Videnskabernes Selskab slår dørene op for foredrag om sundhed og sygdom

FOREDRAG: Når Videnskabernes Selskab som vanligt påbegynder foredragsrækken ’Aktuelt fra Forskningen’ i februar, har en række af de annoncerede oplæg sundhed og sygdom som omdrejningspunkt.

Videnskabernes Selskab er sat i verden for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse.

Den opgave løser selskabet bl.a. ved at afholde gratis foredrag, og i denne omgang altså i høj grad med fokus på sundhed og sygdom.

Det første foredrag i rækken har titlen ’The molecular clockwork of Alzheimer’s disease’, og afholdes 5. februar. Som titlen antyder, omhandler det demenssygdommen Alzheimers. Nærmere bestemt vil Christian Haass, der er professor og leder af afdelingen for forskning i neurodegenerative lidelser (Haass Lab) ved Ludwig-Maximilians University i München (LMU), indføre tilhørerne i de forskningsresultater, der i 2018 indbragte ham Lundbeck-Fondens anerkendte hæderspris ’The Brain Prize’.

Ophobning af plak (proteinstof) i hjernen er indikator for Alzheimers. Haass’ forskning viser, at de biokemiske mekanismer, der er involveret i plak-dannelsen, er aktive allerede fra fødslen. Den skadelige ophobning af plak i og mellem hjernecellerne begynder således langt tidligere end hidtil antaget, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor det endnu ikke er lykkedes at udvikle en behandling, der effektivt forhindre sygdommen i at progrediere. Haass’ forskningen peger på behovet for at tænke i nye måder at behandle Alzheimers på.

Det andet foredrag afholdes 19. februar og har titlen ’Den nydelsesfulde hjerne’. Det har ligeledes fokus på hjernen – ikke den syge hjerne, men den nydelsesfulde hjerne. En af de førende eksperter i sanselig og social nydelse, professor i neurovidenskab Morten Kringelbach fra Institut for Klinisk Medicin  – Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, fremlægger resultater fra computermodellering og hjerneskanninger, der illustrer, hvilken betydning forskellige stimuli såsom mad, musik, rusmidler og sex har for hjernens velbefindende – og altså for vores livskvalitet og følelse af, at livet giver mening. Ydermere vil foredraget belyse, hvordan manglen på nydelse i tilværelsen lader til at have afgørende betydning for udviklingen af f.eks. kronisk smerte, depression og spiseforstyrrelser. 

Det sidste annoncerede foredrag med sundhedsvidenskabelig kant har titlen ’Hvad sker der, når du går? – Og når du går i stå?’ og afholdes 25. februar. Her fortæller overlæge og professor Bente Klarlund, der leder Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS), hvordan gåture reducere risikoen for 35 forskellige sygdomme, samt er et effektivt middel mod psykiske lidelser såsom depression, stress og angst. »I snit kan en 30-årig kvinde, der ikke bevæger sig i det daglige, regne med at leve godt fire et halvt år længere, hvis hun begynder at gå 30 minutter hver dag. For en mand er gevinsten 3 år,« lyder det i omtalen af foredraget. Bente Klarlund og hendes medarbejdere på CFAS har i en årrække forsket i, hvordan fysisk aktivitet gavner sundheden, samt i hvordan fysisk aktivitet kan anvendes som behandling af patienter med en lang række kroniske sygdomme. Foredraget oplyser imidlertid ikke alene om gavnlige effekter af gåture ud fra et fysiologisk perspektiv, men ser også på de mentale og eksistentielle gevinster, der kan hentes ved at bevæge sig.

Foredragene er gratis. Tilmelding sker via Videnskabernes Selskabs hjemmeside. Tilmeldingen til de enkelte foredrag åbner to uger før, foredraget afholdes. Foredragene afholdes i Videnskabernes Selskabs mødelokale på H.C. Andersens Boulevard i København.