Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Ny professor i rehabilitering i Odense

Hanne Kaae Kristensen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet (SDU) og docent ved UCL Erhversakademi og Professionshøjskole er udnævnt til professor i rehablitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital.

Hanne Kaae Kristensen er uddannet ergoterapeut i 1986 og har haft ansættelser ved Svendborg og Ringe sygehus og som aktivitetsleder i Faaborg kommune. Siden 2001 har hun været tilknyttet Odense Universitetshospital som hhv. afdelingsleder for Ergoterapiafdelingen, ledende udviklingsterapeut og forskningsleder i Rehabiliteringsafdelingen og senest som lektor i Forskningsenheden for Rehabilitering. Fra 2013 også ansat som docent i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning på UCL.

Motiveret af de kommende årtiers demografiske udvikling med flere ældre borgere og det stigende antal borgere, der lever med en kronisk lidelse, har Hanne Kaae Kristensen engageret sig i forskning indenfor rehabilitering og aktivitetsvidenskab med det formål atøge evidensbaseret praksis og ny praksisnær forskningsbaseret viden i klinikken og på de sundhedsfaglige uddannelser, øge inddragelse af brugerperspektiv og brugerinvolvering, forskningsbasere kritisk refleksion og klinisk ræsonnering samt udvikle tværprofessionel og tværsektoriel implementeringsforskning i den terapeutfaglige praksis.

Sideløbende med den kliniske forskning har Hanne Kaae Kristensen forsket i hvordan handlinger, processer, interaktioner og sociale relationer foregår i forbindelse med udvikling og implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske interventioner i klinisk praksis, det være sig nationalt som internationalt.

Som professor vil Hanne Kaae Kristensen styrke klinisk forskning i personcentreret rehabilitering og aktivitetsvidenskabsom tværprofessionelle og tværsektorielle vidensområder i tæt samarbejde med borgere, patienter og sundhedsprofessionelle med henblik på at udvikle og evidensbasere sundhedsfaglig praksis.

Hanne Kaae Kristensen vil bidrage til Rehabiliteringsafdelingens forskningssamarbejder bl.a. gennem at udvikle og styrke formelt nationalt og internationalt forskningssamarbejde gennem tilknytning til Karolinska og Trondheim og lokalt til bl.a. REHPA og UCL. Forskningssamarbejde til bl.a. Skejby og kommunerne i Region Syd vil konsolideres og udvides. Internationalt vil medlemsskabet i OSE Europe også indgå i etableringen af nye forskningsnetværk indenfor aktivitetsvidenskab.navne 17. september.