Professor: Hvad patienten siger - og hvad læger hører - er ofte helt forskelligt

BØGER: Patient-læge kommunikationen i konsultationen er ligeså afgørende for at finde den rigtige diagnose og behandling som dyre test og undersøgelsesprocedurer ifølge læge og professor, Danielle Ofri.

I sin bog ’What Patients Say, what Doctors Hear’ dykker hun dybt ned i både den medicinske litteratur om samtaler mellem læger og patienter samt egne sejre og nederlag i sin kommunikation med patienter.

At patienter bliver hurtigere raske, bliver bedre til at følge behandlingen, svarer bedre på spørgsmål, bliver mindre angste og mindre tilbøjelige til at klage, hvis de føler sig set og hørt viser mangfoldige studier. Men når Ofri alligevel kommer videre end som så, er det blandt andet fordi, at hun sætter denne efterhånden gentagne gange dokumenterede viden i sammenhæng med hverdagens ressourceknappe hospitaler, hvor computerinterface, tidrøvende digitalisering, omfangsrige dokumentationskrav, en stigende mængde patienter betyder, at tingene skal gå så hurtigt, at vinduet til samtale ofte bliver så smalt og flydende, at patienter kan komme til at føle sig oversete. Eller hvor det sker, at hverken læge eller patient i hastværket forstår, hvad de er blevet fortalt – måske også fordi lægen i sin tidsnød bliver utålmodig med den upræcise, sludrende og måske ligefrem udenom talende patient eller pårørende.

Men selv om Ofri, der er ansat på New York’s Bellevue Hospital samt New York University School of Medicine, forstår og selv dagligt erfarer de mange barrierer overfor basal god kommunikation og kollegers modstand mod, hvad der kan opleves som urealistiske touchy-feely bløde værdier i forhold til den medicinske specialist-viden, som patienten jo dog først og fremmest er mødt op for at drage nytte af. Ja, så argumenter hun alligevel stærkt og klart for, at moderne medicin vil have gavn af en bedre forståelse af, hvordan mennesker gerne vil behandles og samtales med, når de er syge, sårbare og nærmest nøgne frataget deres eget tøj.

"Vi har ikke råd til som profession at risikere at gå på kompromis med vores vigtigste værktøj. læge –patient samtalen. Det er det enkelt stående mest effektive diagnostiske værktøj i hele den medicinske værktøjskasse. En styrkelse af denne samtale og en sikring af, at begge parter hører så præcist som muligt, er en af de bedste recepter til et godt helbred," skriver Ofri, som blandt andet beskriver en situation, hvor en af hendes mandlige hjertepatienter var ved at dø i hendes konsultation, fordi hun i en blanding af travlhed og irritation over patientens måde at kommunikere på ikke magtede at forstå og lytte ordentligt til, hvad denne forgæves forsøgte at fortælle hende om sin tilstand.

"Den historie, som patienten mener at fortælle, er ikke altid den historie, som lægen hører. Det kan være to helt forskellige ting. Og den historie han fortalte mig om, hvordan han havde det, var ikke den historie, jeg hørte. Hvis én af os, eller måske os begge, havde været bedre til at lytte, var han givetvis ikke endt på intensiv," fortæller hun om episoden, som hun også bruger til at opfordre patienter til at blive bedre til at kommunikere tydeligt om deres problemer og derved give lægen en øget chance for at forstå.

Hvert kapitel i ’What Patients Say, what Doctors Hear’ påpeger og argumenterer for fordelene ved en stærk kommunikativ forbindelse mellem læge og patient. Uanset om det handler om for eksempel at få rede på patientens medicinske historie, stille den rette diagnose, foreslå bedst mulige behandling, få en klarere opfattelse af den enkelte patients behov, større patienttilfredsstillelse eller kortere og bedre konsultationer. Listen er lang. Ofri illustrerer disse fordele blandt andet ved at trække på stribevis af evidensbaserede studier af læge-patient kommunikation indenfor stort set alle medicinens specialer.

Men udover de forskningsmæssige referencer og egne refleksioner og personlige erfaringer fra sit arbejde, bringer Ofri i stort set alle bogens 17 kapitler også glimrende illustrative case-historier fra enten læger og patienter, som det er lykkedes hende at udvælge og formidle på en måde, så de nuancerer og giver dybde til hendes synspunkter  - uden at man som læser føler sig spændt for et 5-10 år forsinket og forudsigeligt kommunikationskorstog.

Men selv om Ofri ikke lægger skjul på, at patienter også bør gøre deres del af arbejdet for, at den tosporede informations highway kan ende i en gensidigt nødvendige samtale, så lægger hun alligevel hovedansvaret for, at dette lykkes, hos lægen, som alt andet lige sidder på viden, magten og adgangen til undersøgelser og behandlinger. Og et af de steder, hvor hun ser, at læger og hospitaler generelt svigter fatalt i deres kommunikation, er, når patienter udskrives:

"En af de mest informationstunge kontakter mellem læge og patient er ved udskrivning fra hospitalet. Der er medicin at tale om, ligeså vel som der er follow-up, kontrol, nye aftaler, test og overførsler. Og så er der naturligvis de mest basale informationer, som patienten bør have: Deres diagnoser og navn på lægen, de har haft. Det er forbløffende, at selv disse ting kan blive så ringe kommunikeret," kritiserer hun.

Men selvom der altså alt for ofte ifølge Ofri kan være afgrundsdyb forskel på, hvad patienter siger, og hvad læger hører og omvendt, så demonstrerer hun på overbevisende vis i sin bog, at det ikke behøver at være sådan, men at en mere medfølende og bevidst aktiv lytning til patienter ironisk nok kan spare ikke blot liv men i det lange løb også tid i klinikken.

Men den vigtigste grund til at gøre det er ganske enkel. For at kunne give patienterne den bedst mulige behandling, er vi nemlig nødt til at høre, hvad det er, som de rent faktisk forsøger at fortælle os, siger Ofri, der blandt andet opfordrer sine kollegaer til at stille patienter mere åbne spørgsmål, være mere lydhøre overfor behov, bekymringer og liv udenfor klinikken samt til at inddrage patienter mere i behandlingsvalg og så i øvrigt undlade at afbryde patienter, når de fortæller om deres symptomer – alt sammen for således at fremme den kliniske samtale.

 

  • What Patients Say, what Doctors Hear
  • Danielle Ofri
  • Udgivet af Beacon
  • Pris: kr. 149,95 på Saxo.