vilde og mærkelige liv fuld skrue og døden fuck-fingeren.

 Maggie O'Farrell': I Am, I Am, I Am – Seventeen brushes with Death. Bogen kan købes hos Saxo.dk for 109 kroner.

 

Ud af diabetes 2

Ud af diabetes 2, som er skrevet af michelin-kokken Thomas Rode Andersen og tidligereforsker og leder i Novo Nordisk, farmaceut, og ph.d, Anette Sams, er kontroversiel, vidende og super lækker.

Anette Sams, der sagde sit lederjob op i Novo Nordisk fordi hun ønsker at hjælpe diabetes-patienter til andre behandlingsmåder end alene medicin, forsøger i bogenet opgør med myten om, at diabetes 2 er en kronisk sygdom. Sams retter blandt andet en skarp kritik mod de officielle kostråd til diabetikere. Råd, som hun mener, gør det nærmest umuligt at lægge en diabetes 2 bag sig:

Er du på vej ud af diabetes 2, har du ikke brug for kulhydrattilskud! Du har brug for basiskost, der sikrer stabilt blodsukker og samtidig forkæler tarmbakterierne og tarmhormonerne til at hjælpe dig ud af diabetes 2., kritiserer Sams, som også tager kraftigt afstand fra de traditionelle råd til diabetes 2 patienter om at spise 5-7 gange om dagen.

”Dogmet om, at du skal spise mange små måltider gennem dagen for at holde blodsukkeret stabilt, er derfor et råd, der reelt vedligeholder din diabetes 2.”

Og de gode råd er ifølge Anette Sams i stedet en kost rig på grøntsager og fri for raffinerede kulhydrater kombineret med noget daglig fysisk aktivitet hvorved virkningen af kroppens eget insulin styrkes og blodsukkeret sænkes hos mennesker med type 2-diabetes. Og så skal man forkæle sig selv i køkkenet mener hun der har fået michelin-kokkenThomas Rode Andersen til at fylde bogens anden halvdel med den ene originale, men ikke svære, smukke og sjældent appetitvækkende opskrift efter den anden.

En dybt fagligt vidende, velskrevet og fremragende bog til den der vil vide, hvad den nyeste valide forskning siger om diabetes 2, og til alle der gerne vil have bedre styr på blodsukker, vægt, kolesterol, sundhed og risiko for en række livsstilssygdomme – samtidigt med skønne, skønne råd til forkælelse af smagsløgene.

Anette Sams og Thomas Rode Andersen: Ud af diabetes 2. Er udkommet på Gyldendals forlag. Bogen kan købes hos Saxo.dk for 269 kroner.

 

Anesthesia: The Gift of Oblivion and the Mystery of Consciousness

Anæstesi betyder ‘uden følelse’, men selvom anæstesi blandt andet typisk involverer medicin, som forhindrer smerter, angst, bevægelser og bevidsthed, så er det altså ikke sikkert ifølge Kate Cole- Adams,at patienten er helt uden bevidsthed og følelser. Og de muskelhæmmende, paralyserende mediciner betyder i så fald, at patienter, som måtte vågne i utide, ikke har mulighed for at gøre opmærksom her på. Og det er denne manglende fysiske og mentale følelsesløshed, som især har Cole-Adams undersøgelser og samtaler som omdrejningspunkt.

Blandt patientberetningerne er en kvinde, som gennemgår en kræftoperation, hvor alt kræft blev fjernet. Men trods den vellykkede behandling kan kvinden ikke overbevises om, at al kræft er væk. Overbevist om at hun snart kommer til at dø af kræften, kommer hun i medicinsk psykiatrisk behandling for depression. Men intet hjælper. Til sidst opsøger hun sin kræftkirurg, og i mens at han nu for anden gang forsøger at overbevise hende om, at al kræft er væk, udbryder hun pludselig til hans forbløffelse: ’Jamen, det sorte område. Du kunne jo ikke fjerne det sorte område!’ Kirurgen havde under operationen beklaget overfor sine kolleger i operationsstuen, at uanset hvad han prøvede, så var han ude af stand til at fjerne en sort mugplet i sit badeværelse. Beklagelser som kvinden havde hørt under anæstesien, og som havde lagret sig i hendes underbevidsthed, som at det var hendes cancer, hendes sorte plet, som han ikke kunne få bugt med. Alle kvindens symptomer på angst og depression forsvandt efter denne opklarende samtale.

Cole-Adams rapporter en række lignende beretninger fra patienter, som har kunnet høre, og som er blevet påvirkede heraf bagefter. Også selv om de ikke nødvendigst selv umiddelbart har kunnet huske, hvad de hørte. Beretninger som understøttes af førende anæstesiologer, psykologer og psykiatere.

Ifølge Cole-Adams findes der endnu ikke perfekt designede studier af bevidsthed under anæstesi. Blandt de bedre finder hun et svensk studie publiseret i The Lancet in 2000, som fulgte 12.000 patienter, som undergik kirurgi på to svenske hospitaler. Ud af disse mente forskerne sig overbeviste om, 18 patienter havde været vågne under operationerne.

