Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Kræftforsker får 3.8 millioner kroner til at bekæmpe kræft

Overlæge og forskningslektor Uffe Bødtger og Medicinsk Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har modtaget en tre-årig bevilling på 3.8 millioner kroner fra Kræftplan IV til ph.d.d-projekter, som skal bidrage med forskning i, hvordan man kan optimere udredningen af mistænkt kræft i lunge og lungehinder.

Ambitionerne er store hos Uffe Bødtger, der står i spidsen for et forskningsprojekt, som skal tage fat om en af de helt store knaster i kræftforskning - udredning af kræft med udgangspunkt i specialiserede og individuelle behandlingsforløb.

"Dette projekt er resultatet af mange menneskers fælles visioner om at forbedre hverdagen for en gruppe af meget syge mennesker. Drømmen er, at vi med forskning som omdrejningspunkt, skaber viden og udvikler kompetencer til glæde for nuværende og fremtidige patienter. Dette opnår vi ved at samarbejde på tværs af afdelinger og faggrupper og ved at inddrage patientforeninger og andre interesseorganisationer. Jeg glæder mig til at se dette vokse," siger Uffe Bødtger.

Det sidste årti har medført store fremskridt i kræftbehandling med nye behandlingsformer, der tilpasses den enkelte patient. Men valg af den rette, individuelle behandling forudsætter, at udredningen er gået hurtigt og er nået til det korrekte resultat. Hurtig og korrekt udredning forkorter også den belastende periode med uvished og angst, som både opleves af de, som får stillet diagnosen kræft, men også alle dem, hvor kræftmistanken afblæses.

"Derfor er det meget positivt, at Kræftplan IV nu har tildelt en stor bevilling til forskning i forbedret udredning af mistænkt kræft i lunge og lungehinde. Disse to kræftformer er begge forbundet med mange symptomer og kort levetid," fortæller Uffe Bødtger.

Uffe Bødtger skal sammen med to andre seniorforskere og tre yngre læger blandt andet forske i, om nye udredningsmetoder kan forkorte og forsimple udredningen, således at patienterne skal igennem så få og skånsomme undersøgelser som muligt. Projektet foregår i samarbejde med seniorforskere Sjællands Universitetshospital Roskilde og Odense Universitetshospital.