Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling


Her er Danmarks første speciallæge i Akutmedicin

1. reservelæge Jacob Juul Jensen fra Herning kan kalde sig Danmarks første færdiguddannede speciallæge i Akutmedicin takket være et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest og Linköping Universitetshospital i Sverige.

Der er ca. 20 speciallæger i f.eks almen medicin og anæstesiologi, som er blevet godkendt som dobbeltspecialister ved merit med specialet Akutmedicin. Men Hospitalsenheden Vest er første Hospital i Danmark til selvstændigt at færdiggøre en akutlæge i et fuldt hoveduddannelsesforløb i akutmedicin uden opnåelse af merit via tidligere uddannelser.

36-årige Jacob Juul Jensen bor til dagligt i Herning med sin kone og parrets to små børn, en dreng på tre år og en pige på 7 måneder, og han har haft et mere end sædvanligvis travlt sommer og efterår. For det første så har han som den første læge i Danmark færdiggjort en fuld speciallægeuddannelse i Akutmedicin, og så har han brugt det meste af november måned på at fær
For fem år siden havde Jacob Juul Jensen et brændende ønske om at videreuddanne sig til speciallæge i akutmedicin, selv om specialet endnu ikke fandtes i Danmark.

Ledelsen i regionen og i Hospitalsenheden Vest valgte at indgå en uddannelsesaftale med Akutafdelingen ved Linköping universitetshospitals i Sverige, som dengang og nu har Sveriges største og mest veletablerede afdeling, med 1/3 af alle landets speciallæger indenfor området Akutmedicin. 1 år af uddannelsen skulle foregå i Sverige, mens de resterende 4 år foregik på Akutafdelingen og øvrige specialeafdelinger ved Hospitalsenheden Vest med fokus på den akutte behandling.

Uddannelsesaftalen har betydet, at fire af Jacobs kolleger på akutmodtagelsen i Herning er i gang med den samme speciallægeuddannelse med godkendelse i Sverige. 
I 2020 vil akutmodtagelsen være knudepunkt for modtagelsen af ca. 200 akutte patienter i døgnet på Regionshospitalet Gødstrup.