Cole-Adams fortæller, at hun har brugt 20 år på at researche Anastesia, der er relevant og givende for både læger og patienter med interesse for anæstesien og de endnu ikke helt forståede grænser mellem at være ubevidst og vågen. 

Kate Cole-Adams: Anesthesia: The Gift of Oblivion and the Mystery of Consciousnesskan. Kan købes på Amazon og koster cirka 160 kroner.

 

Smertefri

Er du stresset, træt eller plaget af smerter, så bevæg dig 10-15 minutter 4 gange om ugen og følg mine råd om nye vaner og du er god som ny – også selv om det har stået skidt til i flere år.

Forfatter, personlig træner, underviser, forandringscoach, Youtube-star, klinikindehaver, onlinetræner af baller, Anna Bogdanova er fuld af løfter til de smerteplagede, men selv om bogen indeholder mange snusfornuftige, effektivt kommunikerede betragtninger over vigtigheden i gode sove-, spise- og motionsvaner, så er bogens hele omdrejningspunkt nemlig påstanden om, at læseren på ved en times samlet øvelser i 12 uger kan fikse sig selv med bogen i hånden straks betydeligt mindre troværdig.

Og bogen har i sin titel, Smertefri, nok taget munden lige lovlig fuld.

De fysiske øvelser og nye gode vaner kan formentligt, hvis man ellers orker at gennemføre sit program, gøre godt for de trætte, stressede med spændinger og deraf følgende murren og mere eller mindre diffuse smerter. Men at tro på, at bogen for alvor kan udgøre et alternativ for de mange tusinde smertepatienter, der i dag i forsøg på at blive smertefrie er nødt til at tage de vanedannende og bivirkningstunge opioider mod deres dagligt invaliderende smerter, er svært for ikke at sige umuligt. At forsøge at lokke smertepatienter ind i folden med løfter om, at nogle kvarters fysiske øvelser og nogle alment fornuftige sundhedsanvisninger kan udvirke mirakuløse forbedringer, får bogens titel til mest af alt at lugte af et forførende svigt overfor de mange hårdt ramte danske smertepatienter.

Anna Bogdanova: Smertefri kan købes hos Saxo.dk og koster 239,95 kroner

 

’Pik, Potens og Parforhold’

Bogen vrimler med, hvad forfatterne beskriver som myter og fordomme, som de to i fællesskab forsøger at aflive i behjertede forsøg på, at mænd skal få det bedre med deres potens og forhold til sig selv og deres partner.

Så NEJ: Størrelsen er ikke afgørende for erotikken mellem mænd og deres partner. Nej, en rigtig mand ved ikke altid, hvordan han skal tage sin kvinde. Nej, en rigtig mand kan ikke altid få en kanonhård rejsning. Nej, mænd tænker ikke på sex hele tiden. Nej, mænd har ikke altid lyst. Nej, mænd skal ikke absolut have sex mindst to gange om ugen. Og nej, den kommer ikke bare op at stå af sig selv, fordi man tager Viagra, lyder punkteringerne af de for potensen så farlige myter, som ifølge forfatterne dækker over en mandevirkelighed, som  

forfatterne tydeligvist mener, at mændene har behov for at få justeret efter, at de begge i en årrække har arbejdet med mænd og pars seksuelle problemer. Hun i Tyskland og han i Danmark.

Henning og Bay-Hansen anvender herefter 350 sider på at lære mænd at måle deres penis, der angiveligt er nogenlunde lige store alle sammen, at finde deres prostata, at mærke deres egen krop efter at den er blevet badet og selvsmurt, vellykket onani, at trække vejret dybt under orgasmer og i øvrigt være lidt mere meddelsomme om, hvad de egentligt har lyst til under de seksuelle akter.

Det eneste, der står tilbage for alvor efter de mange siders læsning, er, at har man problemer med potensen, og det ikke skyldes alvorlig sygdom, depression eller decideret ulyst til den anden, så kan det være en rigtig god ide at løfte ikke blot blikket fra den slappe penis, men også sig selv op af sofaen og langt væk fra fedende chips, alkohol og anden usund mad og drikke til fordel for noget bevægelse og færre forkerte kalorier.

Taljemålet siger altså mere om potensen end bulen i bukserne, hvilket jo unægtelig er vigtig viden i en tid, hvor både unge, midaldrende og ældre mænd i stigende grad har følt sig nødsaget til at ty til Viagraen og dens fætre, hvis virkninger og bivirkninger dog også kun beskrives helt perifert - ligesom alt andet i denne håndbog, der desværre i det store hele er præget af mangel på tankens kraft.

Jesper Bay-Hansen og Ann-Marlene Henning: Hvad alle bør vide om mænd: Pik, Potens og Parforhold. Udkommet på Lindhardt & Ringhof. Bogen kan købes hos Saxo.dk for 249,95 kroner.