Patienter bør lære at hjælpe læger mod systemfejl

Your Patient Safety Survival Guide

BØGER: Ekspert i patientsikkerhed på hospitaler, Gretchen LeFever Watson giver opskrifter på, hvordan man kan inddrage patienter for at undgå, at tusinder af patienter hvert år dør unødigt af deres behandlinger, og at læger og sygeplejersker brænder ud på grund af skyld, skam og dårlig samvittighed.

At hospitaler er farlige steder at opholde sig for både patienter og læger på grund af, hvad der i patientsikkerhedslitteraturen blandt andet betegnes som ’en systemisk svag sikkerhedskultur’, blev for alvor klart ved årtusindskiftet, hvor hospitalers tidligere mure af tavshed og fornægtelse blev brudt ned indefra af blandt andet amerikanske, britiske og danske læger, som satte opsigtsvækkende tal på, hvor mange patienter der døde af skader, som kunne have været undgået. I Danmark hed det sig for eksempel, at 5.000 patienter hvert år døde af utilsigtede hændelser. Og i foråret 2017 udgav OECD en rapport, der vurderede de økonomiske konsekvenser af manglende eller svag patientsikkerhed i et sundhedsvæsen. Rapporten konkluderer, at 15 procent af sundhedsvæsenets aktivitet og budget kan tilskrives håndtering af fejl og følger af patientskader.

Og det er disse menneskelige og økonomiske omkostninger, som Gretchen LeFever Watson i bogen ’Your Patient Safety Survival Guide’ vurderer kan halveres, hvis kommende patienter lærer, hvordan de bedst kan håndtere et muligt senere hospitalsophold – og såfremt, at læger og sygeplejersker i højere grad lærer at samarbejde med patienterne om den fælles sikkerhed, som trods de bedste intentioner og enorme indsatser fra læger, sygeplejersker, apotekere og andre sundsfaglige aktører fortsat er en af sundhedsvæsnets største udfordringer.

Ifølge LeFever Watson er en af grundene til patientsikkerhedsbevægelsens manglende resultater og en deraf følgende ’projekttræthed’ blandt mange klinikkere, at bevægelsens frontkæmpere i alt for høj grad har overset betydningen af, at patienter udgør en dynamisk del af sundhedssystemet.

"Patienterne er ikke blevet tilstrækkeligt involverede. De får generiske råd, som de skal forstå midt i en situation, som er karakteriseret ved sygdom og deraf følgende stress og angst. I stedet skal patienter forberedes og lære om deres rolle i egen sikkerhed lang tid før, de bliver syge og indlagt," kritiserer Watson, som i øvrigt gør meget ud af at forklare sine læsere, at det meget sjældent er de enkelte læger eller sygeplejersker, som har skyld i utilsigtede hændelser, men at det i stedet er kulturen, som afgør, om patienter og sundhedspersonale er sikre.

LeFever Watson, der selv har arbejdet som direktør for patientsikkerhed for en række institutioner i det amerikanske sundhedsvæsen og på større hospitaler, lægger ikke skjul på, at hun går efter hospitalernes lavthængende frugter. Det gør hun ved at guide til, hvordan patienter og læger i fællesskab kan redde liv ved at fokusere på at ændre adfærd i forhold til at fange forebyggelige medicinfejl, at sprede infektioner, at styrke basale regler for sikkerhed og hygiejne, at eliminere fejl under kirurgiske og andre invasive indgreb, at regulere forbrug af opiater - samt ved at øge fokus på patientsikkerhed uden for murene blandt borgerne i deres civile liv.

Your Patient Safety Survival Guide’s er skrevet til patienter, familier, klinikkere og sundhedsvæsnets beslutningstagere, og dens styrke er udover, at forfatteren tydeligvist har et indgående kendskab til såvel patientsikkerhedslitteraturen som adfærd og rutiner på hospitaler, at den er betydeligt mere inspirerende og konstruktiv end den er kritisk.

At patienter i høj grad har været holdt ud i strakt arm gennem de seneste 15 års patientsikkerhedsarbejde og videnskaben heromkring, har hun ret i. Men hvorvidt hun også har ret i, at patienter som eksperter i egen sikkerhed kan blive det nye guldæg i hospitalernes komplekse, højteknologiske og fortravlede verden er svært for ikke at sige umuligt at vurdere eftersom, at alt for dynamiske patienter og pårørende givetvis også kan øge risici.

Men Watson argumenterer godt for sin sag, og som læser tænker man: Jamen hvorfor dog ikke forsøge at give patienter nogle flere redskaber og kompetencer til at begå sig i det fremmede land, som hospitalsverdenen jo er for de fleste?

Blandt andet i form af større indsigt, øget opmærksomhed og styrkede kommunikationsfærdigheder. For selv om det kan forekomme kaotisk og måske skræmmende at involvere de udefra kommende og meget forskellige patienter i de i forvejen sårbare processer, så er det måske netop disse styrkede partnerskaber mellem patienter og deres behandlere, der skal til for at forbedre den efterlyste øgede sikkerhed for begge parter. Ingen af de andre mange tiltag har jo for alvor battet endnu- trods de massive anstrengelser.

 

  • Your Patient Safety Survival Guide
  • Gretchen LeFever Watson
  • Sider: 196
  • Pris på Saxo.com: kr. 369,95 (Hardback)
  • Pris på Amazon.com: $31,95 (Hardback)