Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Læge får penge til at forske i kroniske smerter

Afdelingslæge, post doc Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, Anæstesiologisk Afdeling V, Odense Universitetshospital har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget 110.000 kr. til et projektet om biomarkører i forbindelse med kroniske smerter.

Mere end hver femte dansker lever med kroniske smerter. Hos en væsentlig del medfører det nedsat funktionsniveau, arbejdsevne, social aktivitet og generelt forringet livskvalitet. Det er en udbredt teori, at mange kroniske smertetilstande, bl.a. fibromyalgi, skyldes ’central sensibilisering’, hvor nerver i rygmarven er ”overfølsomme”. Det vil sige, at påvirkninger, som normalt ikke er smertefulde, fremkalder en smertefuld oplevelse.

En mulig forklaring er en særlig aktivering af immunsystemet omkring rygmarvens celler, som påvirker nervernes følsomhed. Fra dyreforsøg er denne sammenhæng veldokumenteret. Hvis der kan påvises en tilsvarende sammenhæng hos mennesker, vil det være banebrydende og dramatisk ændre på forståelsen af kroniske smerter. Mennesker med smerter, der hidtil har været anset for uforklarlige, kan potentielt få en fysiologisk forklaring, og det vil, potentielt, være muligt at udvikle bedre og mere målrettede behandlingsmetoder.

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2019.